vestnik

Inšpektorji nad ponudnike sadja in zelenjave na stojnicah: Tretjina prodajalcev v prekršku

D.K., 10. 7. 2024
Jure Klobučar
Fotografija je simbolična.
Slovenija

Inšpektorji so tudi letos pod drobnogled vzeli prodajalce sadja in zelenjave na stojnicah. Poostren nadzor pa so izvedli tudi pri kmetijskih gospodarstvih z lastno proizvodnjo.

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (IVHVVR) tudi v letu 2024 v okviru koordiniranih nadzorov izvaja nadzor nad stojnicami s svežim sadjem in zelenjavo. Inšpektorji preverjajo sledljivost, ustrezno označenost in kakovost svežega sadja in zelenjave, pa tudi identifikacijo subjektov – registracijo zavezanca, ustreznost higiene in rokovanje z živili.

Od spomladi do 10. julija 2024 so izvedli 87 pregledov

Nadzore so izvajali na stojnicah, ki so se nahajale ob cestah, v trgovskih centrih ali ob njih ter na tržnicah.  Pri 27 pregledih (31 % vseh pregledov), so bile ugotovljene naslednje neskladnosti: pomanjkljiva sledljivost sadja in zelenjave (šest primerov), neustrezna kakovost (dva primera), pomanjkljive označbe kakovostnega razreda, sorte ali porekla (21 primerov), pomanjkljiva higiena (11 primerov) in odsotnost  izjav o obveščanju o zdravstvenem stanju zaposlenih (štirje primeri).

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji izrekli 17 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter eno odločbo o odpravi nepravilnosti. V skladu z Zakonom o prekrških so izrekli  šest opozoril, izdali štiri plačilne naloge in dve odločbi o prekršku. Preglede bodo inšpektorji nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih.

Nadzore prodaje svežega sadja in zelenjave na stojnicah vsako leto skozi sezono ponudbe pridelkov koordinirano opravljajo Finančna uprava RS (FURS), Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (IVHVVR), Urad RS za meroslovje (MIRS), Tržni inšpektorat RS (TIRS), Inšpekcija RS za infrastrukturo (IRSI) in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR).

Nadzor prodaje kmetijskih gospodarstev z lastno proizvodnjo

Kmetijska inšpekcija, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) pa je minlu petek in soboto opravila poostren nadzor na tržnicah po celotnem območju države. V nadzoru so inšpektorji preverjali pravilnost prodaje kmetijskih pridelkov končnemu potrošniku s strani subjektov, ki se označujejo kot kmetijska gospodarstva z lastno proizvodnjo.

V okviru inšpekcijskega nadzora je bilo izvedenih 36 nadzorov, pri tem je bilo ugotovljenih 7 nepravilnosti, 10 primerov pa je v fazi ugotovitvenega postopka. Nepravilnosti so se predvsem nanašale na: neoznačenost oz. pomanjkljiva označenost prodajne stojnice;
pridelke je prodajala oseba, ki ni član kmetijskega gospodarstva in zavajajoče ime (d. o. o. – napis kmetija). V desetih primerih poteka postopek ugotavljanja in preverjanja dejanskega stanja na kmetijskih gospodarstvih in v uradnih registrih glede na ugotovitve pri sami prodaji na tržnici, so po nadzoru sporočili inšpektorji.

Kmetijska inšpekcija IRSKGLR izvaja nadzor kmetijskih gospodarstev iz vidika izpolnjevanja pogojev iz Zakona o kmetijstvu in Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji; kmetijsko gospodarstvo z lastno proizvodnjo mora ob prodaji potrošniku zagotavljati samo prodajo pridelkov, ki jih proizvedejo na kmetiji. Ob tem kmetijska gospodarstva lahko v okviru dopolnilnih dejavnosti prodajajo tudi lastne izdelke ter pridelke in izdelke iz drugih kmetijskih gospodarstev. Nadzor nad varnostjo, kakovostjo in pravilnim označevanjem živil s strani kmetijskih podjetij in samostojnih podjetnikov (s.p.) pri prodaji pa izvaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.