vestnik

Avtobusi na parkirišču, odpustili pa niso še nikogar

Majda Horvat, 15. 8. 2020
Nataša Juhnov
»Kljub zdajšnjim razmeram nadaljnje poslovanje družbe ni ogroženo, prav tako ne bodo bistveno vplivale na razvoj in strategijo podjetja,« je izjavil Darko Kovač, ki je zaradi upokojitve dosedanje direktorice Ane Kralj s 1. julijem prevzel direktorski položaj.
Aktualno

Cilj novega vodstva je uvesti več hitrih avtobusnih povezav ter posodobiti in digitalizirati poslovanje.

Avtobusni promet Murska Sobota (AP MS) je tudi lansko poslovno leto končal uspešno in še povečal skupni dobiček. Bilančni dobiček v višini 2,1 milijona evrov daje podjetju, ki je organizacijsko še vedno delniška družba, osnovo za stabilno poslovanje tudi v prihodnje, čeprav so  dejavnosti letos močno okrnjene zaradi širjenja virusa in ukrepov vlade za njegovo zajezitev. Osnovna dejavnost družbe so namreč javni avtobusni prevozi, druge pa še turistična agencija, šola vožnje in prodaja ter servis vozil. »Kljub zdajšnjim razmeram nadaljnje poslovanje družbe ni ogroženo, prav tako ne bodo bistveno vplivale na razvoj in strategijo podjetja,« je izjavil Darko Kovač, ki je zaradi upokojitve dosedanje direktorice Ane Kralj s 1. julijem prevzel direktorski položaj.


Upoštevati razmere na trgu
Kovač poudarja, da je podjetje prevzel v stanju, ki kljub zaostrenim razmeram še vedno omogoča nemoteno poslovanje in poravnavanje vseh obveznosti do zaposlenih in okolja. Pomembno pa je tudi, da so se v mandatu prejšnjega vodstva končale pravde oziroma rešile zadeve, povezane s procesom lastninskega preoblikovanja podjetja v začetku devetdesetih let. Tako lahko novo vodstvo pripravlja načrte za prihodnost. »Glede organizacije poslovanja imam vizijo, ki je nekoliko drugačna od dosedanje, uvajali pa jo bomo postopoma predvsem upoštevajoč potrebe trga,« je dejal Kovač.

darko kovač, pravilna
Majda Horvat
Darko Kovač, novi direktor AP MS, pravi, da je turistična dejavnost povsem zamrla.

Ob tem da je pojav koronavirusa močno okrnil javni prevoz potnikov in dobesedno ustavil turističnoagencijsko dejavnost, je prvi izziv, tako Kovač, čimprejšnje organizacijsko preoblikovanje družbe in prilagoditev poslovanja novim razmeram. Toda velikih sprememb ne bodo  uvajali čez noč, še pove sogovornik. V tem trenutku je pomembno, da ohranijo vsa delovna mesta. Posledice zmanjšanega poslovanja blažijo s pomočjo vladnih ukrepov, ki omogočajo začasno čakanje zaposlenih na delo ter delo s skrajšanim delovnim časom. Doslej torej niso še nikogar odpustili iz poslovnih razlogov. 


Hitre povezave
Pri prevozu potnikov je zdaj najpomembneje, da poskrbijo za varovanje njihovega zdravja, v prihodnje pa bodo dejavnost okrepili z uvajanjem dodatnih hitrih avtobusnih povezav med večjimi kraji v Sloveniji. Več energije in sredstev bodo namenili tudi preostalim dejavnostim, predvsem prenovi in modernizaciji delavnice, razvoju šole vožnje ter digitalizaciji na vseh področjih poslovanja. »Moj kratkoročni izziv je tudi večje sodelovanje in povezovanje družbe AP MS, d. d., s poslovnim okoljem, lokalno skupnostjo in širšim družbenim okoljem,« je še poudaril Darko Kovač.

ap-ms avtobus prevozi
Kaj zdaj berejo drugi