vestnik
Vestnik osmrtnice Naročilo osmrtnice

ZAHVALA

Marija Rojko

s Cankove 49

Veja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, darovali cvetje, sveče, za svete maše in prispevke za dobre namene, nam pa izrekli sožalje in besede sočutja.

Zahvaljujemo se gospodu župniku in gospe teologinji za opravljen obred slovesa, njenim cerkvenim pevcem in upokojenskemu pevskemu zboru s Cankove za odpete pesmi slovesa ter pogrebnemu podjetju Vrbnjak za opravljeno storitev.

Posebna zahvala zaposlenim Doma starejših občanov v Gornji Radgoni za nesebično pomoč.


Žalujoči vsi njeni najdražji

ZAHVALA

Marija Rituper

iz Cvetne ulice 3 v Murski Soboti

Veja

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, prinesli cvetje, sveče ali darovali v dobrodelne namene, nam pa izrekli besede tolažbe.

Iskrena hvala prijateljicama Klari Fodor iz Porabja in Nevenki Emri za besede poslednjega slovesa ter škofu mag. Leonu Novaku za pogrebni obred.


Žalujoči mož Kalman, hčerki Simona in Ditka ter drugo sorodstvo

ZAHVALA

Draga Vučak

iz Kupšinec 37

Veja

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, darovali cvetje, sveče in za dobrodelne namene, nam pa izrekli sožalje.

Hvala škofu mag. Leonu Novaku za pogrebni obred in pogrebnemu podjetju Vučkič Banfi.

S PONOSOM TE BOMO NOSILI V SVOJIH SRCIH


Žalujoči vsi njeni najdražji

ZAHVALA

Štefan Zver

iz Cvetne ulice 6 v Odrancih

Veja

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo botrini, sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, nam pa izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in za svete maše.

Hvala gospodu župniku za pogrebni obred, govornici za besede slovesa in pogrebnemu podjetju Ferenčak.


Žalujoči njegovi najdražji

ZAHVALA

Marjeta Rajnar

iz Rakičana

Veja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti k počitku. 

Vsem še enkrat iskrena hvala.


Žalujoči njeni domači

ZAHVALA

Štefan Kopun

iz Trstenjakove ulice 24 v Murski Soboti

Veja

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in nam izrekli sožalje.


Iskrena hvala za cvetje, sveče in denarne prispevke.

Hvala gospodu duhovniku za pogrebni obred, pevcem za odpete žalostinke in pogrebni službi Komunale. 


Žalujoči njegovi najdražji

V SPOMIN

Zorica Toth

iz Peskovec 31

Veja

5. novembra mineva tri leta, odkar nas je zapustila draga mama.

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in se je spominjate.


Žalujoči sin Branko

ZAHVALA

Edita Helena Kuzeljević

iz Martjanec 90a

Veja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in vsem, ki ste nam izrekli sožalje, se od nje poslovili v tako velikem številu, darovali cvetje, sveče in za dobrodelne namene.

Posebna zahvala je namenjena zdravnici Slaček Kovšca in medicinskemu osebju pljučnega oddelka SB Murska Sobota, patronažni sestri Nataši za vso pomoč, gospodu škofu mag. Leonu Novaku za pogrebni obred, duhovnici Judit Andrejek in Patriciji za odpete žalostinke, pogrebnemu podjetju Vučkič Banfi in vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.


Žalujoči vsi njeni najdražji

V SPOMIN

Vendel Žido

iz Budinec 1a

Veja

Še vedno je boleč spomin na žalostni dan pred letom dni, ko nismo vedeli, da se vidimo zadnjič. Kruta nesreča je bila kriva, da si nas nepričakovano zapustil. Do takrat je bilo naše skupno bivanje posuto z mnogimi cvetovi. Cvetovi prijetnega sobivanja in ustvarjanja. Odkar potujemo brez tebe, je posuto s cvetovi spominov. Težko dojamemo, da te ni več med nami, toda z mislijo na mnoge lepe skupne trenutke se te bomo v srcu vedno spominjali. 
Hvala, ti pravimo še sedaj, v naših srcih, za skrbnost in dobroto.
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižgete sveče ali položite cvetje in ga prav tako kot mi nosite v srcu.


S hvaležnostjo in ljubeznijo se te spominjamo vsi tvoji najdražji, posebej pravnukinja Emma