vestnik
Vestnik osmrtnice

ZAHVALA

Ana Horvat

iz Kamenske ulice 6 na Hotizi

Veja

Slovo od drage pokojnice smo izrekli v ponedeljek, 11. septembra, na pokopališču na Hotizi.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in nama izrekli besede sožalja. Iskrena hvala tudi za cvetje, sveče in darove v dober namen. Hvala župnikoma Viljemu Kovaču in Martinu Horvatu za pogrebni obred, pevcem hotiškega cerkvenega zbora, pevcem iz Turnišča, ge. Treziki Matajič za besede slovesa ter pogrebnemu podjetju Ferenčak. Posebna zahvala tudi zdravnicama Katarini Köveš Novak in Suzani Toka Bakos, patronažni sestri Doris ter preostalemu osebju ZD Lendava.


Žalujoči hčerki Slavica in Danica - Nada

ZAHVALA

Elizabeta Hampo

iz Stanjevec 61a

Veja

Globoko užaloščeni izrekamo iskreno zahvalo vsem bližnjim in daljnim sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob strani.

Hvala vsem za izraze sožalja ter darovane sveče in darove.

Posebna zahvala velja sodelavcem otrok pokojne. 

Iskrena hvala gospodu župniku Dejanu Horvatu za opravljen pogrebni obred, posebej govornici gospe Jani Kerčmar in pogrebnemu podjetju Hozjan. 

Babica, pogrešali te bomo.
Vnuki in pravnuki


Žalujoči njeni najdražji

V SPOMIN

Janez Jaroš Žan

iz Vučje Gomile 59

Veja

1. oktobra bo minilo 17 let od takrat, ko si nas zapustil. 

Hvala vsem, ki v srcu hranite spomin nanj. 


Žalujoči vsi tvoji najdražji

V SPOMIN

Dejan Počič

iz Vučje Gomile

Veja

Boleč je spomin na izgubo,
a v mislih si še vedno z nami 
in vedno boš ostal.


Vsi njegovi

V SPOMIN

Marija Časar

iz Čepinec 131

Veja

19. septembra je minilo tri leta od takrat, ko si nas zapustila.

Še vedno mislimo nate in v spominih čuvamo lepe skupne trenutke.

Zdaj si naš Angel ... Angel z neba.

Hvala vsem, ki jo nosite v svojih srcih in se je spominjate v molitvi, obiskujete njen grob, ji prinašate cvetje in prižigate sveče.


Vsi njeni najdražji

V SPOMIN

Elemer Kovač

iz Šulinec 55

Veja

Še zelo boleč je spomin na žalostni 23. september pred tremi leti, ko si nas zapustil.

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, se ustavite ob njegovem grobu, položite cvetje, prižgete sveče
in z lepo mislijo počastite spomin nanj.


Njegovi najdražji

V SPOMIN

Marija Horvat

iz Naselja Jožeta Kerenčiča 12 v Murski Soboti

Veja

28. avgusta je minilo dve leti neizmerne žalosti od takrat, ko nas je zapustila draga žena, mati in babica.

Hvala vsem, ki v srcu hranite spomin nanjo, se ustavite ob njenem grobu in podarite cvetje.


Žalujoči mož, sin in vnuka Sebastjan in Valentin z ženo

ZAHVALA

Marija Krampač

iz Koprive 1

Veja

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, nam pa pisno ali ustno izrazili sožalje.

Hvala za darovano cvetje, sveče, darove za svete maše in dobrodelne namene.

Iskrena hvala g. župniku za opravljen obred, županu za poslovilne besede in pogrebnemu podjetju Bratuša.

Babica, pogrešali te bomo!


Žalujoči sin Štefan z ženo Jožico, zet Janko, vnukinje Natalija, Danijela, Mateja in Monika z družinami ter pravnuki Žiga, Polona, Maja in Kaja

ZAHVALA

Paula Vogrinčič

iz Domajinec 29

Veja

Večna hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in sočustvovali z nami, ter za vse darovano ob slovesu.

Velika zahvala osebju doma starejših Velika Polana za požrtvovalnost, skrb in prijaznost ter zdravstvenemu osebju internega oddelka SB Murska Sobota.

Hvala duhovnikoma gospodu Zoranu in gospodu Štefanu za opravljen pogreb in pogrebnemu podjetju Vučkič Banfi.


Žalujoči vsi najdražji

ZAHVALA

Piroška Berden

iz Dobrovnika 360a

Veja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in vsem, ki ste nam izrekli sožalje,
se od nje poslovili v tako velikem številu, darovali cvetje, sveče in za dobrodelne namene.

Posebna zahvala je namenjena svakinji Tereziji Schlichthuber, Marici in Dragu Škafarju ter Franju Šerkeziju z družino,
ki so ji v zadnjem času ob naši odsotnosti pomagali ter ji stali ob strani, ko več sama ni zmogla.


»NIČ NE TRAJA VEČNO,« samo v naših srcih boš ostala do našega konca.

V SPOMIN

Marija Erniša

iz Tešanovec 54

Veja

S težkim srcem sporočamo, da nas je v 74. letu življenja zapustila naša draga žena, mama in babica.


Slovo od drage pokojnice smo v miru izrekli v sredo, 6. septembra 2023, na pokopališču v Ivancih.

Njen spomin bo večno živel v naših srcih. Hvala za vse trenutke, ki smo jih preživeli skupaj.


Žalujoča družina

ZAHVALA

Anica Kondrič

iz Finžgarjeve ulice 29 v Radencih

Veja

Od nje smo se poslovili v sredo, 30. 8. 2023, na pokopališču v Radencih.

Vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, nam izrekli sožalje ter darovali cvetje, sveče in v dobrodelne namene, se iskreno zahvaljujemo.

Naj počiva v miru! Za vedno bo ostala v naših srcih.


Miran in Vesna z otroki

ZAHVALA

Janez Ščančar starejši

Bratonci 97

Veja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje in ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti k počitku, darovali cvetje, sveče, za svete maše, kapelo in dobrodelne namene.
Posebna zahvala zdravnici Suzani Makoter in njenemu osebju. Hvala župniku za pogrebni obred, pevcem za odpete žalostinke in pogrebnemu podjetju Valentina. 

Vsem še enkrat – iskrena hvala.


Žalujoči otroci z družinami ter sorodniki

ZAHVALA

Edita Helena Kuzeljević

iz Martjanec 90a

Veja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in vsem, ki ste nam izrekli sožalje, se od nje poslovili v tako velikem številu, darovali cvetje, sveče in za dobrodelne namene.

Posebna zahvala je namenjena zdravnici Slaček Kovšca in medicinskemu osebju pljučnega oddelka SB Murska Sobota, patronažni sestri Nataši za vso pomoč, gospodu škofu mag. Leonu Novaku za pogrebni obred, duhovnici Judit Andrejek in Patriciji za odpete žalostinke, pogrebnemu podjetju Vučkič Banfi in vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.


Žalujoči vsi njeni najdražji

V SPOMIN

Vendel Žido

iz Budinec 1a

Veja

Še vedno je boleč spomin na žalostni dan pred letom dni, ko nismo vedeli, da se vidimo zadnjič. Kruta nesreča je bila kriva, da si nas nepričakovano zapustil. Do takrat je bilo naše skupno bivanje posuto z mnogimi cvetovi. Cvetovi prijetnega sobivanja in ustvarjanja. Odkar potujemo brez tebe, je posuto s cvetovi spominov. Težko dojamemo, da te ni več med nami, toda z mislijo na mnoge lepe skupne trenutke se te bomo v srcu vedno spominjali. 
Hvala, ti pravimo še sedaj, v naših srcih, za skrbnost in dobroto.
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižgete sveče ali položite cvetje in ga prav tako kot mi nosite v srcu.


S hvaležnostjo in ljubeznijo se te spominjamo vsi tvoji najdražji, posebej pravnukinja Emma