vestnik

Bukovniško jezero: dokler ne odstranijo mulja, bo ostalo prazno

M. H., 17. 4. 2024
Aleš Cipot
Korita ne bodo polnili z vodo, dokler mulj ne bo odstranjen, kajti mokro usedlino je veliko težje odstranjevati kot suho. Foto Aleš Cipot
Aktualno

Če dela ne bodo opravili v sklopu ukrepov interventnega zakona, ga bodo v okviru načrta za okrevanje in odpornost.

Direkcija za vode je pred časom pristojnim na finančnem ministrstvu natančno poročala o tem, na katerih vodotokih bodo do 30. junija, ko se izteče obdobje ukrepov interventnega zakona, še izvedli sanacijska dela po poplavah in koliko bo to stalo. Med prijavljenimi deli je tudi odstranitev mulja v Bukovniškem jezeru. Ta poseg je prijavil Anton Kustec, vodja sektorja območja Mure, dela naj bi stala 1,6 milijona evrov z DDV.Če pa to ne bo izvedljivo v sklopu sanacijskih del po interventnem zakonu, bodo dela na Bukovniškem jezeru izvedli v sklopu ukrepov načrta za okrevanje in odpornost. Prav zato korita ne bodo prej polnili z vodo, pravi Kustec, kajti mokro usedlino je veliko težje odstranjevati kot suho, sanacijska dela pa želijo tokrat izvesti temeljito in z namenom, da novih posegov v akumulacijskem jezeru ne bo potrebnih vsaj nekaj desetletij.

Kot smo že poročali, bi mulj razgrnili na kmetijskih zemljiščih v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na katastrskem območju Filovec, saj so predhodne analize pokazale, da v mulju ni okolju škodljivih primesi. Razgrnitev se po zakonu o kmetijskih zemljiščih šteje za poseg na kmetijska zemljišča, za katerega mora vlagatelj pridobiti odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije, ki jo izda ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poseg mora biti najprej dopusten v prostorskem aktu lokalne skupnosti, kar se dokazuje z lokacijsko informacijo, te pa v pričujočem primeru Občina Moravske Toplice še ni izdala.To bo storila v predpisanem roku, s tem da želi vzporedno doseči dogovor s Panvito glede odškodnine za uporabo poljskih poti za prevoz mulja. Panvita je zakupnik in obdeluje polja, na katerih bi razgrnili mulj. V drugem primeru bi mulj lahko odložili na deponiji dobrovniške kmetijsko-industrijske cone. Ključen dokument za izvedbo posega pa je predhodna pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), ki ga izda ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Na podlagi tega in vloge bo potem kmetijsko ministrstvo izdalo omenjeno odločbo.

Postopki pridobivanja spremljevalne dokumentacije za OVD že potekajo, tako da bi po najbolj optimistični napovedi to lahko bilo izdano čez dober mesec ali najpozneje čez tri. Ob tem spomnimo, da so se aktivnosti za odstranitev mulja začele znova odvijati po marčevskem obisku ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka v Pomurju, ko si je ogledal opravljena dela na vodotokih v regiji ter izpraznjeno korito Bukovniškega jezera. Minister je soglašal s predlogom, da se spet zaženejo postopki, potrebni za odstranitev mulja.

bukovniško-jezero občina-dobrovnik občina-moravske-toplice