vestnik

(Čiščenje potoka Ledava) Dela potekajo v javno korist

Vestnik.si, 24. 11. 2022
Vestnik.si
Čiščenje Ledave
Aktualno

Na naše uredništvo se je obrnila ena od naših bralk in nas opozorila na poseg v naravo, ki se dogaja v Kupšincih ob potoku Ledava in njegovi okolici.

Kot je sporočila bralka, ki nam je tudi posredovala fotografije, so izvajalci v posegu podrli drevesa ter začeli kopati tudi s stroji. Za razjasnitev okoliščin smo za odgovore zaprosili pristojne za tovrstne posege. Kot je pojasnil Anton Kustec, vodja sektorja območja Mure, ki deluje pod okriljem Direkcije Republike Slovenije za vode v sklopu ministrstva za okolje in prostor, potekajo vzdrževalna dela v javno korist na potoku Ledava.

ledava, narava
Vestnik.si
Čiščenje Ledave

Dela, v sklopu katerih je predvidena vzpostavitev prvotnega pretočnega profila potoka, izvaja koncesionar oziroma izvajalec gospodarske javne službe urejanja voda, in sicer vodnogospodarsko podjetje Pomgrad. »Plavje iz pretočnega profila se bo odstranilo in vgradilo v nasipe potoka, tako da se bo omogočalo projektirano pretočno sposobnost korita potoka. Dela se izvajajo v skladu z letnim načrtom in štiriletnim programom dodatnih vzdrževalnih del v javno korist. Izvajajo se tudi zato, da se preprečuje škodljivo delovanje voda,« je še pojasnil Kustec.

ledava, narava
Vestnik.si
Čiščenje Ledave

Vestnik.si
Čiščenje Ledave
ledava ledavski-potok
Kaj zdaj berejo drugi