vestnik

Dilema okoli zapisnika in soglasno kadrovanje: Anželj priznal, da jih čaka težko leto in težek mandat

Rok Šavel, 24. 1. 2023
Rok Šavel
2. redna seja mestnega sveta
Aktualno

Druga redna seja mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota je minila v mirnem vzdušju.

Po konstitutivni seji je bila glavna točka druge seje, ki jo je vodil novopečeni podžupan Timi Gomboc, povezana s kadrovskimi zadevami, saj je mestni svet imenoval stalna delovna telesa, nadzorni odbor, izdajateljski odbor Soboških novin, podal soglasje k imenovanju dveh nadzornikov Komunale in podal predlog kandidata za svet zavoda soboške bolnišnice.

mestna-občina-murska-sobota, mestni-svet
Rok Šavel
2. redna seja mestnega sveta


Po potrditvi mandata Matjažu Duriču, ki je v mestnem svetu zamenjal župana Damjana Anželja, je uvodoma prišlo do manjše polemike pri potrditvi zapisnika konstitutivne seje, saj je Miran Forjanič (Lista za našo Soboto) zahteval, da se ga dopolni z njegovim takratnim opozorilom pri imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje (KMVVI) glede upoštevanja poslovniških določil pri njeni sestavi. Kljub temu, da v poslovniku velja, da se razprav v zapisnik ne zapisuje, so svetniki potrdili kompromisni predlog Zorana Hoblaja (SD), da se v zapisnik doda stavek o Forjaničovem opozorilu na določbe poslovnika. Direktorica mestne uprave Milena Vöroš je ob tem napovedala, da bosta na eni izmed naslednjih sej na mizi predloga novega statuta in poslovnika, pri čemer bodo lahko spremenili način zapisovanja zapisnikov sej.

mestna-občina-murska-sobota, mestni-svet
Rok Šavel
2. redna seja mestnega sveta

Imenovanje petih odborov in treh komisij je minilo brez razprave, svetniki so predlog KMVVI pod vodstvom Mateja Graha (Gibanje Svoboda) soglasno potrdili. Identično je bilo tudi pri ostalih kadrovskih zadevah. V nadzorni odbor so bili imenovani Gabrijela Jakob, Andrej Šeruga, Alenka Samec, Robert Grah in Vojko Farič, imenovan je bil tudi izdajateljski odbor javnega glasila Soboške novine ter podano soglasje k imenovanju Matjaža Duriča in Gorazda Kereca za člana nadzornega sveta soboške Komunale. V skladu s spremembami sestave svetov zavodov bolnišnic je mestna občina za kandidata, ki bo predstavnik uporabnikov, v svet zavoda po javnem pozivu ministrstva za zdravje predlagala Dušana Bencika. Slednji je že sedaj član sveta zavoda kot predstavnik lokalne skupnosti, v prejšnjem mandatu pa je bil mestnik svetnik Socialnih demokratov. 


Podrobno sestavo odborov in komisij ter drugih kadrovskih zadev, ki so bile potrjene, si lahko pogledate na tej povezavi.

mestna-občina-murska-sobota, mestni-svet
Rok Šavel
2. redna seja mestnega sveta


Napoved težkega leta


Veliko bolj zgovorni so bili mestni svetniki pri točki dnevnega reda, ko so prišle na vrsto njihove pobude. Tako je med drugim Andreja Mešiča (SDS) zanimala rešitev ob ukinitvi mesečnih in letnih parkirnih, Nada Kuhar (SDS) pa je predlagala županu pisno in morebitno finančno podporo gluhemu tenisaču Marinu Keglu ter možnost tolmača znakovnega jezika na sejah. Na drugi strani je Staša Horvat (Gibanje Svoboda) opozorila na problematiko tržnice, Bojan Petrijan (SDS) pa je predlagal rešitve, v zvezi s sistemom daljinskega ogrevanja. Po njegovem mnenju bi moral mestni svet tudi podati sporočilo, da se energetski zakon dopolni na način, da bodo tudi mestni svetniki imeli besedo pri oblikovanju cene daljinskega ogrevanja, saj je vsa pristojnost trenutno prenešena na agencijo za energijo. S strani Daniele Mörec (SD) je padla pobuda o prepotrebni prenovi TVD Partizan, Durič je opozoril na pomanjkanje linij Sobočanca, Grah pa je predlagal poimenovanje ulice po striparju Mikiju Mustru. Anton Slavic (Neodvisna stranka Pomurja) je poudaril, da je pred mestnim svetom eden najzahtevnejših mandatov, in to ne samo zaradi investicij, ampak tudi zaradi določenih odprtih zadev. Pri tem je izpostavil situacijo v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota (Pišk), kjer je, kot smo prvi poročali, strokovni svet podal kolektivni odstop. Predlagal je, da se odbor za družbene dejavnosti podrobno seznani s situacijo, v reševanje pa se naj tudi osebno vključi župan in na dnevni red naslednje seje uvrsti točko v zvezi s tem.

mestna-občina-murska-sobota, mestni-svet
Rok Šavel
2. redna seja mestnega svetaNa nekaj vprašanj in pobud je Anželj takoj podal odgovore. Tako je glede parkirnin napovedal predlog o načinu in plačilu con za naslednjo sejo in izrazil naklonjenost glede podpore tenisaču Keglu ter prisotnosti tolmača na sejah, ki bodo vezane na problematiko naglušnih in gluhih. Priznal je, da so zaznali problem pri Sobočancu in bodo preučili rešitve glede linij in časa voženj ter plačila kart. Strinjal se je tudi, da je mestna tržnica potreba dodelave. Glede podražitve daljinskega ogrevanja pa je poudaril, da so podražitev deležni vsi, tudi on sam. "Pobuda o preučitvi možnosti je na mestu, je pa trenutno naša maloprodajna cena še med nižjimi," je zatrdil. Pri obnovi TVD Partizana je pojasnil, da občina dovolj lastnih sredstev nima na voljo in je vezana predvsem na sredstva iz evropskih skladov. Strinjal pa se je s predlogom o imenovanju kakšne nove ulice po Mikiju Mustru. S problematiko v Pišk je, kot je povedal, seznanjen, saj ga je predsednica strokovnega sveta obvestilo o odstopu. O tem je seznanil direktorico Pišk in ji predlagal, da začne postopke za imenovanje novega strokovnega sveta. "Res pa je že dlje časa trajajoča negativna energija med sodelavci in direktorico. Bomo proučili pobudo in jo uvrstili na dnevni red," je napovedal. Odgovoril je tudi na željo Tamare Gradinski (SDS), da naj se ob pripravi proračuna v čim večji meri upošteva predloge in pobude svetnikov, a opozoril na proračunske zmožnosti občine.

"Pred nami je težek mandat, tudi težko leto, zato prosim za nekaj potrpljenja, da s skupnimi močmi nadaljujemo razvoj mestne občine," je ob koncu podal apel soboški župan.Naslednja seja mestnega sveta bo že predvidoma za en mesec, na njej pa bodo mestni svetniki v prvem branju obravnavali predlog proračuna za leto 2023. Za pričakovati je tudi predloge, ki bodo pomenili podražitve javnih služb - od vrtca do komunalnih storitev in tudi parkirnin.

mestna-občina-murska-sobota mestni-svet seja-mestnega-sveta damjan-anželj
Kaj zdaj berejo drugi