vestnik

Dve nagradi za mednarodni projekt

Damjana Nemeš, 15. 1. 2021
Osebni arhiv
Ob zaključku projekta so na šoli pripravili tudi razstavo. Foto OŠ Cankova
Aktualno

V projektu so sodelovali učenci slovenskih, italijanskih in turških šol, ki so ozaveščali o odgovornem ravnanju z vodo

Osnovna šola Cankova se je s turškimi in italijanskimi šolami pridružila mednarodnemu sodelovalnemu projektu o varčnem in odgovornem ravnanju z vodo Delegates of Water – Su Elçileri in zanj prejela nacionalno priznanje ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Septembra je prejela jabolko kakovosti, nedavno pa še priznanje zlati kabel v kategoriji Skrb za okolje. Projekt, ki je potekal med februarjem in junijem lani, se je izvajal pod okriljem pobude eTwinning, povezal pa je učence osmih šol, ki so se učili o odgovornem ravnanju z vodo ter o tem ozaveščali tudi druge. »Projekt je bil medpredmetno zasnovan, učenci so namreč ob uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije usvojili tudi novo in nadgradili obstoječe znanje angleškega jezika,« je povedala Monika Hajdinjak, učiteljica zgodovine in geografije in koordinatorica mednarodnega projekta na cankovski šoli.

Nastala je e-knjiga 

Večino projektnih aktivnosti je trinajst učencev 7. razreda cankovske šole opravilo v sklopu razrednih ur. Delo je potekalo tudi v mednarodno mešanih skupinah na daljavo, v projekt je bilo skupno vključenih 51 učencev. »Aktivnosti so bile raznolike in podprte s številnimi digitalnimi orodji in aplikacijami. Učenci so najprej izdelali logotip projekta, šolskega in nato še skupnega za celoten projekt. Predstavljali so se z avatarji. Kasneje so na terenu raziskovali vodne vire v domačem okolju, skrbeli za rože in živali ter tako razmišljali o pomenu vode. V času epidemije so razmišljali o varčni rabi vode, nastala pa so tudi video opravila v času epidemije, ki so vključevala ustrezen odnos do vode,« našteje koordinatorica projekta. Sodelovalno delo učencev je pripomoglo k nastanku e-knjige z zgodbami o naravi, nastali pa so tudi ustvarjalni spletni kvizi, plakati ob dnevu vode, GIF-i ob dnevu filma, krajši filmi ter spominki z vodnimi motivi. »Nastala je tudi skupna pesem. Besedilo zanjo smo prispevale vse sodelujoče šole, nato smo jo pa še uglasbili.«


Ker je v času trajanja projekta na cankovski šoli učenje potekalo na daljavo, so tudi večino aktivnosti izvajali tako. To je bila po besedah Hajdinjakove ena težjih okoliščin, saj je bilo potrebnega veliko dogovarjanja po različnih družbenih omrežjih. »Le zaključne aktivnosti z razstavo smo opravili ob koncu šolskega leta v prostorih šole.«

oš-cankova, zlati-kabel, skrb-za-okolje
Osebni arhiv
Trinajst učencev 7. razreda Osnovne šole Cankova je sodelovalo v mednarodnem sodelovalnem projektu, za katerega so prejeli nacionalni nagradi zlati kabel in jabolko kakovosti. Foto OŠ Cankova

Dve izmenjavi s Poljaki 

Učenci, ki so bili tako imenovani delegati vode, so se v mednarodnem okoljskem projektu naučili veliko. Razvijali so socialne in jezikovne kompetence, ob sodelovanju z učenci, ki prihajajo iz drugačnih okolij, so se učili ceniti raznolikost in bogastvo evropske kulture, krepili so pozitiven in skrben odnos do okolja in uporabe vode, hkrati pa so ozaveščali druge o okolijskih problemih ter možnostih za njihovo reševanje. »Vsebinska znanja, pridobljena pri pouku, smo nadgradili z razvojem veščin kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti in kreativnosti. Učenci so bili pripravljeni usvajati nova znanja, ki jih sedaj delijo z drugimi učenci, pa tudi učitelji,« pravi sogovornica. Tudi zanjo je bila to nova pustolovščina v karieri, sodelovanje v projektu eTwinning pa vidi kot priložnost za profesionalni razvoj in osebnostno rast. »Kot koordinatorici projekta mi zato obe prejeti nagradi pomenita potrditev dobro opravljenega dela, hkrati pa sta mi motivacija za nadaljnje delo v mednarodnih projektih.« Cankovska šola je sicer že vključena v projekt Eko šola, ki ga je Hajdinjakova koordinirala tri leta, na mednarodni ravni pa so sodelovali v projektu Erasmus plus KA 101, v sklopu katerega so se učitelji udeležili izobraževanj v drugih evropskih državah. »Z učenci smo sodelovali tudi v projektu Erasmus plus KA 229, v sklopu katerega smo s poljsko šolo izvedli dve izmenjavi učencev.«

Portal v 31 jezikih 
Pobuda eTwinning je zasnovana kot digitalni portal, ki je na voljo v 31 jezikih. V štirinajstih letih delovanja je povezala več kot sedemsto tisoč učiteljev in vzgojiteljev s 195 tisoč različnih šol, sredstva za delovanje pa črpa iz programa Erasmus plus. Usmerja se na podporo in spodbujanje uporabe sodobne tehnologije pri izobraževanju na ravni vrtcev ter osnovnih in srednjih šol. Prizadevanja in aktivnosti učiteljev, ki sodelujejo v pobudi, so nagrajena z znaki kakovosti, ki se podeljujejo za projektno delo in so potrdilo o sodelovanju na dogodkih, namenjenih profesionalnemu razvoju.

oš-cankova mednarodni-projekt e-knjiga
Kaj zdaj berejo drugi