vestnik

Kdo bo prejel energetske vavčerje v višini 150 evrov in koliko nižji zneski bodo na položnicah v prihodnjih treh mesecih?

Vestnik.si, 29. 1. 2022
Vanesa Jaušovec
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Vlada je na današnji seji sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi, s katerimi želi omiliti posledice visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo.

Po seji vlade je premier Janez Janša povedal, da bodo energetski vavčer oziroma solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejeli prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021, upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za december 2021, upokojenci, katerih prejemek je decembra 2021 znašal največ tisoč evrov pokojnine, invalidi, velike družine, rejniki. Do dodatka je upravičenih okoli 710 tisoč državljanov, država pa bo v ta namen izplačala 106 milijonov evrov. 

Gre za enkraten solidarnostni dodatek, ki bo izplačan do 15. aprila 2022. Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni še do dodatka v višini 50 evrov. Vlada s 1. februarjem na najnižjo možno stopnjo znižuje tudi trošarine za pogonska goriva in kurilno olje. Od 1. februarja do 1. aprila pa bodo vsa gospodinjstva oproščena plačevanja omrežnine. Janša je še dodal, da se bo znesek na položnicah skupaj z nižjimi trošarinami znižal za 30-35 odstotkov. Po mnenju Janše se bo energetska kriza po aprilu umirila, v nasprotnem primeru pa lahko vlada ukrepe tudi podaljša. 

Plačila omrežnine za elektriko bodo opravičeni tudi gospodarski subjekti. Država bo za pomoč gospodarstvu namenila 70 milijonov evrov. 

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v Sloveniji od 1. decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj 5 % stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen. V kolikor te pravne in fizične osebe niso bile v omenjenem poslovnem letu v težavah in jim bodo stroški za energijo v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom narasli za več kot 30 %, bodo lahko preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije zaprosile za državno pomoč. Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 20. aprila 2022, pojasnjujejo na gospodarskem ministrstvu. 

Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zahteval previsok znesek, bo o tem obvestil FURS do 31. januarja 2023 in vrnil sredstva, nad čemer bo nadzor izvajala Finančna uprava. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 % nastale škode zaradi povišanja cen energentov.

vlada energetika nižanje-trošarin
Kaj zdaj berejo drugi