vestnik

Pridelovalcem jabolk državna pomoč

Vestnik, 11. 3. 2021
Mateja J. Potočnik / Revija Zarja Jana
Višina finančnega nadomestila znaša dva tisoč evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka jablan. Fotografija je simbolična.
Aktualno

Vlada je na današnji seji sklenila, da se pridelovalcem jabolk zaradi izpada dohodka, ki je nastal zaradi epidemije covid-19, dodeli finančna pomoč. Višina finančnega nadomestila znaša dva tisoč evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka jablan.

Kot so pojasnili iz vladnega urada za komuniciranje, je namen ukrepa dodelitev finančne pomoči pridelovalcem jabolk zaradi najmanj 30-odstotnega izpada dohodka glede na povprečje 2017-2019. Vzroki za izpad dohodka so nezmožnost prodaje zalog jabolk, zmanjšanja prodaje količin jabolk zaradi zaprtja sektorja hotelirstva, restavracij, cateringa, zmanjšanje prodaje količin jabolk v trgovine, dodatni stroški zaradi zagotavljanja zaščitne opreme in testiranj, večja poraba delovnih ur zaradi upoštevanja omejitev za zajezitev epidemije ter povečevanje stroškov skladiščenja in hlajenja jabolk. Kot so pojasnili, jabolka zaradi podaljšanja obdobja skladiščenja in hlajenja izgubljajo na kakovosti in posledično tudi na ceni. Ocene na podlagi modelnih kalkulacij za namizna jabolka so pokazale, da se je zaradi posledic epidemije dohodek pri pridelavi namiznih jabolk letine 2020 v primerjavi s povprečjem 2017-2020 zmanjšal za več kot 30 odstotkov. Pri doseženih pridelkih jabolk med 30 in 40 ton na hektar letine 2020 je ocena izpada dohodka med 39 in 60 odstotki. Povprečni pridelek v letu 2020 je bil 31,6 tone na hektar.

04_Ciderbook jablana lestev
Promocijski material
Država bo priskočila na pomoč pridelovalcem jabolk.

Kdo je upravičeni do finančnega nadomestila?

Do finančnega nadomestila so upravičeni pridelovalci jabolk, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev - evidenco intenzivnih sadovnjakov. Vstopni prag je od vključno 0,5 hektarja intenzivnega sadovnjaka jablan na kmetijsko gospodarstvo, vpisano v register na dan 16. oktobra 2020. Na dan uveljavitve odloka upravičenec tudi ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju, imeti mora tudi poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo. Finančno nadomestilo se zniža za že prejeti mesečni temeljni dohodek v obdobju od začetka oktobra 2020 do konca januarja 2021.

Pomoč je odobrena skladno z začasno razrahljanimi pravili Evropske komisije pri obravnavi državne pomoči. Vlada Ocenjuje, da bo pomoč izkoristilo 491 upravičencev v skupnem znesku do 4,06 milijona evrov

sadjarstvo covid-19 jabolke denar pomoč država
Kaj zdaj berejo drugi