vestnik

(FOTO) Župani in izvajalci del podpisali pogodbe za nadgradnjo vodovoda sistema C

Vestnik, 1. 12. 2021
Vanesa Jaušovec
Podpis pogodbe vodovodnega sistema v Pomurju
Aktualno

Župani občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici so podpisali pogodbe z izvajalci del za nadgradnjo vodovoda sistema C, 2. faza.

Projekt, katerega nosilka je Občina Gornja Radgona, bo stal 8,3 milijona evrov, od tega bo naložba sofinancirana v višini nekaj več kot 4,8 milijona evrov iz Kohezijskega sklada, nekaj manj kot 850 tisoč evrov bo znašal nacionalni prispevek iz državnega proračuna Republike Slovenije.

občina-sveti-jurij-ob-ščavnici, občina-gornja-radgona, občina-apače, podpis-pogodbe
Vanesa Jaušovec
Podpis pogodbe vodovodnega sistema v Pomurju

V projektu bodo nadgradili črpališče pri Podgradu, zgradili prečrpališče pri Blagušu in položili približno 39 kilometrov vodovodnega omrežja, od tega 764 metrov transportnih cevovodov, nekaj več kot 10 tisoč metrov primarnih cevovodov in nekaj več kot 28 tisoč sekundarnih cevovodov. 

Projekt se bo izvajal po posameznih fazah, v 1. sklopu bodo nadgradili vodarno Podgrad, pri čemer bodo povečali obratovalno varnost vodnega vira Podgrad - Segovci in zgradili transportni vod za vse tri občine, v 2. sklopu bodo zgradili primarne in sekundarne vode v Občini Apače, v 3. sklopu bodo zgradili primarne in sekundarne vode v Občini Gornja Radgona, v 4. sklopu pa bodo zgradili sekundarne vode in prečrpališča pitne vode Blaguš v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Izbrani izvajalec za sklop 1 in sklop 3 je podjetje Pomgrad, za sklop 2 in sklop 4 podjetje GMW, strokovni gradbeni nadzor bo opravilo podjetje Štraf, gradnje, svetovanje, inženiring, za obveščanje javnosti o projektu pa skrbi podjetje Pro Mundus. 

občina-sveti-jurij-ob-ščavnici, občina-gornja-radgona, občina-apače, podpis-pogodbe
Vanesa Jaušovec
Podpis pogodbe vodovodnega sistema v Pomurju

občina-sveti-jurij-ob-ščavnici, občina-gornja-radgona, občina-apače, podpis-pogodbe
Vanesa Jaušovec
Podpis pogodbe vodovodnega sistema v Pomurju

Po končanem projektu bo v apaški občini priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo skoraj 89-odstotna, v radgonski občini približno 86-odstotna ter v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici skoraj 88-odstotna. 

občina-sveti-jurij-ob-ščavnici, občina-gornja-radgona, občina-apače, podpis-pogodbe
Vanesa Jaušovec
Podpis pogodbe vodovodnega sistema v Pomurju

Pogodbe v imenu izvajalcev so z župani Stanislavom Rojkom, Antonom Slano in Andrejem Steyerjem podpisali direktorica podjetja GMW Petra Weindorfer, član uprave Pomgrada Boris Sapač in direktor podjetja Štraf Drago Štrafela.

vodovod-sistema-c nadgradnja podpis-pogodbe
Kaj zdaj berejo drugi