vestnik

Gasilstvo odslej urejeno bolj sodobno

Vestnik.si/STA, 5. 4. 2022
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Vladna novela zakona o gasilstvu, ki je začela veljati danes, omogoča oblikovanje skupne gasilske enote na zaokroženih industrijskih kompleksih, denimo za več gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju. Do zdaj pa je morala vsaka družba organizirati svojo gasilsko enoto.

Novela podrobneje določa vrste nalog gasilcev. Obvezni pogoj za poklicne gasilce bo zaključeno predpisano usposabljanje, ki ga izvaja gasilska šola pri ministrstvu za obrambo. Gasilska šola opravlja tudi strokovne naloge s področja gasilstva, pripravlja strokovna gradiva in sodeluje v strokovnih komisijah na področju gasilstva znotraj Gasilske zveze Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. V gasilski šoli deluje kot svetovalni organ programski svet, ki ga imenuje minister za obrambo izmed predstavnikov Uprave RS za zaščito in reševanje, občin, gasilske zveze in združenja ter drugih strokovnjakov.


Usposabljanja prostovoljnih gasilcev pa izvaja Gasilska zveza Slovenije. Z namenom razlikovanja med poklicnimi gasilci in drugimi osebami, zaposlenimi v gasilskih organizacijah, se na novo uvaja pojem gasilski uslužbenec, prav tako pa je nova tudi opredelitev gasilca pripravnika in gasilca veterana.

gasilci, pgd-ljutomer
Marina Vrbnjak
Fotografija je simbolična.

Gasilec pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva, ki je opravil predpisano usposabljanje za gasilca pripravnika skladno s programom pripravništva in je star najmanj 16 let. Gasilec veteran pa je član prostovoljnega gasilskega društva po dopolnjenem 65. letu starosti. Operativne naloge lahko opravlja, če je za to strokovno usposobljen, ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposoben.

gasilci, pgd-ljutomer
Marina Vrbnjak
Fotografija je simbolična.

Nenazadnje novela določa, da ministrstvo za obrambo zbira podatke in vodi evidenco o usposabljanjih in strokovnih izpitih poklicnih gasilcev. Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in prostovoljnih gasilcih pa vodijo gasilska zveza in prostovoljne gasilske organizacije.

gasilci zakon novela-zakona
Kaj zdaj berejo drugi