vestnik

Gibanje Pro Lendava o volilnem programu in lokalnih volitvah

Jože Gabor, 3. 11. 2022
Jože Gabor
Gibanje Pro Lendava o volilnem programu in lokalnih volitvah.
Aktualno

Gibanje Pro Lendava (Za Lendavo) je v hotelu Cubis v Lendavi predstavilo svoj volilni program, kandidata za župana Petra Oletiča in listo kandidatov za lokalne volitve.

V lendavski občini so trije kandidati za župana. Ob Petru Oletiču še Janez Magyar in Ivan Koncut. Peter Oletič je neodvisni kandidat, ki so ga predlagali Atilla Pisnjak in skupina volivcev. Po izobrazbi je profesor angleščine in nemščine. Povedal je, da so gibanje Pro Lendava ustanovili z upanjem, da lahko prispevajo k izboljšanju življenja v lendavski občini: »V zadnjih letih je bilo narejeno v lendavski občini veliko, a je tudi veliko stvari, ki bi jih bilo potrebno popraviti oziroma izboljšati. Veliko časa in truda smo posvetili kakovostnemu in trajnostno sestavljenemu programu. Naše rešitve so preverjali strokovnjaki. To pomeni specifične rešitve za specifične probleme. Menimo, da lahko naša generacija strokovno, kakovostno in konkretno doprinese k razvoju. Prizadeval si bom za boljše povezovanje vseh občanov in občank, krajevnih skupnosti in Občine Lendava.« Njihov cilj je, da postanejo platforma, kjer bo lahko vsak predstavil svoje mnenje, ne glede na politično, versko, narodnostno in etnično pripadnost. V proces oblikovanje prihodnosti mesta želijo vključiti občane s participativnim proračunom z letom 2024. V prihodnjih dneh bodo organizirali pogovore v krajevnih skupnostih občine.Atilla Pisnjak je v predstavitvi volilnega programa poudaril, da je poudarek na projektih, ki dejansko izboljšujejo kakovost življenja vseh: »Gre za razvojni akcijski načrt, kako narediti okolje, kjer bomo prijazni do mladih družin, do starejših, kulture, zanimivi za investitorje… Oblikovali bomo trajnostno stanovanjsko politiko. Načrtujemo povišanje subvencij za vrtec, ustanovitev športnorekreacijskega - doživljajskega parka.« Poudarek bodo dali tudi starejšim, zato bodo subvencionirali dostavo hrane na dom, izboljšali bodo sodelovanje s pristojnimi zavodi, ki skrbijo za starejše in jim nudili več podpore.V programu so med drugim še poudarili, da bodo poskrbeli za ciljno usmerjeno promocijo celostne turistične ponudbe. Večji poudarek bodo namenili oživitvi starega mestnega jedra Lendave in kulturno ustvarjalnost ter ponudbo v občini. Izboljšali bodo trženje športnih aktivnosti in dogodkov ter strokovno pomoč klubom. Izboljšali bodo pogoje za poslovanje gospodarstvenikov. Delno bodo reorganizirali zavode v občini. Z ustanovitvijo projektno-razpisne pisarne bodo razbremenili zaposlene na občini in občinskih zavodih ter zagotovili več denarja za izvedbo še bolj kakovostnih projektov v lendavski občini.  

lendava kandidatura predstavitev
Kaj zdaj berejo drugi