vestnik

Oklestili predvidena državna sredstva za ZIS Pomurje. Koga vlada pošilja v upravni odbor?

Rok Šavel, 5. 10. 2022
Marina Vrbnjak
Pobudo za ustanovitev raziskovalnega zavoda je vložil javni zavod Raziskovalno-izobraževalno središče (RIS) Dvorec Rakičan, kjer ima ZIS Pomurje tudi registriran sedež.
Aktualno

Vlada je na današnji seji potrdila predlog o zmanjšanju sredstev za javni raziskovalni zavod Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje in imenovala dva člana upravnega odbora.

Tik preden je začela opravljati zgolj še tekoče posle je prejšnja vlada Janeza Janše ustanovila Znanstveno in inovacijsko središče (ZIS) Pomurje, ki naj bi delovalo v Rakičanu. Kot so takrat zapisali na resornem – šolskem – ministrstvu, bo ZIS Pomurje s sistematičnim ustvarjanjem in prenašanjem novega tehnološkega znanja ustvarjalo raziskovalno mrežo in ekosistem novih malih in srednje velikih podjetij, ki bodo visoko inovativna. Temeljila bodo na visoki tehnologiji in bodo temu geografskemu območju dala potrebno stabilnost, kakovostna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti.PREBERITE ŠE: 

ZIS Pomurje: Z državnim denarjem do novih raziskovalcev?


Od 800 tisoč na leto do 150 in 300 tisoč na leto


Zavod, ki je bil formalno ustanovljen 17. junija s vpisom v sodni register in ga kot vršilka dolžnosti vodi Klaudija Sedar, naj bi sicer v prvih dveh letih delovanja za ustanovitev in začetek dela zavoda iz državnega proračuna prejel skupno 1,6 milijona evrov, nato pa bi v tretjem letu sklenil letno pogodbo o financiranju prek Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), ki jo v veliki meri po zaslugi Janševe vlade oziroma nekdanjega državnega sekretarja na šolskem ministrstvu Mitje Slavinca vodi Mitja Lainščak.

Na mizi premierja Roberta Golob je bil predlog šolskega ministra Igorja Papiča, da bi predvidena sredstva iz državnega proračuna zmanjšali na način, da bi ZIS Pomurje v letu 2022 prejel do 150.000 evrov in v letu 2023 do 300.000 evrov. "Do spremembe prihaja zaradi počasnejše dinamike rasti in oblikovanja javnega raziskovalnega zavoda," je navedeno v predlogu sklepa, ki ga bo vlada predvidoma sprejela še ta teden na redni seji.

Predlog sprejet, imenovana tudi člana upravnega odbora

To se je zgodilo na četrtkovi seji, ko je vlada obenem v upravni odbor ZIS Pomurje za mandatno dobo štirih let, od ustanovitvene seje upravnega odbora, imenovala članico in člana, ki ju imenuje ustanovitelj - torej država. Imenovana sta bila Urša Opara Krašovec, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in Timi Gomboc, na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo. Gomboc je sicer hkrati tudi član sveta zavoda soboške bolnišnice in tajnik SD Prekmurje. Upravni odbor ZIS Pomurje šteje pet članov, od tega dva imenuje država, dva znanstveni svet zavoda, enega pa izvolijo zaposleni izmed sebe. 

štefan-küzmič, nouvi-zakon, 250-letnica-nouvega-zakona, simpozij
Damjana Nemeš
Javni raziskovalni zavod ZIS Pomurje je Klaudija Sedar, ki je vršilka dolžnosti direktorice za obdobje enega leta, vpisala v sodni register 17. junija.


Ista usoda za Rudolfovo


Podobno se je zgodilo še enemu javnemu raziskovalnemu zavodi, ki je bil s precejšnjo mero medijske pozornosti ustanovljen v času prejšnje vlade, in sicer Rudolfovo v Novem mestu. Janševa vlada je zavodu, ki ga je prvi vodil Borut Rončević, od sredine junije pa je direktor Janez Povh, namenila 2,6 milijona letno za leto 2022 in 2023, po predlogu šolskega ministrstva pa so zavodu sredstva zmanjšali na do milijon za letošnje leto in do dva milijona za prihodnje leto.

zis-pomurje vlada-rs financiranje javni-raziskovalni-zavod
Kaj zdaj berejo drugi