vestnik

Horvath po tretji mandat  

Timotej Milanov, 7. 1. 2019
Nataša Juhnov
Ferenc Horvath vodi Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnost že dva mandata. 
Aktualno

Pred glasovanjem Attila Kovacs javnost in člane krovne manjšinske organizacije opozarja na domnevno nezdružljivost funkcij, medtem ko Ferenc Horvath meni, da istočasno opravljanje obeh funkcij z zakonskega vidika ni sporno  

Svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), krovne manjšinske organizacije prekmurskih Madžarov, bo danes volil predsednika za naslednja štiri leta. PMSNS že dva mandata vodi Ferenc Horvath, sicer tudi poslanec madžarske narodne skupnosti v državnem zboru, ki se bo potegoval še za svoj tretji mandat. Kot pravi Horvath, želi, če bo ponovno izvoljen, nadaljevati z že začetimi projekti: »Potrebno je ohraniti bilateralno sodelovanje na najvišji ravni, tako s porabskimi Slovenci kot tudi z drugimi manjšinami v karpatskem bazenu. Prav tako moramo dati mladim več možnosti za sodelovanje v naši skupnosti.« Po doslej znanih informacijah naj bi bil Horvath edini kandidat za predsednika, čeprav 21-članski svet PMSNS predsednika voli izmed svojih članov, tako da se lahko na sami seji sveta še vedno pojavi protikandidat. Dan pred sejo sveta je na več naslovov poslal sporočilo za javnost tudi Attila Kovacs, sicer zaposlen kot raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja, ki meni, da sta funkciji manjšinskega poslanca in predsednika PMSNS nezdružljivi. Kovacs je zadevo prijavil tudi Komisiji za preprečevanje korupcije in Službi za transparentnost, integriteto in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo, pri kateri se je o tem vprašanju predhodno pozanimal.

291d9beaca87594fed85bc427a4ac5ac
Silva Eory
Atilla Kovacs meni, da sta funkciji narodnostnega poslanca in predsednika krovne manjšinske organizacije nezdružljivi.

Povsem jasnega odgovora še ni


V omenjeni službi so za mnenje zaprosili tudi Urad za narodnosti, na podlagi katerega so Kovacsu odgovorili, da je predsednik sveta občinske samoupravne narodne skupnosti v skladu z Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih funkcionar. »Upoštevajoč navedeno mnenje, menimo, da bi šlo v primeru, ki ga navajate, za hkratno opravljanje dveh funkcij v smislu 10. člena Zakona o poslancih.« Ta člen sicer določa, da poslanec ne sme biti hkrati član državnega sveta, opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih, prav tako ne sme opravljati funkcije župana ali podžupana. Kovacs meni, da potemtakem isto velja za predsednika PMSNS. »Osnovno vprašanje se namreč glasi: Ali lahko poslanec madžarske narodne skupnosti v državnem zboru sprejme zakon, na primer Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, pri tem zakonu ima poslanec madžarske narodne skupnosti celo pravico veta, nato pa ga kot predsednik PMSNS izvaja, tako da daje soglasje k imenovanju ravnateljev, k učnemu načrtu dvojezičnih šol …,« se sprašuje Kovacs, ki članom sveta PMSNS svetuje, da pred glasovanjem pridobijo sklep pristojnih državnih organov o tem, ali sta funkciji nezdružljivi. Horvath nasprotno meni, da funkciji nista nezdružljivi. »Tako izhaja iz zakona, ne vem, na kaj se sklicuje Kovacs,« pravi in dodaja, da je Kovacsa v preteklosti že pozval, da se udeleži seje sveta PMSNS, na kateri bi razpravljali o tej problematiki, a se po njegovih besedah na vabilo ni odzval. »Mislim, da je tam primerno mesto za razpravljanje o tovrstnih vprašanjih, ne pa preko medijev,« še pove Horvath, ki je svoj prvi mandat na čelu PMSNS opravljal nepoklicno, drugi mandat pa poklicno do nastopa poslanske funkcije, od takrat naprej je za to delo plačan v skladu s pravilnikom, ki določa višino honorarja za predsednika PMSNS.
pmsns
Kaj zdaj berejo drugi