vestnik

Društvo je imelo 3000 evrov prihodkov, Finančni upravi moralo plačati 1200 evrov kazni

Majda Horvat, 22. 3. 2023
Vestnik
Izrečeni opomini, torej opozorila zaradi neoddanega obračuna davka pred izrečeno globo, so vidni na portalu eDavki.
Aktualno

Globa zaradi neoddanega davčnega obračuna.

»Člani društva smo večinoma starejši, stari nad petdeset let, in marsičesa ne vemo, delamo za dobrobit ohranjanja tradicije, za kar pa smo kaznovani,« je v pismu predsedniku vlade Robertu Golobu novembra lani pisal Anton Sep, predsednik društva Kolesarski klub Varaški šujstri iz Turnišča. Namesto priznanja za ohranjanje tehniške in kulturne dediščine čevljarstva ter ljudskega izročila o ročnem izdelovanju čevljev, za kar si društvo prizadeva v domačem kraju in s predstavitvami na različnih prireditvah še na širšem območju, je oktobra lani, v letu, ko je praznovalo desetletnico delovanja, prejelo globo Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) zaradi neoddanega davčnega obračuna.

Ta je znašala 1200 evrov za društvo in 600 evrov za predsednika kot odgovorno osebo. Društvo je imelo v letu 2021, za katero mu je bila izrečena globa, dobrih 3000 evrov prihodkov, ki jih je zbralo s članarino in dotacijo občine, predsednik je kazen poravnal iz svojega žepa, torej od svoje pokojnine. Ker so naloženo globo plačali v osmih dneh, so jim jo znižali za polovico.

Prejšnja leta je društvu pri pripravi in oddajanju poročil pomagal nekdo drug, njihov zdajšnji pomočnik pa je bil prepričan, da zadostuje, če letno poročilo oddajo samo Ajpesu, kar so tudi pravočasno storili. »Te nevednosti mu ne zamerimo,« pravi Sep, saj je pomagal v dobri veri, da so s tem izpolnili svojo obveznost do države, boli pa jih, da jih na neizpolnjeno dolžnost, da morajo oddati še obračun davka od dohodka pravnih oseb, ni pred izrekom globe pisno opozoril noben državni uslužbenec. Kajti če je društvo poročilo oddalo Ajpesu, bi ga gotovo tudi Furs, če bi vedelo, da to mora narediti. Uslužbenci so vstopali v baze podatkov, poudari sogovornik, in so vedeli vse o društvu ter o odgovorni osebi, zato bi lahko na isti naslov, na katerega so poslali plačilni nalog, enkrat poslali tudi opomin, je prepričan Sep. To bi bilo pošteno.

turnišče, anton-sep, svetnik
Nataša Juhnov
Anton Sep: »Ko sem se pogovarjal z uradnico v Murski Soboti, mi je ta dejala, češ društvo je občino prosilo za denar, nam pa poročila niste poslali. Če je torej imela vpogled v vse te podatke, bi lahko bila vsaj toliko prijazna, da bi nas predhodno opozorila, kaj moramo storiti.«

Poučiti neuko stranko?»Ko sem se pogovarjal z uradnico v Murski Soboti, mi je dejala, češ društvo je občino prosilo za denar, nam pa poročila niste poslali. Če je torej imela vpogled v vse te podatke, bi lahko bila vsaj toliko prijazna, da bi nas predhodno opozorila, kaj moramo storiti, če ne želimo biti prikrajšani za denar. To je tisto, kar nas najbolj boli. Na denar smo zdaj že pozabili,« prizadeto pove sobesednik. Od uslužbenke je tudi prejel pojasnilo, da so vsa opozorila oziroma opomini navedeni v portalu eDavki. Sam takšna pravila glede načina opozarjanja oziroma obveščanja težko sprejema, saj člani društva do tega ne znajo dostopati.

»Zakon o splošnem upravnem postopku, po katerem sem se moral ravnati v času mojega službovanja, pravi, da je treba neuko stranko poučiti. Ampak žal to za Durs oziroma Furs očitno ne velja,« poudari Sep. Furs torej v ta namen poštnih pošiljk več ne pošilja.

bf14756f2d773aa17c7ab4a68d8aa0f8
Nataša Juhnov
Globa je znašala 1200 evrov za društvo in 600 evrov za predsednika kot odgovorno osebo.

Sep je v pismu predsedniku vlade še poudaril, da v društvu vsi delajo ljubiteljsko, ne da bi prejeli cent nagrade, ob tem pa se tudi vprašal, kdo bo še sploh pripravljen delovati v društvu na vasi, če bo za prostovoljno delo »nagrajen« s plačilnimi nalogi države. »Vem, da ne meni osebno niti društvu, ki je oškodovano za 600 evrov, tega denarja ne boste vrnili, vendar pa prosim, da opozorite davčne organe, da preden izrekajo globo društvu, to opozorijo na pomanjkljivosti, kajti starejši člani vsega ne dojemamo in nismo za vse usposobljeni,« je pismo sklenil Anton Sep.

Zaman čakal odgovor davkarjev 

Iz kabineta predsednika vlade je že kmalu po oddaji pisma prejel odgovor, da so zadevo prepustili ministrstvu za finance, od tam pa so Sepu sporočili, da so primer odstopili Finančni upravi. Na odgovor te je štiri mesece čakal zaman, zato se je februarja letos znova obrnil na kabinet predsednika. Kmalu zatem je prejel sporočilo, da so od Finančne uprave terjali takojšen odziv. Odgovor Furs je dočakal pred nekaj dnevi, a njegova vsebina je enako uradna z razlago načina obveščanja. Poučili so ga namreč, da so izrečeni opomini, torej opozorila zaradi neoddanega obračuna davka pred izrečeno globo, vidni na portalu eDavki.

Društvo Kolesarski klub Varaški šujstri je s tem, da je plačalo globo, izpolnilo svojo dolžnost do države, pozneje pa tudi oddalo davčni obračun, za kar je najelo računovodski servis. V društvu so se tudi odločili, da s svojo izkušnjo seznanijo javnost, da podobna kazen ne bi doletela še koga. Namen pisanja predsedniku vlade pa je tudi bil, pojasni Sep, da bi opozorili na zahteve države do ljubiteljskih društev, ki se posvečajo skrbi za društveno in družabno življenje po vaseh. Predlagal in prosil je, da bi država omilila zakonodajo za društva. Ta morajo namreč oddajati poročila enako kot javni organi, podjetja ali samostojni podjetniki, na enak način pa se jim za prekršek izrekajo tudi globe.

Po zakonu uporaba eDavkov

Stojan Glavač, predstavnik za odnose z javnostmi Finančne uprave, je na naše poizvedovanje o primeru Varaški šujstri odgovoril: »Čeprav zakon tega od Finančne uprave ne zahteva, smo kljub temu lani vsem poslovnim subjektom (tudi društvom), ki do roka niso oddali letnega obračuna davka od dohodka pravnih oseb, poslali poziv, naj to storijo. Poziv smo v skladu z veljavno zakonodajo odložili v profil zavezanca v eDavkih. Prvi odstavek 85.a člena zakona o davčnem postopku namreč določa, da davčni organ poslovnim subjektom elektronsko vroča dokumente prek eDavkov. Zavezanci, ki niso vešči uporabe eDavkov, lahko za namen vlaganja in prejemanja dokumentov prek eDavkov pooblastijo tretjo osebo.«

varaški-šujstri turnišče kazen furs
Kaj zdaj berejo drugi