vestnik

(INTERVJU) Valerija Glavač: Branža pred zgodovinskimi premiki

Timotej Milanov, 11. 11. 2019
Jure Zauneker
Valerija Glavač: "Danes imamo v Sloveniji že 48 bencinskih servisov, odpiramo pa še nova prodajna mesta, predvsem na območjih, kjer nas še ni."
Aktualno

Valerija Glavač že od leta 2008 vodi družbo MOL Slovenija s sedežem v Murski Soboti, ki ima trenutno desetodstotni tržni delež med prodajalci naftnih derivatov v Sloveniji. Minulo leto so sklenili z zelo dobrimi poslovnimi rezultati, saj so ustvarili več kot 300 milijonov evrov prihodkov in štiri milijone evrov čistega dobička. V skupini, katere del je MOL Slovenija, se že pospešeno pripravljajo na obdobje po fosilnih gorivih, ki se počasi bliža in pomeni zgodovinske premike za branžo.

V podjetju ste se že pred leti odločili za franšizni model, tako danes vse bencinske servise MOL upravljajo najemniki. Kako se je to obneslo v praksi?

»Za to potezo smo se odločili konec leta 2015, v letu in pol smo obratovanje vseh prodajnih mest prenesli na partnerje. Kot smo pričakovali, so interes za prevzem bencinskih servisov izkazali naši zaposleni, tako da smo že z internim razpisom zapolnili vsa partnerska mesta. Sprememba se je potrdila kot pravilna usmeritev in smo z njo zadovoljni.«

So se v tem času na katerih bencinskih servisih upravljavci že zamenjali?

»Nekaj manjših sprememb je bilo, a je večina prevzemnikov istih, MOL-ova mreža je ostala stabilna.«

Celoten trg naftnih derivatov je pred zgodovinskimi premiki. Prihajajo električna vozila, prav tako novi trendi v mobilnosti prebivalcev, kot je souporaba vozil. Kako se spoprijemate s temi izzivi?

»Imamo prednost, da smo del skupine, ki se z globalnimi trendi aktivno ukvarja. Leta 2016 je skupina MOL sprejela novo strategijo, ki predvideva delovanje družbe do leta 2030. MOL je ena redkih družb v panogi, ki je objavila tako dolgoročno strategijo. Ta se ukvarja ravno s transformacijo v energetiki, nanaša pa se na vse energente in alternativna goriva. Na osnovi študij, ki smo jih izvedli, v nekaj naslednjih letih še pričakujemo rahlo rast prodaje pogonskih goriv. Zagotovo pa se bo v desetih letih prodaja pogonskih goriv postopoma zmanjševala in zamenjale jih bodo alternativne možnosti, ena od teh so polnilnice električnih vozil. V okviru skupine se v šestih državah električne polnilnice že postavljajo na ključnih mednarodnih poteh. Na tem področju smo aktivni tudi v Sloveniji, imamo že devet polnilnic, nam najbližje v Bakovski ulici v Murski Soboti, kmalu bodo na voljo tudi v Lormanju in Pincah, kjer pripravljamo potrebno infrastrukturo. Načrtujemo pa že nadaljnje postavitve hitrih in tudi ultra hitrih polnilnic električnih vozil. Souporaba vozil je globalni fenomen. Verjamemo, da bodo spremembe potrošniških navad ob naraščajoči okoljski ozaveščenosti, še posebej pri tako imenovani generaciji milenijcev, ki jim je lastništvo avtomobila čedalje manj pomembno, doprinesle k nadaljnji rasti povpraševanja po souporabi vozil. Skupina MOL je na tem področju že zelo aktivna, storitev souporabe avtomobilov MOL Limo je v Budimpešti predstavila že januarja lani. Trenutno je uporabnikom na voljo 450 vozil, od tega 150 električnih. Začetne izkušnje so zelo dobre, celo nad pričakovanji. MOL Limo ima že več kot 40.000 registriranih uporabnikov.«

murska-sobota, mol, valerija-glavač
Jure Zauneker
Valerija Glavač: »Dolgoročno gledano bodo imela v prihodnosti v mestnem prometu pomembno vlogo avtonomna vozila, zato bomo morali trgovci na drobno razmišljati zunaj okvirov in zunaj meja fizičnih lokacij.«

Kako sami opažate ta prehod, prihaja na vaša prodajna mesta že danes vedno več električnih vozil?

»Število električnih vozil se povečuje, a v celotni masi osebnih vozil na trgu še vedno zajemajo zelo majhen delež, ta prehod bo postopen, ravno zato večji padec prodaje pogonskih goriv pričakujemo komaj čez desetletje. Po drugi strani se intenzivno povečuje tovorni promet, s čimer se povečuje prodaja dizelskega goriva. Ukvarjamo se tudi z drugimi alternativami, kot je avtoplin (LPG), ki ga že uvajamo na vseh novih lokacijah, na starejših pa preverjamo možnosti, kje bi ga zagotovili, saj to povsod ni možno zaradi prostorskih omejitev.«

MOL-ova strategija predvideva tudi preoblikovanje bencinskih servisov, tako da bo na njih vedno več ponudbe za potrošnike, od kulinarike naprej. Kako se bo to konkretno izrazilo na vaših servisih?

»S strategijo se pripravljamo na obdobje po fosilnih gorivih, kar bo prineslo spremembo tudi na področju prodaje na drobno. Eden od teh korakov je koncept Fresh Corner, ki smo ga začeli uvajati pred leti. Že leta 2006 smo začeli preoblikovati naša prodajna mesta in to v večji meri že končali. Pri tem smo se usmerili na prodajo drugega blaga, predvsem hrane na poti. Dolgoročno gledano bodo imela v prihodnosti v mestnem prometu pomembno vlogo avtonomna vozila, zato bomo morali trgovci na drobno razmišljati zunaj okvirov in zunaj meja fizičnih lokacij. Razviti bomo morali integrirane storitve, kot so spletno nakupovanje, avtomatske blagajne ali točke pobiranja paketov, da bi sčasoma postali vseobsegajoči ponudniki storitev, pri čemer bodo vsebine prodajnih mest opredeljene glede na lokacijo in mikrotrg.«

Skupina želi v postopku te transformacije postati igralec na področju kemične industrije. Se bo MOL Slovenija vključil v to dejavnost in kako?

»To je eden ključnih stebrov strategije. MOL ima v lasti nekaj rafinerij in glede na dolgoročno predvideno nižjo porabo se bo delež proizvodov, ki se uporabljajo za goriva, zmanjšal, povečal pa se bo delež proizvodnje surovin za petrokemično industrijo. MOL ima dva petrokemična obrata, enega na Madžarskem in enega na Slovaškem, tako da proizvodnja petrokemičnih izdelkov v manjšem obsegu poteka že danes, prizadevamo pa si za bistveno povečanje obsega te dejavnosti. Ravno pred dvema mesecema smo v Tiszaujvarosu na Madžarskem postavili temeljni kamen za tovarno poliolov, gre za osnovno surovino, ki se uporablja v avtomobilski, gradbeni, pohištveni in tekstilni industriji. V obratu, ki bo začel delovati leta 2021, bo mogoče na letni ravni proizvesti okrog 200 tisoč ton poliola. Gre za največjo investicijo za organsko rast poslovanja v zgodovini skupine MOL. Skupna vrednost investicije je 1,2 milijarde evrov, vključno z investicijo madžarske vlade v višini 131 milijonov evrov. In da, MOL je na tem področju na trgu že zelo pomemben igralec. V Sloveniji nismo vključeni v samo proizvodnjo, saj gre za izdelke, ki se proizvajajo v rafinerijah, bomo pa vključeni v distribucijo, ko se bodo ti izdelki začeli prodajati na trgu.« 

murska-sobota, mol, valerija-glavač
Jure Zauneker
Valerija Glavač: »Na osnovi študij, ki smo jih izvedli, v nekaj naslednjih letih še pričakujemo rahlo rast prodaje pogonskih goriv. Zagotovo pa se bo v desetih letih prodaja pogonskih goriv postopoma zmanjševala in zamenjale jih bodo alternativne možnosti, ena od teh so polnilnice električnih vozil.«

Lani ste bistveno izboljšali poslovanje v primerjavi z letom prej. Kaj so glavni razlogi za to?

»Vseskozi dosegamo dobre poslovne rezultate, lani smo povečali prihodke od prodaje za 11 odstotkov, izid iz poslovanja pa je presegel 4,5 milijona evrov. Celotna količina prodanih naftnih derivatov je bila za več kot 5000 ton večja od tiste v letu prej in je znašala 229 tisoč ton. Eden od ključnih razlogov je ekipa, ki jo vodim, saj so zame ljudje ključni pri doseganju katerega koli cilja. Razloge vidim tudi v transformaciji, o kateri govorimo, in v uvajanju koncepta Fresh Corner. K temu je prav tako pripomogla širitev mreže, danes imamo v Sloveniji že 48 bencinskih servisov, odpiramo pa še nova prodajna mesta, predvsem na območjih, kjer nas še ni. V prihodnjih letih želimo mrežo še razširiti, smo v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj za nekatere lokacije, a zadeve bomo podrobneje komentirali, ko bomo tako daleč.«

Stavite v prihodnosti na organsko rast?

»V preteklosti smo v Sloveniji sicer imeli dva prevzema, prvi je bil prevzem Tuš Oila, drugi pa prevzem Enija Slovenija (Agip). Ko pa govorimo o nadaljnji širitvi mreže, mislimo predvsem na nove lokacije in novogradnje.«

Na področju kurilnih energentov ste na trgu posredno prisotni s prodajo kurilnega olja. Tudi na tem področju se zadeve drastično spreminjajo, predvsem zaradi subvencij, ki so gospodinjstvom na voljo za prehod na ogrevanje z nefosilnimi gorivi. 

»Olje še vedno prodajamo večjim odjemalcem, ne dostavljamo pa ga gospodinjstvom in podjetjem. Pri kurilnem olju opažamo velik upad, a je bil ta pričakovan, saj gre za energent, ki ga bodo postopoma zamenjali alternativni, dokler pa bo potreba, ga bomo ponujali na trgu.« 

Kakšne možnosti za zaposlene ponuja vpetost družbe v skupino?

»MOL Slovenija je integrirana v delovanje skupine. Vsak zaposleni ima svoj individualni načrt razvoja, obenem se pogovarjamo glede nadaljnje kariere. Imajo veliko možnosti tudi za zaposlitev v matičnem podjetju. Eden takih primerov je naš sodelavec, ki dela na delovnem mestu internega trenerja, sedaj je v Budimpešti, kjer je prevzel vodenje celotnega izobraževalnega programa na ravni skupine. Možnosti za napredovanje so odprte in kot podjetje si želimo novih kadrov ter aktivno razvijamo talente znotraj podjetja.«

mol-slovenija nafta mobilnost