vestnik

Jevšek predstavil 19-milijonski razpis, na katerega se lahko prijavi večina pomurskih občin

Rok Šavel, 1. 3. 2023
MKRR
Miinister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek in državna sekretarka Andreja Katič sta predstavila vsebino javnega razpisa za sofinanciranje projektov na obmejnih problemskih območjih.
Aktualno

Miinister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek in državna sekretarka Andreja Katič sta predstavila vsebino javnega razpisa za sofinanciranje projektov na obmejnih problemskih območjih.

Kot je v uvodu na tiskovni konferenci poudaril kohezijski Aleksander Jevšek, javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024 pokriva problemska območja v 86 občinah. Kot problemska so definirana tista obmejna področja, kjer se neskladnost regionalnega razvoja še povečuje. »S tem razpisom, ki ga bomo danes predstavili, želimo začeti proces, da bo regionalni razvoj postal bolj usklajen, da bodo mladi na teh področjih lahko dobili svoje priložnosti. Da bodo lahko ustanavljali svoja podjetja, gradili v obrtnih conah in da se bodo manj ukvarjali s tem, kje bodo dobili službo, kje bodo stanovali in kje bodo ostali.« Javni razpis je bil v Uradnem listu objavljen v petek, 24. februarja 2023. Med obmejna problemska območja, ki se na podlagi kriterijev, ki so določeni v zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, določijo vsaki dve leti, sodijo vse pomurske občine razen murskoboške, gornjeradgonske, ljutomerske, beltinske, turniške, odranske in radenske občine ter občine Razkrižje.

Ravno Stanko Ivanušič, župan slednje, že dolgo opozarja, da se njegovi občini z neuvrstitvijo godi krivica, pred časom in tudi na zadnji seji pa je k spremembi pozval še Svet Pomurske razvojne regije, ko mu je predsedoval Ivanušič. Glede problematike je Jevška nazadnje soočila tudi pomurska poslanka Sara Žibrat, minister pa je obljubil, da jo bo naslovil z odprtjem zakon. Tudi na današnji tiskovni konferenci je Jevšek pojasnil, da se na ministrstvu zelo intenzivno pripravljajo na odprtje zakona o regionalnem razvoju. »Obstoječi zakon je namreč star in razmere so se v tem času spremenili. Razvoj je neskladen, nekatere regije, predvsem obmejne, zaostajajo in tudi zaradi tega se proces centralizacije v državi krepi.« Državna sekretarka Andreja Katič, ki je podrobneje predstavila vsebino razpisa, pa je pojasnila, da z razpisom »naslavljamo zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik skozi specifičen cilj. Želimo ohraniti poseljenost in razvojno vitalnost obmejnih problemskih območij.«


Ugodni razpisni pogojiNamen razpisa je občinam omogočiti izgradnjo infrastrukture v dveh sklopih. Sklop A obsega izgradnjo novih ali razširitev obstoječih poslovnih con. V sklopu B je zajeto področje izgradnje ali razširitve obstoječih inkubatorjev, kar je novost v primerjavi s prejšnjimi razpisi. Pomembna novost je tudi, da gradbeno dovoljenje ni pogoj za vlogo, ga pa je potrebno pridobiti do 31. oktobra 2023.

Za razpis je v letu 2023 na voljo 8 milijonov evrov, v letu 2024 pa 11 milijonov evrov. Od tega je za sklop A na voljo 6 milijonov evrov v letu 2023 in 8 milijonov evrov v letu 2024, za sklop B pa sta v letu 2023 na voljo 2 milijona evrov, v letu 2024 pa 3 milijoni evrov. Delež sofinanciranja je 100 odstotkov upravičenih stroškov ob tem pa mora biti minimalna vrednost projekta 400.000 evrov, sofinanciranje pa ne sme presegati 1,6 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 21. april 2023. O rezultatih razpisa bodo vsi prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 90 dni po odpiranju prejetih vlog, zaključek razpisa pa je predviden 31. oktobra 2024., so sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

aleksander-jevšek obmejna-problemska-območja razpis evropska-sredstva ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj