vestnik

Kako pomagati, če duša zboli?

A. Nana Rituper Rodež, 14. 2. 2019
Nataša Juhnov
Predavajo od leve dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. Duška Kneževič Hočevar, dr. Jana Šimenc in dr. Lilijana Šprah.   
Aktualno

Depresija, anksioznost, bipolarne motnje in druge duševne motnje so prisotne bolj kot lahko slutimo, število obolenj pa narašča hitreje kot ostale bolezni. Ker se o tem zaradi stigme ne govori na glas, posamezniki in njihovi bližnji težave pogosto rešujejo za štirimi zidovi. »V naši družbi zlahka priznamo, da imamo težave s srcem, skrivamo pa, da imamo kakšno duševno boleznijo,« pove dr. Lilijana Šprah, vodja programa OMRA, ki je namenjen opismenjevanju o duševnem zdravju.

Program so zasnovali na Družbeno medicinskem inštitutu ZRC SAZU skupaj s Inštitutom Karakter, sofinancira ga Ministrstvo za zdravje z namenom, da bi dvignili znanja in kompetence na področju prepoznavanja težav v duševnem zdravju, spodbudili k zgodnjem iskanja strokovne pomoči ter prispevali k večji ozaveščenosti o načinih pomoči in samopomoči, ki so na voljo. Pri tem so se osredotočili na severovzhodno Slovenijo, saj je ravno ta konec države najbolj ranljiv.


be4faafa1ae431618ef561d283c12850
Profimedia
Veliko ljudi ima težave z duševnim zdravjem, pa se o tem ne govori.


Tudi kraji po Pomurju sodijo med tiste, kjer imajo prebivalci povprečjem več težav z duševnim zdravjem, kjer zdravniki predpišejo več zdravil in kjer je dostopnost do strokovnih služb slabša v primerjavi z osrednjo Slovenijo. K večji ogroženosti prebivalcev pripomore tudi večja brezposelnost in slabši socialno ekonomski položaj.

75d34bf46d32c3a4d11f04f5fdc9dd63
Nataša Juhnov
Lilijana Šprah je spregovorila o depresiji, ki se lahko ustrezno zdravi, samo odkriti jo je treba.


V sklopu programa so razvili spletno stran s priročniki, kot novost je iskalnik pomoči pri iskanju strokovne pomoči po regijah, ki so na voljo, hkrati pa pripravljajo tudi delavnice tako za strokovno javnost in posameznikom, ki delajo v ustanovah, kjer prihajajo v stik z ranljivimi skupinami, kot tudi za posameznike in njihove svojce, ki imajo težave z duševnim zdravjem.

17fae9e671c814d5e2bc30a88213ae5f
Nataša Juhnov
Prva delavnica je bila v Kariernem središču v Murski Soboti.


Na teh delavnicah strokovni tim, sestavljen iz psihiatrov, psihologov, sociologov, antropologov in drugih strokovnjakov, predstavlja različne teme, in sicer, kakšen je pomen duševnega zdravja v vsakodnevnem življenju, kako je stres povezan z razvojem in vzdrževanjem motenj, prepoznavanje motenj razpoloženja in razlogi za njihov nastanek, kje poiskati pomoč in podobno. Govorijo pa tudi o stigmi, ki je še kako trdovratno prisotna v našem

9e506719ea634a056fcd9b048bd1eb66
Nataša Juhnov
Delavnice je predstvila Jana Šimenc.

Do maja se bo v različnih krajih zvrstilo osem delavnic, nekatere so zaprte delavnice za določene poklicne skupine, druge pa odprte. Več informacij dobite na spletni strani OMRA.
Podrobneje pa v prihodnjem Vestniku.

Andrej Petelinšek
 
Omra Lilijana Šprah depresija duševne motnje pomoč
Kaj zdaj berejo drugi