vestnik

Kakšna je usoda problematične Noršinske ulice? Skoraj trimilijonski projekt ima pred sabo še dolgo pot

Rok Šavel, 3. 7. 2023
Rok Šavel
Celostna ureditev dotrajane Noršinske ulice z izgradnjo kolesarske steze, kar predstavlja za soboško občino (pre)velik finančni zalogaj, je odvisna od številnih dejavnikov.
Aktualno

Dotrajana lokalna cesta že vrsto let kliče po obnovi, a poleg negotovega financiranja so odprta še številna druga vprašanja.

Rekonstrukcija dotrajane Noršinske ulice, za katero je v dolžini 2,5 kilometra, do znaka za naselje Noršinci, odgovorna murskosoboška občina, je eden izmed mnogih večno prestavljenih projektov. Osnovni razlog je očiten - denar. Sam projekt ureditve ulice se sicer, po pojasnilih mestne uprave, prične tik za izvedbo krožišča pri srednji in višji ekonomski šoli, gledano v smeri naselja Rakičan, samo krožišče na omenjeni lokaciji pa obravnava projekt vzhodne soboške obvoznice, za katerega smo že poročali, da je predmet številnih preprek in se zelo verjetno ponovno zamika.V sklopu ureditve Noršinske ulice, ki zajema ureditev močno dotrajane ceste in premostitvenih objektov, tj. mostov, se prav tako predvideva izvedba ločene kolesarske steze, finančna vrednost rekonstrukcije pa je ocenjena na čez 2,5 milijona evrov in bo, kot poudarjajo v mestni občini, potencialni projekt za prijavo na sofinancerske razpise. Še lani so nam v upravi soboške občine podali oceno, da bo do izvedbe celostne ureditve občinske ceste, kar so takrat še ocenjevali na okoli 1,5 milijona evrov, prišlo v obdobju 2023-2024, a jasno je bilo, da so to bile bolj kot ne pobožne želje.

noršinska-ulica
Rok Šavel
Celostna ureditev dotrajane Noršinske ulice z izgradnjo kolesarske steze, kar predstavlja za soboško občino (pre)velik finančni zalogaj, je odvisna od številnih dejavnikov.


Majhen delež sofinanciranja in birokratske ovire


Mestna občina je sicer v okviru programa trajnostne mobilnosti Elena uspešno kandidirala v konzorciju desetih občin za pridobitev sredstev za pripravo projektov trajnostne mobilnosti iz programa tehnične moči pri Evropski investicijski banki. Lani je bila tako načrtovana in tudi naročena izdelava projektne dokumentacije, ki pa je še zmeraj v izdelavi, saj se je rok za izdelavo zaradi izdelave hidrološko hidravlične študije, to je zahtevala Direkcija za vode RS, podaljšal do konca letošnjega avgusta. Šele takrat bo znana tudi bolj realna vrednost projekta, ki ga mestna občina v načrtu razvojnih programov grobo ocenjuje celo na 2,7 milijona evrov. Predhodno je tako potrebno pridobiti tudi vsa potrebna dovoljenja in projekt tehnično in časovno uskladiti tudi z izvedbo vzhodne obvoznice. Za izvedbo investicije v mestni občini računajo na evropska sredstva iz naslova trajnostne mobilnosti iz mehanizma CTN v novi finančni perspektivi 2021 – 2027. Ker pa je v sklopu investicije predvidena tudi celovita obnova ceste, ki zaenkrat predstavlja neupravičen strošek, predvidevajo, da bo delež sofinanciranja na celotno investicijsko vrednost dokaj nizek, v okviru 30 do 40 odstotkov. Zaradi tega izvedbo investicije v mestni občini predvideno po odsekih, in sicer:

- 1.Odsek: Murska Sobota – Noršinci od križišča za Rakičan v dolžini cca. 1,1 kilometra

- 2.Odsek: od Križišča za Rakičan do začetka naselja Rakičan, vključno z izgradnjo novega mosta čez Ledavo v dolžini cca. 450 metrov

- 3.Odsek: Od križišča za Rakičan do začetka naselja Noršinci, v dolžini cca. 990 metrov (izvedba te faze je odvisna tudi od aktivnosti in medsebojnih uskladitev z občino Moravske Toplice za vzpostavitev neprekinjene kolesarska povezava od Murske Sobote do Moravskih Toplic).


Tudi občina Moravske Toplice s projektom še povsem na začetku


Kot so poudarili v načrtu razvojnih programov, v katerem se predvideva, da bo projekt zaključen v letu 2026, je glede na obsežnost investicije izvedba odvisna od pridobitve sofinancerskih sredstev, uskladitev z občino Moravske Toplice, vrednostno in tehnične rešitve pa bodo natančno obdelane v projektni dokumentaciji. Vsaj za izgradnjo premostitvenih objektov pa bo potrebno pridobiti tudi vsa potrebna upravna dovoljenja. Kot pa je moč razbrati v načrtu razvojnih programov moravskotopliške občine, imajo letos za izgradnjo kolesarske steze Martjanci-Noršinci-Murska Sobota v dolžini okoli 1,5 kilometra rezerviranih le 20 tisočakov, in sicer zgolj za izdelavo projektov, kar pa bo zagotovo premalo.

Projekt tudi presega obdobje veljavnega načrta razvojnih programov, tj. 2023-2027, za potrebe izgradnje predvidene kolesarske steze, ki je vezana na agromelioracijski postopek Noršinci - Marjanci pa bo moravskotopliška občina morala naprej zagotoviti zemljišče.

noršinska-ulica mestna-občina-murska-sobota rekonstrukcija občina-moravske-toplice kolesarska-steza
Kaj zdaj berejo drugi