vestnik

Klofuta učiteljice: Kaj je ugotovila šolska inšpekcija?

Andrej Bedek, 21. 3. 2019
Nataša Juhnov
Na eni od pomurskih šol se je zgodilo nasilje. Fotografija je simbolična. 
Aktualno

Inšpektorat za šolstvo in šport je opravil nadzor na eni od pomurskih šol, kjer se je zgodilo nasilje. Mama učenca ob tem pravi, da njen sin ni kriminalec, policija pa je v drugem primeru njenega otroka osumila kaznivega dejanja.

Na eni od pomurskih šol so si uprava šole in starši drugošolca v laseh, smo poročali danes. Posredovala je že policija in zaradi nasilništva pretekli mesec ovadila eno od učiteljic na šoli, zaradi brce v sošolčevo glavo pa drugošolca decembra lani osumila kaznivega dejanja. Nadzor v zvezi z dogodki na šoli je opravila tudi šolska inšpekcija. Predmet inšpekcijskega nadzora je bilo ugotavljanje nepravilnosti pri ukrepanju šole ob domnevnem fizičnem nasilju učiteljice nad drugošolcem, morebitnih nepravilnosti pri vzgoji učenca in ali šola pravilno sodeluje s starši.
Opozorilo za ravnateljico
Inšpekcija je tako ugotovila, da je odgovorna oseba šole, ravnateljica, ob zaznavi nasilja učiteljice nad učencem primer predala v obravnavo policiji, in proti učiteljici sprožila disciplinski postopek. Je pa inšpekcija ravnateljici šole vseeno izrekla opozorilo, ker je izobraževalna ustanova z izdelavo svojih internih aktov o šolskem redu, v katerih so med drugim določeni načini zagotavljanja varnosti na šoli, vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil, kršila zakon o osnovni šoli.

Vztrajala bo naprej, še pove mama, in upala, da ji šola končno prisluhne, čeprav je, kot trdi, njenega otroka nedavno prestrašil eden od šolskih strokovnih sodelavcev, ko naj bi mu dejal, da bo nadenj in mamo poslal policijo.


Šola je zaradi kršitve pravil šolskega reda, ki jih je zakrivil drugošolec, ukrepala z naslednjimi ukrepi:
pogovor učitelja z učencem, ustno opozorilo učitelja, ustno opozorilo razrednika in obvestilo staršem.
Šola je o učenčevih težavah starše obveščala preko razredničarke, dodatno pa tudi na sestankih v šolski svetovalni službi. Inšpekcija pri tem ni našla kršitev.


Postopek inšpekcijskega nadzora je še razkril, da je šola pri delu z omenjenim drugošolcem ugotovila, da »učenec brez prilagoditev metod in oblik dela ne bi mogel dosegati standardov znanja.« Zato je bil prilagojen pouk v razredu, za delo v razredu je bil določen dodaten strokovni delavec, pomoč pa se izvaja tudi v podaljšanjem bivanju.
Mama: »Prava slika, kaj je vse narobe v našem šolstvu«
Sicer pa je konec februarja inšpektorat za šolstvo in šport prejel še en dopis oziroma prijavo o domnevnih novih nepravilnosti na šoli. Drugošolčeva mama v dopisih šoli in drugim ustanovam namreč vztraja, da šola ukrepa in »zaščiti žrtev nasilja, ki je otrok«. Mama šoli sporoča še: »Ker žrtev želi zadevo rešiti po mirni poti, znotraj šole, čeprav bi dejansko morala podati prijave sama in to takoj, pa se čutite napadene in se poslužite podlih podtikanj o nezmožnosti komunikacije in groženj z institucijami. Vaše ravnanje je prava slika vsega, kar je narobe v našem šolstvu in zakaj starši z delom šole, predvsem pa njenim odnosom, ne moremo biti zadovoljni.«


Učenčeva mama je prepričana, da v ravnanju njenega sina ni šlo za nobeno brco in povzročitev lahke telesne poškodbe, ampak je »šlo za zgolj neprimeren odziv mojega sina na provokacijo, ko je drugi otrok ležal na njegovi risbi«. Zmotilo pa jo je tudi, da šola ni prijavila nasilja učiteljice na njenim otrokom takoj, ko se je zgodilo, temveč šele nekaj dni kasneje. Vztrajala bo naprej, še pove mama, in upala, da ji šola končno prisluhne, čeprav je, kot pravi, njenega otroka nedavno prestrašil eden od šolskih strokovnih sodelavcev, ko naj bi mu dejal, da bo nadenj in mamo poslal policijo.

klofuta temno policija sola nasilje
Kaj zdaj berejo drugi