vestnik

(KOMENTAR) Razrešitev direktorja JP Prlekije sporna  

Janko Votek, 21. 6. 2019
Vida Toš
Peter Kralj, vršilec dolžnosti JP Prlekija.
Aktualno

Razrešeni direktor Javnega podjetja Prlekija Davorin Kurbos ni in ne more biti odgovoren za neizvajanje pogodbenih obvez, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice javnega podjetja. Problem delovanja vodovodnega sistema C ni v delovanju ali škodnem delovanju JP Prlekija, ampak neizpolnjevanje pogodbenih obvez ali pogojev, pod katerimi so bila pridobljena evropska sredstva za izgradnjo sistema. Ena od teh je, da bodo občine prenesle upravljanje infrastrukture na skupnega upravljalca, v primeru sistema C je to JP Prlekija. Ljutomerska občina tega tega še do danes ni storila. Razrešitev Kurbusa kljub vsemu ni tako čista, kot jo prikazuje novo zavezništvo (Ljutomer, Gornja Radgona, Radenci).Če dosledno beremo 16. člen odloka o ustanovitvi JP Prlekija ta v drugi točki jasno opredeljuje veljavnost sprejetih sklepov. »Svet ustanoviteljic sprejme veljaven sklep, če so zanj glasovali:
- vsi župani v primeru odločanja o cenah obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pri čemer morajo župani pridobiti mnenje o izdelanem elaboratu s strani svojih občinskih svetov,
- v vseh ostalih primerih najmanj šest županov,ki morajo imeti v kapitalskem deležu najmanj 60 odstotkov glasovalnih pravic.« V razpravi, ko se je sprejemalo odlok na velikih sejah v Sv. Juriju ob Ščavnici in pozneje v Apačah, so strokovnjaki pravnih inštitutov, ki so jih takrat najele občine, bili jasni, da gre v tem členu za varovalko, ki ne dovoljuje prevlade kapitala pri sprejemanju odločitev, in odpravlja nevarnost uveljavljanja interesov in sprejemanja odločitev v škodo malih občin.
Prav tako ni presenečenje dvolična igra občine Gornja Radgona. Župan Gornje Radgone Stanislav Rojko je pri sprejemanju odločitev o upravljanju s sistemom izsiljeval z enakopravnim statusom upravljalca Komunale Radgona.


Zato ne preseneča, da je bil imenovan za vršilca dolžnosti direktorja Peter Kralj. Da je zgodba dobila dodaten zagon, je razlog tudi v zaključku sodnega spora, ki so ga občinevložile proti občini Ljutomer. Sodba bo namreč izrečena pred sodnimi počitnicami. O tem, kako sodbo bo izreklo sodišče, je težko napovedovati, bo pa izrek sodbe razjasnil določene zadeve in čudna tolmačenja pogodbenih zavez.


Razrešeni direktor Javnega podjetja Prlekija Davorin Kurbos ni in ne more biti odgovoren za neizvajanje pogodbenih obvez, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice javnega podjetja.

Menjava vodstva JP Prlekija sama po sebi ni problem. Problematično ostaja, da občine v sistemu C niso izpolnile svojih pogodbenih obveznosti, ali pa pri njihovem izpolnjevanju izsiljujejo s prenosom upravljanja na drugo podjetje, saj s tem ogrožajo izvedbo druge faze projekta vodovodnega sistema C. Propad tega dela projekta pa bo oškodoval občane Sv. Jurija ob Ščavnici in Apač. Velika trojka je pozabila ali pa je ne zanima, da za razliko od sistema B, v katerem je pogodbeno določena fazna izgradnja, to za sistem C ni predvideno. Notranje obračunavanje in izigravanje dogovorjenih pravil lokalnih oblastnikov bo pustilo žejne občane Sv. Jurija in Apač.
vodovod ljutomer občine politika
Kaj zdaj berejo drugi