vestnik

Mestna občina Murska Sobota: podražitve položnic in reševanje Komunale pred stečajem

Rok Šavel, 26. 4. 2023
Rok Šavel
Še ena v nizu dolgotrajnih sej mestnega sveta, na kateri so se sprejemale težke odločitve, ki bodo udarile po žepu občane in tudi občinsko blagajno.
Aktualno

Mestni svetniki po šestih letih le potrdili novo, a le začasno ceno storitve čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki jo na podlagi 25-letne koncesije izvaja v soboški občini družba Petrol.

Ena izmed najbolj polemičnih in težkih tem na tokratni seji mestnega sveta, ki je trajala debelih pet ur, je bila potrditev novega elaborata za storitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Murska Sobota, kar izvaja v mestni občini Petrol, upravitelj soboške čistilne naprave, na podlagi koncesijske pogodbe iz leta 2002.

Kljub temu, da so mestni svetniki še pred tem z nekaj odpora potrdili nove cene za storitev zbiranja odpadkov, ki jih je predlagal koncesionar Saubmermacher - Komunala, ta se zvišuje povprečno za 1,21 evra na mesec za mešane komunalne odpadke in za 2,21 evra na mesec za biološke odpadke, je bilo svetnikom pri cenah za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda veliko težje.

Predlog, ki je bil na mizi, je namreč predvideval znatno povišanje cen položnic za občane, in sicer za več kot 70 odstotkov - za povprečno gospodinjstvo na območju mešanega kanalizacijskega sistema bi se položnica povečala z obstoječih dobrih 15 evrov na mesec na več kot 26 evrov na mesec, za tiste, ki se nahajajo na območju ločenega kanalizacijskega sistema, pa bi se strošek povečal z dobrih 10 evrov na mesec na več kot 18 evrov na mesec. Kaj bi bil razlog takšnega dviga cen? Cene storitve se oblikujejo v višini stroškov storitvene pristojbine, ki se plačuje Petrolu kot koncesionarju, in v višini stroškov prevzema, prevoza in obdelave blata ter splošnih stroškov, ki jih uporabnikom zaračunava Komunala kot pooblaščenec mestne občine - koncedenta.

Na dvig pristojbine je vplivala inflacija, ki je določena kot merilo indeksacije v koncesijski pogodbi, potem so tu stroški končne obdelave komunalnega blata, ki so se od leta 2020, ko je Madžarska prepovedala uvoz, praktično potrojili, težava pa ja še manjša dejanska količina odpadne vode, kot je bila predvidena ob vzpostavitvi čistilne naprave v koncesijski pogodbi. Ta je namreč v pogodbi fiskna, razmere pa so se ob propadu velikih podjetij v občini, kot sta bili Mura in Pomurka, seveda precej spremenile in dotok odpadne komunalne vode na čistilno napravo se je bistveno zmanjšal.


Komunala že v rdečih številkah


Razlika med plačano pristojbino Petrolu in stroški s komunalnim blatom ter zaračunano ceno uporabnikom na položnici pa povzroča silne težave Komunali. Javno podjetje v lasti mestne občine namreč beleži veliko izgubo, ki je samo od leta 2017, ko se je cena nazadnje spremenila, pa do konca leta 2021, znašala več kot 336 tisoč evrov. Ta manjko je prispeval k temu, da je Komunala v poslovnem letu beležila minus v višini več kot 50 tisoč evrov in se je morala posluževati najemanja kratkoročnih kreditov, v poslovnem poročilu za leto 2021 pa je hkrati direktor Tomislav Zrinski opozarjal, da je tudi v prvi polovici leta 2022 znašal negativni rezultat več kot 184 tisoč evrov in pozival k spremembi elaborata in s tem k zvišanju cen.

seja-mestnega-sveta, mestna-občina-murska-sobota
Rok Šavel
Še ena v nizu dolgotrajnih sej mestnega sveta, na kateri so se sprejemale težke odločitve, ki bodo udarile po žepu občane in tudi občinsko blagajno.

Na sami seji je bilo moč slišati najbolj črne možne scenarije, in sicer nezmožnost Komunale pokrivanja mesečnih plač zaposlenih že v prihodnjem mesecu, pa tudi naknadni stečaj družbe. V burni razpravi, na kateri se je kazalo s prstom na prejšnje vodstvo občine z Aleksandrom Jevškom na čelu, ki ni reagiralo in pravočasno dvigovalo cene, pa tudi na Antona Slavica, ki je takrat, leta 2002, kot župan podpisal koncesijsko pogodbo s Petrolom. Slavic je odgovornost ostro zanikal, predstavil celotno takratno dogajanje in zatrdil, da bi bila kljub inflaciji cena ob drugačnih okoliščinah danes še zmeraj zelo ugodna. V razpravo se je na koncu vmešal župan Damjan Anželj in po kratki pavzi ter posvetovanju s svetniškimi skupinami predlagal začasne cene, brez poračuna preteklega obdobja, ki bi veljale do ugotovitev delovne skupine. Ta bo sestavljena iz članov vseh političnih strank, mestne uprave, Komunale in zunanjega sodelavca, njihova naloga pa bo preučiti realno stanje, ki bo podlaga za sestavo novega elaborata. Cene brez poračuna so sicer še vedno bistveno višje od obstoječih, a bo pritisk na položnice občanov vendarle le nekoliko manjši, kar je pravzaprav tudi cilj navedene spremembe. Gotovo pa je dejstvo, da bo mestna občina tako ali drugače morala del dolga prevzeti nase, pri čemer bodo trpele investicije, saj razdor koncesijske pogodbe, ki danes zagotovo bolj ustreza Petrolu, v tej fazi ne pride v poštev. Ta se namreč izteče leta 2027, s čimer bo čistilna naprava prešla v last in upravljanje mestne občine. 

Začasne cene brez poračuna:

Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin - 1,1176 evra na kubični meter (prvotni predlog 1,4119 evra/m3)

Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - 0,9568 evra na kubični meter (prvotni predlog 1,0917 evra/m3)

Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin - 3,8093 evra na kubični meter (prvotni predlog 4,4657 evra/m3)

Omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh - 2,1202 evra na kubični meter (prvotni predlog 2,4871 evra/m3)

mestna-občina-murska-sobota seja-mestnega-sveta komunala čistilna-naprava petrol mestni-svet podražitve
Kaj zdaj berejo drugi