vestnik

Konstituiran tudi ljutomerski občinski svet

Vida Toš, 10. 1. 2019
Vida Toš
Prva, ustanovna seja občinskega sveta Ljutomer za mandat od leta 2018 do leta 2022.
Aktualno

Sedemčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so sestavili tako, da v njej ni nobenega svetnika iz liste Z Olgo in ekipo srečno naprej.

Na ustanovni seji so se zbrali novoizvoljeni kandidatke in kandidati za občinski svet ter nova-stara županja Olga Karba.
Predsednik občinske volilne komisije, Jožef Panič je predstavil rezultate zdaj že lanskih volitev za občinski svet in župana, nato so kandidati za svetnike imenovali tričlansko mandatno komisijo, ki je pregledala rezultate in morebitne pritožbe ter po pregledu teh predlagala, da prisotni potrdijo mandate vseh 21. članov in članic občinskega sveta.
Soglasno so potrdili mandate vseh svetnikov in svetnic, nato pa še mandat županji, Olgi Karba.


V občinskem svetu občine Ljutomer bodo do leta 2022 tako odločali: Tomislav Nemec, Srečko Žižek, Mira Rebernik Žižek, Jože Klemenčič, Sara Karba, Maksimiljan Gošnjak, Niko Miholič, Franjo Karlovčec, Marta Mihorič, Slavica Sunčič, Matevž Kaučič, Janko Špindler, Saša Polajnar, Jože Panič, Dejan Karba, Ludvik Rudolf, Dejan Kaučič, Manja Gospodarič, Silvester Perko, Darinka Budna in Ciril Magdič.

64a46a27f7754c1f9e2870d33ff4c102
Vida Toš
Prva, ustanovna seja občinskega sveta Ljutomer za mandat od leta 2018 do leta 2022.

Olga Karba je izjavila, da sprejema mandat, zaradi nezdružljivosti funkcij pa ji je tako prenehal mandat članice občinskega sveta; volilna komisija pa je morala ugotoviti, komu bo pripadel mandat namesto nje. Tako je mandat dobila Darinka Budna.

68b5a87fa908fcce949acbb6a9b713c2
Vida Toš
Prva, ustanovna seja občinskega sveta Ljutomer za mandat od leta 2018 do leta 2022.


Pred zaključkom konstitutivne seje so članice in člani ljutomerskega občinskega sveta imenovali tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Podali so dva predloga. Niko Miholič, član liste Z Olgo in ekipo srečno naprej, je predlagal tajno glasovanje, za omenjeno komisijo pa naslednje člane: Manjo Gospodarič, Silvestra Perka in Jožeta Paniča z liste Z Olgo in ekipo srečno naprej, Cirila Magdiča iz stranke Socialnih demokratov, Dejana Kavčiča iz Stranke modernega centra, Slavico Sunčič iz Desusa in Marto Mihorič iz SDS. Ciril Magdič iz SD pa je predlagal javno glasovanje za imenovanje omenjene komisije, kot kadidate za komisijo pa: Dejana Karbo iz stranke Socialnih demokratov, Saro Karba iz Liste Marjana Šarca, Jožeta Klemenčiča iz Demokratične stranke upokojencev, Srečka Žižka iz Slovenske demokratske stranke, Miro Rebernik Žižek iz Nove Slovenije, krščanski demokrati, Maksimiljana Gošnjaka z Liste Marjana Šarca ter Tomislava Nemca iz Slovenske ljudske stranke.

4437784d9ee2252d7152120788e3a7e1
Vida Toš
Prva, ustanovna seja občinskega sveta Ljutomer za mandat od leta 2018 do leta 2022.

Članice in člani ljutomerskega občinskega sveta so najprej glasovali, ali želijo tajno glasovanje in se s sedmimi glasovi za tajno ter štirinajstimi glasovi proti, odločili, da glasovanje za omenjeno komisijo ne bo tajno. Nato so glasovali o obeh predlogih. Za prvega, ki ga je podal Niko Miholič, je za glasovalo sedem članov, proti pa štirinajst. Za drugi predlog sestave mandatne komisije, ki ga je podal Ciril Magdič, pa je za glasovalo trinajst svetnic in svetnikov, proti ni bil nihče. Tako je bil izglasovan drugi predlog, v katerem ni niti enega člana z liste, ki ji pripada županja.

549369f8e2c9b474ac72b7d6d6ddfc70
Vida Toš
Svečana zaprisega županje občine Ljutomer, Olge Karba.


Pred koncem je nova - stara županja Olga Karba še svečano zaprisegla in povedala, da je že imenovala dva podžupana, in sicer Nika Miholiča ter Janka Špindlerja.

0688b42ff009203b1cfaf5fd0f6a8660
Vida Toš
Prva, ustanovna seja občinskega sveta Ljutomer za mandat od leta 2018 do leta 2022.

c47c202a8a8cfc62a1d62038bd192a8c
Vida Toš
Tudi svetniki, ki bodo v občinskem svetu Ljutomera sedeli do leta 2022, so svečano zaprisegli.


72a1dcfaec5a57b1013ab0dc4f8c24cc
Vida Toš
Tudi svetniki, ki bodo v občinskem svetu Ljutomera sedeli do leta 2022, so svečano zaprisegli.

11f6ed11267397009c3c751e8ba511ef
Vida Toš
Občinski svet Ljutomer z županjo, Olgo Karba (sedi, tretja z desne proti levi).

Občinski svet Ljutomer mandat 2018-2022 županja Olga Karba
Kaj zdaj berejo drugi