vestnik

Lani več gospodinjstev lažje skozi mesec

STA, 16. 1. 2020
Pixabay
Lani je več gospodinjstev lažje shajalo čez mesec kot leto poprej.
Aktualno

Gospodinjstva so s svojimi dohodki lani lažje preživela mesec kot leto prej. Enotedenske počitnice si je lahko privoščilo več gospodinjstev, enak delež pa bi jih lahko poravnal nepričakovane izdatke. Materialno prikrajšanih oseb je bilo manj, zadovoljnih z življenjem pa več kot predlani, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.

Odstotek gospodinjstev, ki so lani s svojimi dohodki preživela mesec brez težav (preživela so lahko oz. zelo lahko), se je glede na leto 2018 povečal za dve odstotni točki na 19 odstotkov. Na drugi strani se je za štiri odstotne točke na 20 odstotkov zmanjšal delež tistih gospodinjstev, ki so s svojimi dohodki shajala s težavami (težko oz. zelo težko). Največ gospodinjstev je s svojimi dohodki preživelo mesec z manjšimi težavami, in sicer 33 odstotkov, kar je približno toliko kot v prejšnjih letih.

denar evri finance
Nataša Juhnov
Evri. Slika je simbolična.Stopnja resne materialne prikrajšanosti je bila lani 2,6-odstotna oz. glede na prejšnje leto za 1,1 odstotne točke nižja. To pomeni, da je lani živelo v materialno prikrajšanih gospodinjstvih približno 52.000 oseb, predlani pa 74.000. Gospodinjstva, v katerih so živele te osebe, so bila zaradi omejenih finančnih virov prikrajšana za vsaj štiri od naslednjih devetih elementov, na podlagi katerih se izračuna stopnja materialne prikrajšanosti: redno plačilo najemnine ali hipoteke, stanovanjskih stroškov in odplačevanje kreditov, primerno ogrevano stanovanje, poravnava nepričakovanih izdatkov v višini mesečnega praga tveganja revščine, mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan, enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva, osebni avtomobil, pralni stroj, barvni televizor ter telefon.

otroci, zadovoljstvo
Pixabay
Stopnja zadovoljstva z življenjem je bila višja.


Stanovanjski stroški so bili lani veliko breme za 32 odstotkov gospodinjstev, kar je za tri odstotne točke manj kot leto poprej. Plačilo stanovanjskih stroškov sploh ni bilo breme za 15 odstotkov gospodinjstev, kar je za tri odstotne točke večji delež kot v preteklem letu.

Pri banki najeta posojila, ki niso bila namenjena za nakup stanovanja ali reševanje osnovnega stanovanjskega problema, temveč na primer za nakup avtomobila, počitnice ali nakup pohištva, je lani odplačevalo 27 odstotkov gospodinjstev. Z odplačevanjem obrokov za ta posojila so zamujali trije odstotki teh gospodinjstev ali za eno odstotno točko manj kot v prejšnjem letu.

Gospodinjstev, ki so odplačevala nakupe na obroke, na primer nakupe gospodinjskih naprav, pohištva in kurilnega olja, je bilo 19 odstotkov. Med temi je bilo pet odstotkov takih, ki so obroke odplačevala z zamudami, kar je približno toliko kot v prejšnjem letu. Med vsemi gospodinjstvi v Sloveniji pa je z odplačili posojil oziroma obrokov zamujal po en odstotek gospodinjstev.

Stopnja zadovoljstva z življenjem se je zvišala
Povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem na lestvici od nič, kar pomeni povsem nezadovoljen, do deset (zelo zadovoljen) se je lani glede na prejšnje leto še zvišala, in sicer s 7,3 na 7,5. Skoraj osem od desetih je zadovoljstvo s svojim življenjem na splošno ocenilo z ocenami od sedem do deset, kar je za pet odstotnih točk več kot v 2018. Delež oseb, ki so svoje življenje ocenile z najnižjimi ocenami, se je lani znižal za dve odstotni točki na štiri odstotke.

35 odstotkov oseb, starih od 25 do 59 let, je ocenilo, da je bil finančni položaj njihovega gospodinjstva v času njihove mladosti (ko so bile osebe stare približno 14 let) še kar dober, za 33 odstotkov oseb je bil dober oz. zelo dober, za 12 odstotkov zmerno slab, za 18 odstotkov pa slab oz. zelo slab.

prebivalstvo finance statistika
Kaj zdaj berejo drugi