vestnik

LAS Prlekija: Razpisi usmerjeni v razvoj turizma, ki ima ogromno potenciala

M.V., 11. 6. 2020
Marina Vrbnjak
Tiskovna konferenca LAS Prlekija se je izvedla ob kapelici Sv. Ane v Križevcih pri Ljutomeru. V njej se nahaja spominska soba Matije Slaviča, ki je nastala ob podpori LAS Prlekija.
Aktualno

Trenutno se v LAS Prlekija izvaja devet projektov, šest upravičencev pa na podpis pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo še čaka. Vabijo tudi k prijavi na dva odprta javna poziva LAS Prlekija. Peti javni poziv razpisuje skoraj 610 tisoč evrov sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, šesti javni poziv pa dobrih 633 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V Križevcih pri Ljutomeru so pripravili novinarsko konferenco, na kateri so pojasnili trenutno dogajanje v zvezi z izvajanjem operacij oziroma projektov v okviru 3. in 4. javnega poziva Lokalne akcijske skupine Prlekija (LAS Prlekija). Izjave so podali predsednik LAS Prlekija Niko Miholič, direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster in župan Občine Križevci Branko Belec.

križevci, križevci-pri-ljutomeru, las-prlekija-nov-razpis
Marina Vrbnjak
Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije giz, ki je vodilni partner LAS Prlekija, je poudaril, da jih veseli, da lahko v teh težkih časih najprodornejšim projektom omogočijo, da bodo po opravljenem izboru prejeli znatna nepovratna sredstva iz državne in iz evropske blagajne.

Na podpis pogodbe nekateri izbrani upravičenci še čakajo
V Lokalni akcijski skupini Prlekija (LAS Prlekija) se trenutno izvaja devet projektov, ki so bili izbrani na tretjem javnem razpisu LAS Prlekija za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Največ sredstev je namenjenih vzpostavljanju kratkih oskrbovalnih verig in ohranjanju nesnovne kulturne dediščine. Skupna višina sredstev znaša dobrih 240 tisoč evrov. Kot so pojasnili, je bil razpis objavljen januarja 2019, prejeli pa so 19 vlog, največ za ukrepa »Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine« in »Vzpostavljanje kratkih oskrbnih verig«.Na predlog ocenjevalne komisije LAS Prlekija je upravni odbor potrdil deset projektov.
Med februarjem in aprilom 2019 pa je bil odprt četrti javni poziv LAS Prlekija, na katerega so prejeli 11 prijav. Potrdili so jih šest, na podpis pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pa upravičenci še čakajo.

križevci, križevci-pri-ljutomeru, las-prlekija-nov-razpis
Marina Vrbnjak
"Programi LAS so za naše okolje izrednega pomena, saj imamo danes ravno zaradi omenjenih razpisov izvedenih ogromno uspešnih projektov, ki dopolnjujejo različne dejavnosti," je povedal Niko Miholič, predsednik LAS Prlekija.

Trenutno sta odprta dva javna poziva
Podali so tudi ključne informacije o trenutno odprtima 5. in 6. javnem pozivu LAS Prlekija, ki sta predvidoma zadnja javna poziva LAS Prlekija v tem programskem obdobju. Peti javni razpis je odprt vse do 8. julija 2020, skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje pa znaša 610 tisoč evrov. Sredstva so razpoložljiva na osmih različnih ukrepih, največ na ukrepu Bogatitev lokalne turistične ponudbe. Od prvega junija je objavljen tudi šesti javni poziv za izbor operacij, ki razpisuje dobrih 663 tisoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poziv bo odprt do konca avgusta. Oba poziva sta objavljena na njihovi spletni strani.

križevci, križevci-pri-ljutomeru, las-prlekija-nov-razpis
Marina Vrbnjak
Tiskovna konferenca LAS Prlekija se je izvedla ob kapelici Sv. Ane v Križevcih pri Ljutomeru.

»Programi LAS so za naše okolje izrednega pomena, saj imamo danes ravno zaradi omenjenih razpisov izvedenih ogromno uspešnih projektov, ki dopolnjujejo različne dejavnosti. Trenutni razpisi pa so usmerjeni predvsem v razvoj turizma v našem okolju. Slednje je danes bolj pomembno kot kdaj koli prej, prav tako pa je turizem ravno tista dejavnost, ki ima v našem okolju ogromno potenciala,« je povedal predsednik LAS Prlekija, Niko Miholič.
Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije giz, ki je vodilni partner LAS Prlekija, pa je poudaril, da jih veseli, da lahko v teh težkih časih najprodornejšim projektom, ki bodo izbrani, omogočijo pridobitev znatnih nepovratnih sredstev iz državne in iz evropske blagajne.  
LAS Prlekija je lokalna akcijska skupina, ki je ustanovljena na pobudo osmih občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Celotno območje LAS Prlekija leži v razvojni regiji Pomurje, ki je sicer po večini kazalnikov najmanj razvita regija v državi.
las-prlekija-nov-razpis razpis