vestnik

Pomurske lekarne ne želijo izpustiti iz rok lekarne v Grajski ulici

Rok Šavel, 22. 2. 2022
Vanesa Jaušovec
Pomurske lekarne, ki so dale nižjo ponudbo za odkup objekta v Grajski ulici, bi ponudbo zdaj izenačile.
Aktualno

Pomurske lekarne, ki so dale nižjo ponudbo za odkup objekta v Grajski ulici, bi ponudbo zdaj izenačile

Zgodba z objektom lekarne Pri gradu v Grajski ulici ima že dolgo brado. Mestna občina Murska Sobota je po sporu z vodstvom javnega zavoda Pomurske lekarne leta 2019 uveljavila predkupno pravico in od družbe Galex za 313 tisoč evrov odkupila prostore lekarne. Javni zavod, katerega soustanoviteljica je tudi mestna občina, pa jih od takrat najema. Ustanovitev lastnega lekarniškega zavoda, z razbitjem enot v Murski Soboti iz Pomurskih lekarn v nov zavod Lekarne Murska Sobota, je vmes zastala, občina pa je lani objekt lekarne Pri gradu uvrstila v načrt prodaj.

Letos je do postopka tudi prišlo, saj je murskosoboška občina javno zbirala ponudbe ob izhodiščni ceni 316 tisoč evrov. Ponudbo sta oddala dva interesenta – Pomurske lekarne, ki so si prizadevale za odkup nepremičnine, že preden jih je prehitela njihova soustanoviteljica oziroma jim še prej ni dala soglasja za to, in družba Farmacija v lasti Petre Flašker, koncesionarke z Grosupljega. Flaškerjevi je mestna občina lani izdala pozitivno mnenje za odprtje podružnične lekarne v Murski Soboti, nakar se je zoper odločitev občine pritožila lekarniška zbornica, župan Aleksander Jevšek pa je pritožbo zbornice zavrnil.

stavka, lekarna, zdravstvo
Vanesa Jaušovec
»Za ohranitev lekarne Pri gradu, kot enovite poslovne enote javnega zavoda Pomurske lekarne, pozivamo upravljavca oziroma župana ali komisijo s soglasjem župana, da postopek ustavi in ponovno presodi o tej možnosti,« je v dopisu zapisal pomočnik vršilca dolžnosti direktorja Dejan Gomboc.


Ustanovitev podružnice v Murski Soboti je zdaj na sodišču, saj je lekarniška zbornica sprožila upravni spor. Prav dovoljenje za podružnico je tudi, sodeč po pojasnilu občine, ali lasten lekarniški zavod ni več v njenih načrtih, tudi eden izmed manevrov, s katerimi skuša občanom zagotoviti boljšo dostopnost zdravil po najnižjih cenah. Prihod konkurence bi seveda vplival na poslovne rezultate Pomurskih lekarn, saj v Murski Soboti, kjer poslujejo na petih lokacijah, te nimajo.Občina lahko ustavi prodajo


Flaškerjeva je oddala bistveno višjo ponudbo za objekt lekarne Pri gradu, saj je pripravljena zanj odšteti 353 tisoč evrov, Pomurske lekarne pa so oddale ponudbo v višini 317.100 evrov. To pa še ne pomeni, da bo mestna občina sklenila pogodbo o prodaji nepremičnine ravno z njo, saj je postopek k temu ne zavezuje. Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem pa lahko s soglasjem župana med drugim postopek prodaje ustavi. Prav k temu sedaj pozivajo v Pomurskih lekarnah v dopisu, ki so ga poslali županu Jevšku po odpiranju ponudb.

»Za ohranitev lekarne Pri gradu, kot enovite poslovne enote javnega zavoda Pomurske lekarne, pozivamo upravljavca oziroma župana ali komisijo s soglasjem župana, da postopek ustavi in ponovno presodi o tej možnosti,« je v dopisu zapisal pomočnik vršilca dolžnosti direktorja Dejan Gomboc. Ob tem je navedel, da ima družba Flaškerjeve Farmacija najnižjo bonitetno oceno in v zadnjem obdobju posluje z izgubo. »V Pomurskih lekarnah želimo še naprej izvajati naše poslanstvo tudi v enoti lekarne Pri gradu, za kar si močno prizadevamo tudi s tem, da izenačimo ponudbo z ugodnejšim ponudnikom,« je poudaril Gomboc.Mestna občina Murska Sobota za zdaj o svoji odločitvi molči, saj da postopek odprodaje nepremičnine še poteka. Flaškerjeva meni, da je dala primerno ponudbo, ki izraža iskreno željo, da v Murski Soboti razširi lekarniško dejavnost kot konkurenčni izvajalec. »Ker nekateri lekarnarji koncesionarji z eno samo lekarno delujemo na trgu pod pogoji izkrivljene konkurence, se to seveda izraža tudi v finančnih poročilih,« pa odgovarja koncesionarka na očitek Pomurskih lekarn. »Upam, da bosta tako občina kot tudi lokalna skupnost prepoznali prednost konkurenčnega sistema pred monopolom in s sprejetjem moje ponudbe izboljšali kakovost farmacevtske storitve za svoje prebivalce,« je še poudarila zasebnica.

Poziv tudi iz sveta zavoda, ki je znova potrdil Zajca

Svet javnega zavoda Pomurske lekarne je na zadnji seji Mestno občino Murska Sobota pozval, naj ustavi postopek prodaje in ponovno presodi o možnosti prodaje objekta javnemu zavodu. Ob tem so v svetu zavoda hkrati potrdili Ivana Zajca, ki je bil tudi tokrat edini kandidat, za novega direktorja. Proti njegovemu imenovanju je glasovala le predstavnica soboške občine. Ker mora soglasje k njegovemu imenovanju dati še občina, bodo o direktorju odločali mestni svetniki. Zajc zadnjih pet let soglasja občinske kadrovske komisije in mestnega sveta ni dobil, kar so v svetu zavoda rešili tako, da so ga vselej za obdobje enega leta potrdili za vršilca dolžnosti direktorja. 

lekarne pomurske-lekarne murska-sobota lekarna grajska-ulica
Kaj zdaj berejo drugi