vestnik

Leljak imenoval dva podžupana

Rok Šavel, 4. 1. 2023
Nataša Juhnov
Pravi, da bo njuna plača najnižja možna.
Aktualno

Oba prihajata z njegove liste.

Kot je razvidno na spletni strani radenske občine, je župan Roman Leljak med občinskimi svetniki imenoval dva podžupana, in sicer sta to postala Miran Jelen, ki je bil podžupan že v prejšnjem mandatu, in Franjo Mulec. Oba sta v 16- članskem občinskem svetu člana svetniške skupine Lista Romana Leljaka, ki šteje šest članov. Nedavno nam je Leljak potrdil, da je bilo podžupansko mesto ponujeno tudi svetniški skupini Gibanje Svoboda, ki ima v občinskem svetu pet članov, a so ponudbo zavrnili, a obljubili tvorno sodelovanje.

Leljak nam je dejal, da sta podžupana Jelen in Mulec uvrščena v najnižji možni plačni razred in bosta prejemala 600 evrov, pri čemer je poudaril, da v večini občin zgolj en podžupan prejema plačilo v višini 1200 evrov.


Nepoklicni župani in podžupani dobijo 50% plače poklicnih

Plače županov in podžupanov sicer določa zakon o sistemu plač v javnem sektorju, v skladu z njim se župani razvrstijo med 46. in 59. plačnim razredom odvisno od števila prebivalcev posamezne občine. Podžupani se razvrščajo med 32. in 51. plačnim razredom, poleg velikosti občine je njihova razvrstitev odvisna tudi od županove odločitve ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. V skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, podžupanu pa za nepoklicno opravljanje funkcije pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. V obeh primerih se pri tem ne upošteva dodatek na delovno dobo.

Kot so poročali na STA, je po podatkih portala plač v javnem sektorju junija letos med poklicnimi župani najvišjo plačo prejel ljubljanski župan Zoran Janković. Njegova bruto plača je znašala 4877 evrov. Sledil mu je mariborski župan Saša Arsenovič, ki je prejel 4404 evre bruto plače. Tretji in četrti po višini plače sta bila domžalski in kranjski župan, Toni Dragar in Matjaž Rakovec. Dragar je junija prejel 4120 evrov bruto plače, Rakovec 4024. Najnižje plačilo so prejeli župani občin Destrnik, Kuzma in Radenci, Franc Pukšič, Jožef Škalič in Roman Leljak. Pukšič in Škalič sta prejela po 958 oziroma 1406 evrov, Leljak, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pa 1627 evrov.  V mandatu 2018-2022 je 156 županov funkcijo opravljajo poklicno, 56 pa nepoklicno.

občina-radenci roman-leljak podžupan miran-jelen franjo-mulec plače
Kaj zdaj berejo drugi