vestnik

Leljak pobudo za razpis referenduma ocenil kot nedopustno

Vestnik, 21. 7. 2021
Nataša Juhnov
Po presoji župana Leljaka je izvedba predlaganega referenduma v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.
Aktualno

Teden dni po tistem, ko je prvopodpisani Franc Vukajč na občino Radenci vložil pobudo volivcem za razpis referenduma glede preimenovanja Titove ceste, je občina izdala obvestilo župana, v katerem ta pobudo označuje kot nedopustno.

Občina Radenci prereka navedbo pobudnika, ko ta trdi, da je župan prezrl pravni interes občanov oziroma stanovalcev ulice na način, da navedenega dejstva ni posredoval občinskemu svetu, temveč je na sejo posredoval zgolj mnenje dvočlanske komisije. Kot so pojasnili, je bila imenovana tričlanska komisija, ki je vodila formalni postopek, prav tako pa je občinski svet na seji brez pripomb potrdil predlog odloka.

Pobuda vsebuje protiustavno vprašanje

13. julija je prvopodpisani Franc Vukajč s podporo 288 občanov na sedežu občine Radenci predal pobudo volivcem in volivkam za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Kot še ugotavlja župan Roman Leljak, naj bi bila pobuda volivcem za razpis referenduma z dne 13. julij nedopustna, saj vsebuje protiustavno vprašanje. »Pobuda namreč zahteva, da bi volivci na referendumu odločili, ali naj se ne uveljavi odlok z dne 30.6.2021. Navedeni odlok spreminja ime ulice, ki se je do sedaj imenovala Titova cesta. Gre za odpravo ustavne neskladnosti, saj je ime Titova cesta protiustavno,« pojasnjuje župan.

titova-cesta, radenci
M.V.
Stanovalci želijo, da Titova cesta ostane,

»Z referendumom vsem žrtvam sistema, ki ga je vodil Josip Broz Tito, povzročamo novo škodo, ponovno postajajo žrtev sistema in jim ponovno dajemo občutek krivice, pa tudi če so v tem času že krivice sodno ali kako drugače odpravljene materialno ali nematerialno. Referendum v tem primeru povzroča nove krivice in nove žrtve. Na drugi strani občani, ki se jim niso godile krivice v SFRJ, ki jo je vodil Josip Broz Tito s tem, da se referendum ne dovoli ne izgubijo nobeno človekovo pravico, ki bi kršilo njihovo dostojanstvo, njihovo ime, izgubijo samo politično pravico odločati,« je obrazložil.

Župan tako meni, da kakršnakoli razprava in tehtanje med ustavno neskladnim imenom sporne ceste in pravico do referenduma pobudnika, ne more biti utemeljena in dopustna. »Odlok z dne 30.6.2021 je namreč odpravil stanje, v katerem so bile žrtve jugoslovanskega totalitarnega sistema dnevno izpostavljene spominom na trpljenje in ponižanje,« je še zapisano. Po presoji župana Leljaka je izvedba predlaganega referenduma v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

referendum-radenci radenci roman-leljak titova-cesta
Kaj zdaj berejo drugi