vestnik

Lendavski rastlinjaki v ekološko pomembnem pasu ob Muri kmalu realnost? 

Majda Horvat, 30. 5. 2018
Majda Horvat
Gradnja rastlinjakov je problematična zaradi bližine Mure. 
Aktualno

Gradnja rastlinjakov v Lendavi, ki jo je kot poslovno idejo lendavski občini pred dobrim letom predstavilo avstrijsko vrtnarsko podjetje Herneth Gartenbau KG, vse bolj dobiva realna tla.

Po naših informacijah je 28. maja več vlagateljev sklenilo pogodbo o ustanovitvi konzorcija, zadeve pa ima zdaj v rokah nizozemsko podjetje Royal Lemkes. Poročali smo že, da so predstavniki podjetja skupaj z drugimi vlagatelji in namestnikom nizozemskega veleposlanika v Sloveniji prvega februarja opravili pogovore na kmetijskem ministrstvu, prej pa se je delegacija mudila v Lendavi in si ogledala prostor, kjer naj bi postavili rastlinjake. Ob še nekaterih drugih lokacijah, ki so si jih ogledali v Prekmurju, naj bi vlagatelje lendavska prepričala zaradi dobrih prometnih povezav in možnosti širitve.


Ker pa bodo rastlinjaki stali na ekološko pomembnem območju ob Muri, bo gradnja mogoča le z upoštevanjem številnih okoljevarstvenih ukrepov. Lendavska občina je za območje v velikosti 63 hektarjev že razgrnila občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), rastlinjaki pa naj bi stali na površini tridesetih hektarjev. Dokument bo javno razgrnjen do 15. junija, na prvi javni obravnavi, ki je bila 23. maja, pa ni bilo danih pripomb.Čeprav javna obravnava za OPPN za rastlinjake že poteka, bo morala občina dokument dopolniti še z novimi omilitvenimi ukrepi iz okoljskega poročila. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na osnovi negativnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) in svojih pripomb novembra lani že zahtevalo dopolnitve gradiva, kar je predlagatelj dokumenta aprila letos tudi storil, vendar ZRSVN zopet ugotavlja, da predlog OPPN ni povsem usklajen z naravovarstvenimi smernicami ter ne upošteva vseh omilitvenih ukrepov, navedenih v okoljskem poročilu in presoji sprejemljivosti. Neskladja se zdaj nanašajo predvsem na hrup zaradi pogoste prisotnosti ljudi v južnem delu območja ter na prometno ureditev dostopa do zemljišč, namenjenih gradnji. Zaradi tega mnenja MOP končne odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN za rastlinjake v Lendavi še ni sprejelo oziroma bo to storilo v fazi predloga prostorskega akta.

Nataša Juhnov
Rastlinjaki v Lendavi vse bolj verjetni. 
rastlinjaki lendava mura
Kaj zdaj berejo drugi