vestnik

Luka Koper in Robert Graj: Kaj bo s kmetijsko zemljo?

Majda Horvat, 22. 6. 2018
Majda Horvat
Luka Koper je petdeset hektarjev zemlje dala v najem Panviti. 
Aktualno

Razen desetih hektarjev zemlje, ki je v solastništvu, je Logis-Nova zemljišče v beltinski občini, kjer je bil načrtovan regijski logistični center Panonija, dala oktobra 2016 v najem Panviti, in sicer od januarja 2017 do konca decembra 2020. Logistični center tudi s sodnim epilogom. 

Med pomembnejšimi projekti, ki se jih je lotevala Luka Koper med direktorovanjem Roberta Časarja, je bil tudi regijski logistični center Panonija. Ta naj bi nastal na območju bratonskega in lipovskega katastra v beltinski občini, in sicer na kmetijskih zemljiščih južno od železniške proge oziroma za objekti Panvite ter Lek Veterine. Oktobra 2008 je bilo z namenom izvedbe tega projekta ustanovljeno podjetje Logis-Nova, vendar je bila že leto pozneje njegova edina naloga dokončati nakup kmetijskih zemljišč.

Postopoma odkupovali zemljo

Luka Koper je zemljo kupovala posredno prek geodetskega podjetja Inženiring Graj v lasti Roberta Graja, tako se je osnovni kapital družbe Logis-Nova povečeval s stvarnimi vložki, torej zemljišči, s tem pa zmanjševal poslovni delež, ki ga je v družbi imelo podjetje Inženiring Graj. Luka Koper je torej postopoma odkupovala od družbe Inženiring Graj lastniške deleže in jih dokončno odkupila 29. maja 2014, ko je postala tudi edina lastnica družbe Logis-Nova. Do sredine aprila 2014 je bilo v sodni register vpisanih 13 stvarnih vložkov, torej zemljišč v skupni površini 65,4 hektarja, njihova vrednost pa je bila 2,1 milijona evrov.
Nadstrešek, ne pa količki
Kot smo že poročali, je Graj z Luko Koper leta 2007 podpisal pogodbo o izvedbi zemljiških poslov v Lipovcih, in ker je v zvezi s tem poslom nastal davčni dolg, je murskosoboški davčni urad za podjetje predlagal stečaj, ta se je po številnih ugovorih Graja začel marca 2016. Pavlinjek pa se je v zgodbi in na sodišču znašel zato, ker je njegovo podjetje Inoks pri zasebni hiši Časarja postavilo nadstrešnico in ograjo, posel pa se je odkril v fiktivnih dokumentih o tem, da naj bi Inoks za potrebe zemljiških poslov podjetju Inženiring Graj naredil količke za količenje. Teh seveda nikoli ni bilo, prav tako pa ni bilo velikega posla, ki ga je Časar obljubljal Pavlinjeku. Inoks naj bi za Luko Koper izdelal več rezervoarjev za nafto, vendar je posel kljub narejeni nadstrešnici in ograji leta 2007 dobilo drugo, prav tako pomursko podjetje.


Medtem je bilo leta 2013 za 39 tisoč evrov prodanih nekaj manj kot pet hektarjev zemlje ministrstvu za infrastrukturo za potrebe obnove železniške proge. Razen desetih hektarjev zemlje, ki je v solastništvu, je Logis-Nova preostali del zemljišč dala oktobra 2016 v najem Panviti. Sklenjena je bila dolgoročna najemna pogodba za obdobje štirih let, in sicer od januarja 2017 do konca decembra 2020. Lani plačana letna najemnina je znašala nekaj manj kot 20 tisoč evrov.

Računovodska premetanka

Iz lanskega poslovnega poročila Logis-Nove je mogoče razbrati tudi to, da se je družba odločila za slabitev vrednosti premoženja, torej kmetijskih zemljišč, in to v višini 2,8 milijona evrov. Leto prej je imela družba v svojih knjigah še za 3,4 milijona evrov opredmetenih osnovnih sredstev. Gre torej za zanimivo računovodsko potezo, ki je vredna pozornosti toliko bolj, ker se kmetijska zemljišča praviloma ne amortizirajo, kar pomeni, da ne izgubljajo vrednosti. To računovodsko premetanko so izpeljali tako, da je bila oktobra lani opravljena cenitev kmetijskih zemljišč, pooblaščeni cenilec pa naj bi jo naredil, tako so zapisali v obrazložitvi, na podlagi tržnih primerjav. Kaj je primerjal, seveda ni znano, prav tako ne, kako je v cenitvi upošteval dejstvo, da tržna vrednost kmetijskih zemljišč narašča in da je zemlja vse bolj iskano blago. Prav zaradi teh neznank so stvari zdaj videti tako, da so bile računovodske premetanke narejene domnevno z namenom, da pri poslovanju nastane negativni kapital, s čimer je družba zrela za stečaj, kmetijska zemljišča pa ostanejo. Kakšna bo njihova nadaljnja usoda, lahko samo ugibamo.


Zanimivo pa je še to, da je po dlje trajajoči pravdi marca lani Finančna uprava družbi Logis-Nova nakazala na osnovi posla s kmetijskimi zemljišči 250 tisoč evrov povračila DDV ter zakonske zamudne obresti, kar pa se ne evidentira v poslovnih knjigah ne kot prihodek niti kot strošek.

5d36415bfe33b00f9d40f9c4d68b2057
Tomaz Primožič/fpa
Robert Časar


Vseh pet obtoženih razglašenih za krive
Veliko bolj kot aktualno dogajanje v zvezi s kmetijskimi zemljišči, ki jih ima Luka Koper v Beltincih, je v medijih odmevala še ne pravnomočna sodba koprskega sodišča, da je vseh pet obtoženih v zadevi Beltinci krivih. Robert Časar je obsojen na dve leti in tri mesece zapora zaradi zlorabe položaja, Robert Graj za pomoč in pranje denarja na tri leta s tako imenovanim zaporom ob koncu tedna in nekdanji izvršni direktor Luke Koper Milan Pučko na dve leti zapora. Zaradi pranja denarja sta bila pogojno obsojena še Mevmed Šerifovski in Jožef Pavlinjek.
Kot smo že poročali, je Graj z Luko Koper leta 2007 podpisal pogodbo o izvedbi zemljiških poslov v Lipovcih, in ker je v zvezi s tem poslom nastal davčni dolg, je murskosoboški davčni urad za podjetje predlagal stečaj, ta se je po številnih ugovorih Graja začel marca 2016. Pavlinjek pa se je v zgodbi in na sodišču znašel zato, ker je njegovo podjetje Inoks pri zasebni hiši Časarja postavilo nadstrešnico in ograjo, posel pa se je odkril v fiktivnih dokumentih o tem, da naj bi Inoks za potrebe zemljiških poslov podjetju Inženiring Graj naredil količke za količenje. Teh seveda nikoli ni bilo, prav tako pa ni bilo velikega posla, ki ga je Časar obljubljal Pavlinjeku. Inoks naj bi za Luko Koper izdelal več rezervoarjev za nafto, vendar je posel kljub narejeni nadstrešnici in ograji leta 2007 dobilo drugo, prav tako pomursko podjetje.

Vestnik.si
Luka Koper. Fotografija je simbolična. 
luka koper lipovci zemlja robet časar
Kaj zdaj berejo drugi