vestnik

Madžarska že odobrila sredstva za razvojni vrtec

Majda Horvat, 1. 2. 2019
Majda Horvat
V dobrovniškem vrtcu Pikapolonica so podpisali sporazum o pomoči strokovnjakov iz Madžarske otrokom, ki imajo težave v razvoju. 
Aktualno

V Dobrovniku podpisali sporazum o sodelovanju pri strokovni pomoči otrokom z razvojnimi težavami

Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) Ferenc Horváth, direktorica pedagoške službe okrožja Zala Melinda Gellén in direktor tamkajšnjega zavoda za šolstvo Attila Kajáti so v Vrtcu Pikapolonica v Dobrovniku podpisali sporazum o krepitvi sodelovanja na strokovnem področju in izmenjavi dobrih praks pri delu z otroki na dvojezičnem območju, ki imajo težave v razvoju. Podpisu je prisostvoval Zoltán Lőrinczi, namestnik državnega sektorja za razvoj madžarskega izobraževanja v Karpatskem bazenu. Urad pri predsedniku madžarske vlade za zamejce Bethlen Gábor je z namenom izvedbe nekaterih aktivnosti za vzpostavitev razvojnega oddelka vrtca že zagotovil 20 tisoč evrov. Del teh sredstev so namenili za nakup didaktičnih in drugih igral, preostali del pa bodo namenili za delo strokovnjakov, ki prihajajo iz Madžarske in ki se v vrtcih ukvarjajo z otroki, ki imajo posebne potrebe zaradi težav v razvoju. Sklenjen sporazum sodi v sklop projekta Razvoj vrtcev v Karpatskem bazenu, namenjen pa je torej zgodnjemu razvoju otrok.
Horváth je ob tej priložnosti tudi povedal, da je madžarska vlada v nekem drugem sklopu odobrila PMSNS približno pol milijona evrov tudi za vzpostavitev razvojnega vrtca na narodnostno mešanem območju. Šlo naj bi za institucionalno nadgradnjo sedanjih dvojezičnih vrtcev, vzpostavili pa bi ga kot skupni madžarsko-slovenski projekt. In ker sodi področje pomoči otrokom s težavami v razvoju v Sloveniji v sklop zdravstva, bi slovenska partnerja lahko bila lendavski zdravstveni dom in murskosoboška bolnišnica, kjer že deluje tako imenovana razvojna ambulanta in s katero želijo navezati stike. »Sam si želim, da se srednjeročno vzpostavi ta slovensko-madžarski projekt s prenosom dobrih praks, znanj in izkušenj, je pa doslej sredstva za to zagotovila samo madžarska vlada. Mislim pa, da je treba poudariti, da pri izvajanju tega projekta strokovnjaki in vzgojitelji omogočajo pomoč vsem otrokom, ne glede na nacionalno pripadnost. Zelo sem vesel, da so se tudi starši, ki niso madžarske narodnosti, odločili, da bodo svojim otrokom omogočili, da imajo to pomoč strokovnjakov,« je še povedal Horváth.
madžarska DOBROVNIK vrtec pikapolonica
Kaj zdaj berejo drugi