vestnik

Minister Kumer odnos s Šimonko označil za kontaminiran, Sij bo moral vrniti državne milijone

STA, Vestnik, 15. 6. 2023
Marko Vavpotič
Skupina SIJ je lani lastnikom izplačala za 56 milijonov evrov dividend, ob tem pa ključnim poslovodnim osebam, med štirimi podpredsedniki je tudi Tibor Šimonka, izplačala še 21 milijonov evrov prejemkov, kar je štirikrat več kot leta 2021.
Aktualno

Vlada in minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ostro nad poslovodstvo Slovenske industrije jekla (Sij), katerega del je tudi Tibor Šimonka, sicer predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Sij oziroma njene hčerinske družbe so prejele milijonske subvencije zaradi energetske draginje, a skupina je poslovala rekordno in izplačala milijonske dividende in nagrade poslovodstvu.

Vlada je o vprašanju izplačila dividend in nagrad v Siju, o katerem so se v zadnjih dneh razpisali nekateri mediji, danes razpravljala na predlog ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, je ta povedal na novinarski konferenci.

Kumer je pojasnil, da je šlo v primeru Sija za dve vrsti izplačil. Skupščina družbe Sij - Slovenska industrija jekla kot krovnega podjetja skupine Sij je konec maja odločila, da od 102,7 milijona evrov bilančnega dobička za lani za dividende nameni 5,8 milijona evrov. Obenem pa na vladi preverjajo še informacije, da naj bi si vodilni v skupini izplačali za okoli 20 milijonov evrov nagrad za uspešnost poslovanja. Skupina je namreč lani poslovala rekordno.Krovna družba za državno pomoč ni zaprosila, so pa zanjo zaprosila njena štiri hčerinska podjetja - Sij Acroni, Sij Metal Ravne, Sij ZIP Center in Sij Ravne Systems. Znesek že izplačanih pomoči je dosegel 2,42 milijona evrov.

Krovno podjetje si je dividende lahko izplačalo, ker zakonska prepoved tovrstnih izplačil velja samo za prejemnika pomoči, ne pa tudi za povezane družbe. Poleg podjetja Dilon, ki ima v lasti skoraj tri četrtine glasovalnih pravic in za katerim naj bi stala ruska družina Zubicki, je v lastništvu Sija s 25 odstotki še država, ki bo tako tudi deležna dividend.Če pomoč ne bo vrnjena prostovoljno, jo bo izterjala finančna uprava
Vlado po Kumrovih besedah sicer veseli, da podjetja poslujejo z dobičkom in tudi, da izplačujejo dividende lastnikom, nikakor pa se ji ne zdi sprejemljivo, da ob tem prejemajo še pomoč iz državnega proračuna.

Po Kumrovem prepričanju mora vlada dati jasno sporočilo, da zanjo niso sprejemljivi primeri, ko na eni strani podjetje ali skupina podjetij črpa državno pomoč, na drugi pa izplačuje dobiček in nagrade vodstvu.

Po njegovih besedah sta duh in namen zakona zelo jasna, to je, da pomoč zaradi visokih cen energije prejmejo podjetja, ki so pomoči dejansko potrebna. Glede tega soglašata z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom, je rekel.

Vlada je tako danes med drugim sklenila, da je šlo za ravnanje v nasprotju z namenom zakona pomagati družbam v težavah zaradi energetske krize.

Seznanila se je tudi z informacijo gospodarskega ministrstva o že izvedenih ukrepih s tem v zvezi. Ministrstvo je danes že sporočilo, da je javna agencija Spirit Slovenija kot izvedbeni organ začasno zamrznila nadaljnja izplačila pomoči hčerinskim družbam ter da bo v nadzoru podjetij iz skupine ugotavljala skladnost njihovega poslovanja z zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in pravili o državnih pomočeh.

Vlada je gospodarskemu ministrstvu obenem naložila, da mora storiti vse potrebno za takojšnjo okrepitev nadzora nad izvajanjem zakona in takoj izpeljati postopke za izdajo odločb o vračilu neupravičeno prejete pomoči.

Kumer je ocenil, da omenjeni zakon dopušča možnost, da podjetje sredstva vrne prostovoljno, če ta niso v duhu zakona. Minister Han je bil po Kumrovih besedah že v kontaktu s poslovodstvom Sija. Če pa do prostovoljnega vračila ne bo prišlo, je vlada finančni upravi naložila ukrepe za izterjavo neupravičeno izplačane pomoči.

Kumer razočaran nad Šimonko

Minister je razočaran tudi, ker je predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka, sicer Prekmurec po rodu, ki je tudi član poslovodstva Sija, skupaj z drugimi združenji v zadnjih mesecih večkrat pozival k dodatni državni pomoči, češ da dosedanja ni zadostna, istočasno pa so si v Siju delili nagrade in dividende. S tem je, tako Kumer, odnos med vlado in njim kontaminiran, verjame pa, da takšnih praks v prihodnje ne bo več.

Glede ravnanja Slovenskega državnega holdinga (SDH) kot upravljalca državnega deleža v Siju pa je Kumer povedal, da vodstvo holdinga prostovoljno vlade ni obvestilo o dogajanju na skupščini. Naknadno so v SDH po ministrovih besedah pojasnili, da izplačila dividend tudi ob glasovanju proti ne bi mogli ustaviti, so pa bili proti izplačilu nagrad.

vlada podjetja energija pomoč tibor-šimonka sij draginja bojan-kumer