vestnik

(MOMS) Po le nekaj mesecih zrahljali parkirni režim, poslovanje Komunale ostaja zaskrbljujoče

Rok Šavel, 18. 9. 2023
Aleš Cipot
Seja mestnega sveta (Fotografija iz arhiva).
Aktualno

Z novembrom spremembe pri parkiranju v Murski Soboti - Komunala že drugo leto zapored končala v rdečih številkah

Za pričakovati je bilo, da bo rdeča nit jesenske seje mestnega sveta burno dogajanje okoli javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, a to se je le deloma uresničilo z rošado v svetu javnega zavoda. Več o tem in o ugotovitvah revizije poslovanja javnega zavoda, ki je mestni svet še ni obravnaval, v enem izmed naslednjih prispevkov.Kljub temu pa so mestni svetniki imeli na mizi nekaj pomembnih točk, ki bodo tako ali drugače vplivali na življenje občanov. Tako so med drugim sprejeli novo ceno storitve oskrbe s pitno vodo, kar v dvanajstih pomurskih občinah, ki so del sistema B, izvaja javno podjetje Vodovod sistema B. Zaradi porasta stroškov energije, materiala, stroškov dela in stroškov storitev od zadnje potrditve elaborata se je tako dvignila cena vodarine na 0,7259 evrov/m3, kar predstavlja okoli 19-odstotni dvig od zadnje cene vodarine. S sprejemom nove cene bo povprečni mesečni strošek občana za 1,78 evra višji, pri čemer pa velja poudariti, da je cena vodarine po elaboratu enaka v vseh dvanajstih občinah, ki so del sistema B.
Kompromis za parkiranje v SOIC

Med odločitvami, ki so zaznamovale minulo sejo, čeprav o tem na sami seji sploh ni bilo razprave, pa je bila pričakovana in napovedana sprememba parkirnega režima. Vse od njegove uvedbe, veljati je začel prvega junija letos, je namreč požel kar precej kritik in polemik, saj je bilo praktično čez noč konec z brezplačnim parkiranjem v Murski Soboti. Še najbolj razburjeni so bili v podjetjih, ki so locirana v Severni obrtno-industrijski coni, saj je tudi tam parkiranje na površinah v lasti mestne občine postalo plačljivo. No, po pogajanjih in usklajevanjih, pri čemer je vloga odigrala Pomurska gospodarska zbornica, je bila dosežena sprememba cene dovolilnice, in sicer se bo sedaj znižala iz prvotnih 100 evrov na 35 evrov na leto. Ravno tako bo uvedeno brezplačno začetno parkiranje tudi v coni 2, in sicer enako kot v coni 1, ki velja za ožje mestno središče, na začetnih brezplačnih 30 minut (pri zdravstvenem domu bosta še zmeraj brezplačni prvi dve uri) ter sprememba območja Kopitarjeve ulice iz cone 2 v cono 3, kjer je cena parkiranja 0,30 evra na uro. Mestni svetniki so spremembe parkirnega režima podprli soglasno, v veljavo pa bodo stopile z novembrom.
V pričakovanju sanacijskih ukrepov za poslovanje Komunale


Brez glasu proti je bilo podeljeno tudi soglasje k letnemu poročilu murskoboške Komunale, ki je lansko leto, kakor tudi leto poprej, končala v rdečih številkah. Skupno je lani Komunala ustvarila slabih 10 milijonov evrov prihodkov in dobrih 10,1 milijona evrov odhodkov ter tako leto končala z negativnim rezultatom v višini dobrih 178 tisoč evrov. Največji razlog se po besedah direktorja Tomislava Zrinskega in s pojasnilom, navedenim v poročilu, skriva v neusklajenih cenah gospodarskih javnih služb in konkretno v izvajanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Gre za znano problematiko okoli murskosoboške čistilne naprave, o kateri je bilo letos že veliko govora, zaradi katere je Komunala tolkla minus že lansko leto. Letos so s prvim majem po več letih le sprejeli novo ceno gospodarske javne službe, a se glede na količine v obdobju maj-avgust izguba Komunale še naprej kopiči.

"Vsak mesec imamo dodatni minus v višini 25 tisoč evrov na čiščenju in na to nimamo vpliva. Tu imamo dva stroška - pogodba s Petrolom in odvoz blata," je v mestnem svetu pojasnjeval Zrinski, ko so ga z zaskrbljujočim poslovanjem javnega podjetja v lasti občine soočili mestni svetniki. Direktor je napovedal, da naj bi na seji nadzornega sveta Komunale še ta teden predlagali sanacijske ukrepe v zvezi z negativnim poslovanjem družbe. Med tem smo v uredništvo s pomočjo informacijske pooblaščenke le uspeli pridobiti domnevno sporno koncesijsko pogodbo, ki jo je murskosoboška občina leta 2002 sklenila s Petrolom in Pomgradom, na katero se sklicuje tudi Zrinski. Več o njeni vsebini po opravljeni analizi v prihajajočih tednih. 


Mestni svet je sprejel še petletno Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Murska Sobota 2023-2028, podal pozitivno mnenje Strateškemu načrtu javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (MIKK) za obdobje od 2023-2027, podal soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost bivše direktorice MIKK Aleše Kovač v višini 4 odstotke njene osnovne letne plače in soglasje k ordinacijskemu času Razvojne ambutante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in Službe za fizikalno in rehabititacijsko medicino v Sploini bolnišnici Murska Sobota. Odstopljene oziroma razrešene člane sveta zavoda RIS Dvorec Rakičan pa bodo zamenjali Mojca Breščak, Petra Cajnko, Franc Kramar in Uroš Bagari. Imenovana je bila tudi Komisija za enakomeren razvoj primestnih naselij ter primestnih naselij in mesta v Mestni občini Murska Sobota, in sicer v sestavi: Nives Cajnko (predsednica), Anton Škraban, Mitja Kovačič, Bojan Petrijan, Anton Ropoša, Domen Serec in Franc Boriš.

mestna-občina-murska-sobota parkirni-režim vodarina komunala
Kaj zdaj berejo drugi