vestnik

Na izredni seji v Radencih tudi o ultimatu, ki so ga postavili ravnateljici vrtca

Rok Šavel, 8. 6. 2023
Vida Toš
Svetniki so se nato seznanili s poročilom o opravljeni izredni notranji reviziji poslovanja Vrtca Radenci – Radenski mehurčki.
Aktualno

V Občini Radenci navidezna sprava med opozicijo in koalicijo z županom Romanom Leljakom na čelu ni trajala prav dolgo.

Po poznem sprejetju proračuna za letos je kazalo, da bi bilo lahko sodelovanje razklanega občinskega sveta vendarle bolj složno, a se je na izredni seji ponovno pokazalo, kako globoke so politične razlike. Zelo vroče je znova tudi na družbenem omrežju Facebook, kjer radenski župan svoj profil uporablja kot uradni kanal občine, njegovi goreči nasprotniki pa so zbrani na profilu Enotni za občino Radenci.


Leljak je sicer izredno sejo, kot je sam dejal, v prvi vrsti sklical z namenom proračunskih razporeditev zaradi sanacije poplavne škode, a je bila osrednja tema nato situacija v radenskem vrtcu. Že pri sprejemanju dnevnega reda seje, za katero so bili nekateri opozicijski svetniki mnenja, da je nepotrebna in niti ni sklicana v skladu s poslovnikom, se je skorajda zalomilo. Pretehtal je glas svetnika Tomija Miteva iz vrst opozicijske svetniške skupine Gibanja Svoboda.


Svetniki so se nato seznanili s poročilom o opravljeni izredni notranji reviziji poslovanja Vrtca Radenci – Radenski mehurčki. Ta je pokazala, da je težava v ceni vrtca za prvo starostno skupino, ki je celo najvišja v Pomurju, razlog pa tiči v višjem številu vrtčevskih oddelkov in višjem številu zaposlenih, kar naj ne bi bilo v skladu s sistemizacijo. »Menimo, da moramo narediti red, ampak ne na račun slabšega dela z otroki, temveč v smeri bolj transparentnega poslovanja,« je napovedal radenski župan in dejal, da je predlagal celo razrešitev ravnateljice, a so nato s svetom zavoda vrtca sprejeli dogovor, da ravnateljici dajo tri mesece časa za ureditev problematike. V prihodnje naj bi tako vendarle prišlo do racionalizacije poslovanja vrtca v smislu zmanjšanja števila oddelkov in tudi zaposlenih.

seja-občinskega-sveta, občina-radenci
Rok Šavel
Da se odnosi med radenskim županom Romanom Leljakom in opozicijo zaostrujejo, nakazujejo tudi aktivnosti na družbenih omrežjih, kjer se skoraj vsakodnevno vrstijo diskreditacije na obeh straneh.

»Prvič v zgodovini samostojne Slovenije«


Tudi naslednje točke dnevnega reda so bile večinoma povezane z vrtcem. Občinski svet se je seznanil s suspenzom pogodbe o zaposlitvi zaposlene v vrtcu, ki jo bo delovno mesto v času suspenza čakalo štiri leta. Tako dolgotrajen suspenz pogodbe o zaposlitvi, ki ga je odobrila ravnateljica vrtca, je po mnenju Leljaka sporen in gre za precedens, ki se je zgodil »prvič v zgodovini samostojne Slovenije«, opozicijski svetniki, predvsem Drago Kocbek (Desus) in Mitev, pa so bili mnenja, da ima zakonito in pravno podlago, občina pa poleg tega v zvezi s suspenzom nima nobenega stroška. Zgodba vendarle dobiva nadaljevanje, saj neobičajno dolg suspenz v predhodnem preizkusu obravnava komisija za preprečevanje korupcije, kjer pa nam več informacij v tej fazi niso želeli dati. Svetniki so v zvezi z vrtcem nato sprejeli tudi sklep o izplačilu regresa za zaposlene v vrtcu, saj vodstvo po besedah župana teh stroškov ni zajelo v ekonomski ceni vrtca, ker je zmotno menilo, da je regres dolžna izplačati država in ne občina.

Ob koncu je občinski svet sprejel še preklic sklepa, ki bo v praksi pomenil, da bosta družbi Radenska in Sava Turizem morali ponovno plačevati več za uporabo javnih vodooskrbnih infrastrukturnih objektov, čemur se je občina v covidnem obdobju odpovedala, in proračunsko prerazporeditev zaradi sanacije poplavne škode. Kot je dejal Leljak, je v občini v majskih poplavah nastalo za okoli 900 tisoč evrov škode, največja težava pa je most čez Boračevski potok, ki ga je treba v celoti obnoviti. Hkrati je občinski svet pozval vlado, naj čim prej pomaga občinam, kot je radenska, ki so utrpele škodo v poplavah. Dan po izredni seji radenskega občinskega sveta je vlada sklenila, da bo občinam v severovzhodni Sloveniji povrnila stroške intervencije, pri čemer bo 20 pomurskih občin prejelo slabih 303 tisoč evrov, od tega radenska občina 58 tisoč. V oceno niso vključeni stroški gasilcev oziroma drugih reševalnih enot, stroški opreme, kakor tudi ne stroški odprave posledic naravne nesreče, za katero se bo v nadaljevanju po napovedih vlade pripravila posebna ocena škode.

občina-radenci izredna-seja
Kaj zdaj berejo drugi