vestnik

Na ministrstvu za delo uvedli kadrovske štipendije za socialne delavce

Vestnik.si, STA, 16. 4. 2024
Student.si
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za letošnje šolsko leto uvajajo kadrovske štipendije za pridobitev izobrazbe socialni delavec na programu druge stopnje. Rok za vložitev vlog je do porabe sredstev oziroma najkasneje do konca julija. Mesečna štipendija znaša 350 evrov, so sporočili z ministrstva.

Štipendije je razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na podlagi odprtega javnega razpisa. Vlogo na javni razpis lahko vloži študent, ki je v šolskem letu 2023/2024 v Sloveniji vpisan v 1. letnik izobraževalnega programa socialni delavec na drugi stopnji in je v izobraževalni program, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, vpisan prvič.

Prav tako mora vlagatelj na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobiti izobrazbo socialni delavec. Prav tako ne sme biti v delovnem razmerju, ne sme opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ne sme biti vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ne sme biti poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda, ne v RS ne v tujini.

Mesečna štipendija na področju socialnega varstva znaša 350 evrov, sredstva za izplačilo štipendij pa se zagotavljajo iz proračunskega sklada ministrstva, pristojnega za delo. "S tem prvič v zgodovini Slovenije s štipendijsko politiko spodbujamo odločanje mladih za ta pomembni in kadrovsko podhranjen strokovni poklic," so zapisali na ministrstvu.

Štipendist se mora po koncu študija zaposliti za toliko let, kolikor študijskih let je prejemal štipendijo, pri čemer šteje, da je štipendija za eno študijsko leto dvanajstmesečna štipendija.

ministrstvo štipendije študenti sociala