vestnik

Na onesnaženem potoku postavili nasip, državne pomoči še ni na vidiku

Rok Šavel, 9. 8. 2021
Rok Šavel
Nasip na potoku Črnec. Na eni strani onesnažena voda, na drugi strani prečiščena.
Aktualno

Velikopolanska občina je postavila nasipe na potoku Črnec, ki je bil onesnažen z blatom iz čistilne naprave v Trnju. Občina Črenšovci pa komunalno vodo začasno odvaža v beltinško občino.

Problematika s potokom Črnec še zdaleč ni končana. Po več inšpekcijskih pregledih, aktivnostih obeh vpletenih občin, pa vse do policijske preiskave, v kateri so pomurski policisti evidentirali kaznivo dejanje obremenjevanje in uničevanje okolja, se je črenšovska občina za pomoč obrnila tudi na državo.

20210806_095408
Rok Šavel
Potok Črnec

Zastarela čistilna naprava onesnaževala že dalj časa

Kot so v občini pred dnevi pojasnili, je čistilna naprava v Trnju že dalj časa zaradi neustrezne tehnologije čiščenja in dotrajanosti onesnaževala okolje zaradi previsoke vsebnosti amonijevih spojin. Na to naj bi že več let opozarjal tudi Inšpektorat RS za okolje in občino pozval k rekonstrukciji problematične čistilne naprave. Gre seveda za zajeten projekt, občina pa je že pred tem uspešno sanirala čistilno napravo Bistrica, zato se je rekonstrukcije v Trnju lotila po fazah.

6ccef965032df44056f9716397c3da5a
Ines Baler
Črenšovska županja Vera Markoja zagotavlja, da občina izvaja vse ukrepe, ki jim jih je naložil inšpektor.

20210806_100005
Rok Šavel
Rekonstrukcija čistilne naprave poteka pospešeno, komunalno vodo se odvaža v občino Beltinci.

"Rekonstrukcija čistilne naprave poteka skladno z gradbenim dovoljenjem. Dela potekajo po pospešeni čarovnici, ki je bila določena, da se dosežejo roki za dokončanje biološkega reaktorja in vzpostavitev biološkega čiščenja, ki jih je z odločbo določil inšpektor,"pojasnjuje Vera Markoja, županja občine Črenšovci, ki dodaja, da je trenutno izpuščanje komunalne vode povsem zaustavljeno in le to odvažajo v beltinsko občino. S tem so povezani tudi dodatni stroški. V Črenšovcih pričakujejo, da bi že ta teden lahko vzpostavili stanje, ko bi obstajala možnost zadrževanja komunalne odpadne vode v bazenu lastne čistilne naprave.

Na velikopolanski strani prečiščujejo potok, minister na dopustu

Veliko preglavic je onesnaženost Črnca povzročila tudi sosednji občini Velika Polana, kjer so bili zaskrbljeni, da bi bil ogrožen tudi njihov vodni vir in celo vodno zajetje Gaberje. Pred dnevi so tako postavili tudi več nasipov na potoku, da bi na njihovo stran pritekala le prečiščena voda. Damijana Jaklina, župana občine Velika Polana, za dodatna pojasnila nismo uspeli priklicati na telefon.

20210806_095244
Rok Šavel
Nasip na potoku Črnec.

Županja Markoja se je sicer za pomoč pri sanaciji potoka obrnila tudi na ministra za okolje Andreja Vizjaka, a na ministrstvu zaenkrat molčijo. Na naša novinarska vprašanja, povezana s pričakovano pomočjo, pa so na ministrstvu odgovorili, da naj jih ponovno posredujemo konec meseca, saj so pristojni na dopustu.

potok-črnec občina-črenšovci občina-velika-polana vera-markoja damijan-jaklin onesnažen-potok
Kaj zdaj berejo drugi