vestnik

Na zboru članov PGD Šratovci podelili odlikovanja

Dani Mauko, 11. 2. 2024
Dani Mauko
Zbor PGD Šratovci
Aktualno

Orisali so tudi pomembnejše aktivnosti v preteklem letu

Na stoštirinajsti skupščini PGD Šratovci, ki šteje trenutno 130 članov, od tega je 75 članov, 33 članic, 14 mladincev in 8 pionirji, so se po izvolitvi organov delovnega predsedstva z enominutnim molkom spomnili preminulega člana Romana Frasa, nato je predsednik Franjo Mulec v obširnem poročilu orisal pomembnejše aktivnosti minulega leta. Še posebej je izpostavil aktivnost, ko so zaradi močnega neurja posredovali pri 13. intervencijah in uredili obnovo fasade na gasilskem domu. Čestitke veljajo mladincem, ki so na državnem tekmovanju v Novi Gorici dosegli 8. mesto, članska ekipa A se je državnem tekmovanju v Gornji Radgoni uvrstila na 11. mesto od skupno 49. nastopajočih enot.

gasilci, pgd-šratovci
Dani Mauko
Zbor PGD Šratovci

Sodelovali so na 18. gasilskem Kongresu v Žalcu, kjer je starosta gasilcev v Sloveniji, nekdanji predsednik PGD Šratovci, častni predsednik Franc Mulec na slavnostni prireditvi prejel najvišje gasilsko priznanje, kipec gasilca.
Poveljnik David Fekonja je v poročilu nanizal zelo dobre uspehe operativnih ekip na tekmovanjih. Na zboru so bila podeljena priznanja, odlikovanja, plakete društva, OGZ ter GZ, sprejeti sta bili novi članici.
Prisotne so pozdravili v imenu OGZ Branko Trstenjak, radenski župan Roman Leljak, predstavniki PGD Radenci-Boračeva, Mele, Beznovci in iz pobratenega društva Radlje ob Dravi predsednik in častni predsednik Franjo Kniplič.
pgd-šratovci gasilci
Kaj zdaj berejo drugi