vestnik

(Naj... malo podjetje desetletja) Prelomna odločitev za lastne projekte

Majda Horvat, 7. 12. 2021
arhiv podjetja
Ob povečevanju prostorskih zmogljivosti, na kar se trenutno pripravljajo, so povečali že tudi število zaposlenih, tako da jih je zdaj petdeset. Zaposlili so mlade, ki so šele končali formalno izobraževanje in se zdaj v podjetju učijo za delo v proizvodnem procesu. Renato Pahor upa, da bodo čez nekaj mesecev postali dobri sodelavci, ki jim bodo lahko ustanovitelji podjetja zaupali svojo zapuščino.
Aktualno

Virs je visokotehnološko podjetje, ki ima cilj doseči 100 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

Podjetje Virs je dobavitelj profesionalne opreme za rezanje in varjenje, podprte z najsodobnejšimi tehnologijami na področju robotskega varjenja in avtomatizacije. Doseganje skladnosti proizvodov z zahtevami industrije 4.0 pa narekuje nenehna vlaganja v razvoj. V podjetju se trenutno pripravljajo na gradnjo razvojno-kompetenčnega centra, za kar imajo že gradbeno dovoljenje. V nov objekt, velik 1000 kvadratnih metrov, bodo preselili celoten razvojni oddelek, v njem bodo še prostori za demonstracijo in montažo predvsem prototipov ter za del proizvodnje.

Blaginja za vse v podjetju

Vlaganje v razvoj in krepitev lastne blagovne znamke sta temelja za trajnostni razvoj podjetja in osnova za povečevanje prihodkov ter višanje dodane vrednosti na zaposlenega. »Naše primarno vodilo je povečevati dodano vrednost na zaposlenega, ker je to blaginja, ki jo lahko čutijo vsi v podjetju,« pravi direktor družbe Renato Pahor. Cilj podjetja Virs je doseči v petletnem obdobju 100 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Zdaj je ta približno dve tretjini te vrednosti.

Drugo, kar jih vodi v Virsu, je želja, da vsako leto predstavijo trgu dva ali tri konkretne razvojne projekte. »Naš namen je,« pravi Pahor, »tekmovati z najboljšimi ponudniki na trgu, vendar razliko oziroma prednost pred njimi ustvariti z boljšo ponujeno rešitvijo.« Letos so že predstavili trgu prvo celico za robotsko lasersko varjenje, ki so jo razvili sami in za katero že poteka nekaj resnih dogovorov s kupci. Tudi novi razvojni projekti, ki jih načrtujejo v podjetju in v katere bodo pospešeno vlagali v prihodnje, so usmerjeni v izboljšave različnih tehnologij varjenja in v razvoj novih hibridnih tehnologij.

lendava, virs
arhiv podjetja
Aleš Puklavec in Renato Pahor sta soustanovitelja podjetja Virs.

Z lastnim znanjem

Podjetje Virs je na pot ustvarjanja lastnih produktov stopilo pred približno desetimi leti, ko so prvič v večjem obsegu vzpostavili lastno strojegradnjo s ponudbo rešitev za avtomatizacijo in robotizacijo varjenja. Do tega razvojnega mejnika jih je privedla gospodarska kriza z vsemi posledicami, ki za zaposlene in ustanovitelja podjetja, ob Pahorju je to še Aleš Puklavec, niso bile lahke. Podjetje je bilo zaradi primarne dejavnosti zastopstva in servisiranja naprav tujih proizvajalcev omejeno pri svoji dejavnosti le na lokalni trg, na neki način so jim ti dobavitelji narekovali ob obsegu trga še prodajni asortiment. To ni omogočalo rasti in širitve podjetja na nove trge ali ponudbe lastnih izdelkov. Z lastnim znanjem in prihodom novih sodelavcev so začeli uresničevati lastne projekte, ob tem pa ohranili sodelovanje z dobavitelji strojne opreme, s katerimi dobro sodelujejo še danes. To je bila torej prelomna odločitev, na razvoj avtomatizacije in robotizacije varjenja pa podjetje stavi še danes.

Postali partner največjih

Ta razvojni korak pa ni bil preprost. Tako domači kot tuji trg, kamor so želeli prodreti, je že obvladovalo nekaj ponudnikov komplementarne opreme, ki so jim lahko konkurirali s kakovostnejšo ponudbo in primerljivo ceno. Ko jim je uspelo prepričati ne samo manjše kupce, s katerimi so sodelovali že prej, ampak tudi multinacionalke, kot so Akrapovič, Palfinger, Daimler in drugi, so se jim začela odpirati vrata za nova sodelovanja in sklepanja poslov s partnerji iz različnih panog. »Začeli smo nastopati še na tujih sejmih in kmalu zatem prejemati naročila iz tujine. Danes izvažamo predvsem v sosednje države, na Hrvaško, Madžarsko in v Avstrijo, v zadnjem času tudi v Srbijo in Bolgarijo. Našo prisotnost bi radi povečali še na zahodnih trgih,« pove Pahor.

Virs od zgoraj_1
Arhiv podjetja
Podjetje Virs je na pot ustvarjanja lastnih produktov stopilo pred približno desetimi leti, ko so prvič v večjem obsegu vzpostavili lastno strojegradnjo s ponudbo rešitev za avtomatizacijo in robotizacijo varjenja. +

Učijo mlade in pripravljajo naslednike

Hkrati s širitvijo prodajnega segmenta načrtujejo tudi rast proizvodnje. Izbruh epidemije je v začetku lanskega leta ustavil gospodarsko rast, vendar so podjetja že lani jeseni vedela, da bo treba z virusom živeti še nekaj časa. Zagnala so naložbe in ta investicijski cikel, ki je vplival tudi na povečan obseg naročil ter rast prihodkov podjetja Virs, še kar traja. »To pa je prineslo nove težave oziroma izzive, s katerimi se soočamo tako mi kakor tudi globalno gospodarstvo, to so dolgi čakalni roki pri dobaviteljih, naraščanje cen osnovnih surovin in energentov ter pomanjkanje ustrezne kvalificirane delovne sile,« pove sobesednik.

Nanje sami odgovarjajo s krepitvijo temeljev za trajnostni razvoj podjetja. Ob povečevanju prostorskih zmogljivosti, na kar se pripravljajo zdaj, so povečali že tudi število zaposlenih, tako da jih je zdaj petdeset. Zaposlili so mlade, ki so šele končali formalno izobraževanje in se zdaj v podjetju učijo za delo v proizvodnem procesu. Renato Pahor upa, da bodo čez nekaj mesecev postali dobri sodelavci, ki jim bodo lahko ustanovitelji podjetja zaupali svojo zapuščino. Večina jih že ima naslednika oziroma pomočnika, ne pa še vsi, zato v podjetju še naprej iščejo nove sodelavce. Tudi skrb za naslednike ali podmladek sodi v program trajnostne transformacije podjetja za naslednjih pet let, poudari Pahor, ki ga podjetje Virs že tudi ima pripravljenega.

lendava, virs, podjetje
arhiv podjetja
Podjetje Virs je dobavitelj profesionalne opreme za rezanje in varjenje, podprte z najsodobnejšimi tehnologijami na področju robotskega varjenja in avtomatizacije.

Ob človeških virih je pomemben cilj trajnostne poslovne strategije postati manj občutljiv za tržna nihanja ter manj odvisen od nihanj pri dobaviteljih. Podjetje Virs nima lastne obdelave pločevine in je v tem segmentu razmeroma ranljivo, zato razmišljajo o več možnostih za zmanjšanje tega vpliva, bodisi da sklenejo z dobavitelji letne pogodbe ali da postanejo pri nekom s to dejavnostjo solastnik ali da sami zaženejo to dejavnost. To pomeni, da bi nabavili lastno strojno opremo za obdelavo pločevine in pripravo kovinskih delov, ki jih sami projektirajo, in k tej možnosti se vodstvo dolgoročno še najbolj nagiba. Ob finančnem vložku v zagon te dejavnosti pa bo še zahtevnejše najti usposobljen kader.

Drugo, o čemer razmišljajo glede prihodnje širitve, je ponudba polnilnic za električna vozila. Njihov dobavitelj varilne opreme Kemppi iz Finske ima sestrsko družbo, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo teh polnilnic, in Virs bi lahko bil njihov zastopnik na domačem trgu.

malo-podjetje-desetletja virs lendava
Kaj zdaj berejo drugi