vestnik

(Najboljši zaposlovalci v Pomurju) »Najpomembnejši so tisti, ki vsak dan stojijo ob tebi«

Andrej Bedek, 1. 12. 2020
Jure Zauneker
V GMT se zavedajo, da so zaposleni z odgovornim odnosom do dela, odprto in spoštljivo komunikacijo, delitvijo znanja med sodelavci in pripadnostjo ključ do uspešnega delovanja podjetja.
Aktualno

Biti del podjetja pomeni tudi živeti kulturo podjetja

Najboljši zaposlovalci med podjetji v pomurski regiji so po izboru komisije Medicop, GMT, Codex, Wienerberger, Varis in Pomurske mlekarne.

Posel delajo ljudje


V GMT se zavedajo, da so zaposleni z odgovornim odnosom do dela, odprto in spoštljivo komunikacijo, delitvijo znanja med sodelavci in pripadnostjo ključ do uspešnega delovanja podjetja. Konec oktobra je največji slovenski prodajalec rezervnih delov za avtomobile zaposloval 267 ljudi, po besedah izvršnega direktorja Mihaela Feherja pa so se tudi njih dotaknile razmere, povezane s koronavirusno boleznijo. Zaradi sprejetih ukrepov so namreč dvakrat zaprli trgovine. »Zaposlenim smo v tem času omogočili koriščenje dopustov, prerazporejali smo določena opravila, nekatere pa smo morali poslati tudi na čakanje na delo od doma. Upoštevali smo vsa priporočila, da bi zaščitili zaposlene.«

murska-sobota, gmt
Jure Zauneker
Najboljši zaposlovalci med podjetji v pomurski regiji so po izboru komisije Medicop, GMT, Codex, Wienerberger, Varis in Pomurske mlekarne.

Feher je prepričan, da so podjetje, ki človeka postavlja na prvo mesto in zaposlenega ceni kot ključnega nosilca znanja in razvoja. »Posel delajo ljudje. V vseh odnosih ni pomembna avtomobilska pločevina, temveč so pomembni ljudje. Z njimi se začne in konča vsak posel, vsak navdih za delo ali vsaka poslovna ideja. Najpomembnejši so tisti, ki vsak dan stojijo ob tebi in so ti pripravljeni pomagati tako v dobrih kot v slabih trenutkih. Zato se je za take ljudi treba potruditi tako v širjavah velikih poslov kot na delovnih mestih v trgovinah, skladiščih in pisarnah.«


Izvršni direktor še meni, da delati v podjetju GMT pomeni za posameznika stabilnost in veliko verjetnost uspešne prihodnosti. Denar je pomemben, vendar ne sme biti edini motivator. »Zaposlenim je treba omogočiti ustrezno opremljeno delovno mesto in dobre delovne razmere, ga pohvaliti za dobro opravljeno delo ali ga nagraditi tudi z nematerialnimi sredstvi. Med drugim jim je omogočeno napredovanje v okviru podjetja. Velikokrat pa ima odličen učinek na motiviranje zaposlenih v podjetju že lepa beseda.«

Nujno dobro ravnovesje


Urška Škafar, vodja marketinga v murskosoboški družbi Codex, o 39 zaposlenih pravi, da so dobili zaposlitev zaradi visoke motiviranosti, moralnih vrednot, samoiniciativnosti, strokovnih kompetenc, prijaznosti, pozitivne energije in samostojnosti. »Biti zaposlen v našem podjetju pomeni živeti kulturo podjetja, se identificirati s podjetjem in pokazati visoko stopnjo pripadnosti.« Kandidat za službo v družbi s področja ležajev in drugih pogonskih elementov je lahko vsak, ki vodstvo družbe prepriča, da si službe res želi, da bo dosegal zastavljene cilje, da je timsko naravnan, asertiven in da dobro razume svojo vlogo. »Lastnosti zaposlenih pa so zelo različne glede na delovno mesto. Od programerja zagotovo ne bomo zahtevali, da je dober pogajalec ali izredno komunikativen, so pa to lastnosti, ki jih pri iskanju dobrih skrbnikov ključnih kupcev žal ne moremo spregledati, in teh je pri nas veliko,« je pojasnila Škafarjeva.

codex, ležaji
Arhiv podjetja
V Codexu se trudijo graditi in vzdrževati dobro delovno okolje, timskega duha in dobre odnose med sodelavci.

V Codexu imajo med drugim človeka, odgovornega za pripravo teambuildingov, športnih srečanj in piknikov. Po besedah vodje marketinga zaposlenim omogočajo tudi zelo fleksibilno načrtovanje dopusta. »Zaposlenim je zelo pomembno dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem, kar v Codexu nedvomno omogočamo. Delamo v mednarodnem okolju, kar pomeni tudi možnost spoznavanja zelo zanimivih ljudi z našega področja ter možnost službenih potovanj. Poleg tega menimo, da na njihovo motivacijo vplivata tudi perspektivni pogled na prihodnost in razvojna naravnanost podjetja. Brez jasne vizije bi jih zagotovo težko motivirali ali pa bi bila ta motivacija kratkoročna in to naš kolektiv čuti.

ppl najboljši-zaposlovalci pomurje podjetja
Kaj zdaj berejo drugi