vestnik

Terme Lendava v reko spustile pretoplo vodo iz bazenov. Voda je imela na iztoku kar 43,3 stopinje Celzija

Majda Horvat, 25. 7. 2021
Nataša Juhnov
Terme Lendava.
Aktualno

Pri poginu rib v Ledavi gre za nepopravljivo škodo za ribji zarod, ki se bo poznala še nekaj let.

Razlog za pogin rib mladic v Ledavi je bila visoka temperatura industrijske odpadne vode, ki so jo v reko izpustili iz kompleksa Term Lendava. Ta je imela na iztoku kar 43,3 stopinje Celzija. Izpust prevroče vode je bil po poročanju okoljskega inšpektorja Marjana Dravca, ki je bil na kraju dogodka, povezan s klimatskimi napravami in toplotnimi črpalkami, ki klimatske naprave hladijo z odpadno bazensko vodo, kakor tudi z odpadno geotermalno vodo, ki jo uporabljajo za gretje sanitarne vode. Okoljski inšpektor je kršitelju zaradi obremenitve okolja izdal ustno odločbo, da morajo vodo na iztoku ohladiti na največ 30 stopinj Celzija, kar je ta takoj tudi storil.

a8474296ea5da81264fa61f315a3a9a7
Nataša Juhnov
Bazen v Termah Lendava.


Zaradi toplotne obremenitve vode v reki v dolžini približno 1500 metrov dolvodno je poginilo okoli štiri tisoč mladic različnih vrst, velikih od 10 do 15 centimetrov, med poginulimi ribami pa so našli tudi nekaj večjih. Ribe so namreč ektotermne živali. To pomeni, da je temperatura njihovega telesa in s tem stopnja njihove aktivnosti neposredno odvisna od temperature okolice. Na stiku med telesom ribe in okoliško vodo tako prihaja do neprestanega izmenjevanja toplotne energije. Nenadne, večje spremembe v temperaturi okolice pa so običajno za ribe usodne.

mrtve-ribe
Vestnik.si
Zaradi toplotne obremenitve vode je poginilo okoli štiri tisoč mladic različnih vrst, velikih od 10 do 15 centimetrov.

Inšpektor napovedal ovadbo

V Ledavi živijo androge, ploščiči, kleni, smuči, ostriži, zelenike in druge, razsežnost okoljske nesreče pa je večja tudi zaradi razmeroma nizkega vodostaja in višje temperature vode v tem času ter slabšega pretoka. Kakšna je nastala materialna škoda, bodo ribiči vedeli šele po opravljeni cenitvi pooblaščenega cenilca, je povedal predsednik Ribiške družine Lendava Jože Jerebic, vsekakor pa gre za nepopravljivo škodo za ribji zarod v Ledavi, ki se bo poznala še nekaj let.


Pogin rib si je ob okoljskem ogledal še ribiški inšpektor Janez Mulej, ki je tudi povedal, da bo zaradi prekomernega obremenjevanja okolja podana kazenska ovadba.

termelendavajulij21
Majda Horvat
Terme Lendava na novo urejajo sistem za ohlajanje odpadne industrijske vode, ki se steka v Ledavo.

Pretopla voda, ki so jo spustili iz bazenov, je očitno povezana z obnovitvenimi deli hotelskega kompleksa in bazenskih ter energetskih sistemov. Že nekaj časa so se ljudje pogovarjali med seboj tudi o tem, da bodo morali v termah z obnovo doseči tudi nižjo temperaturo izpustne vode v Ledavo, ker da drugače ne bodo dobili potrebnih dovoljenj. Prav z namenom ohlajanja odpadne industrijske vode in učinkovite izrabe odpadne temperature zdaj na koncu apartmajskega naselja, ki se nahaja ob Ledavi, urejajo ploščad za namestitev tehnične opreme, ki je že tudi pripeljana.

Zadnji dve leti brez kršitev

Terme Lendava imajo okoljevarstveno dovoljenje (OVD) od decembra 2014, v njem pa so tudi opredeljeni pogoji glede temperature izrabljene industrijske in geotermalne vode, ki se spušča v vodotok Ledava. Predpisana mejna vrednost temperature na iztoku bazenske in termalne odpadne vode je 30 stopinj Celzija. Po podatkih iz poročila o obratovalnem monitoringu naprave v letih 2019 in 2020 pri posameznih meritvah ni prišlo do čezmernega obremenjevanja okolja.
Načeloma velja, da se v okolje ne sme spuščati voda, ki je toplejša od 30 stopinj Celzija, ob tem pa izpuščena voda tudi ne sme imeti prevelikega vpliva na vodotok, v katerega se spušča. Monitoring se izvaja tako ob iztoku odpadne industrijske vode kot v vodotoku pred in za tem mestom. To pomeni, da čim manjši je vodotok, tem nižja mora biti temperatura vode, ki se steka vanj.
O meritvah je treba enkrat letno poročati Agenciji za okolje (Arso). V kolikor bi prihajalo do kršitev, Arso lahko odvzame OVD. To pa pomeni, da ob prepovedi izpuščanja industrijske vode v vodotok posledično ni mogoče izkoriščati geotermalne energije, razen če ima uporabnik reinjekcijsko vrtino.

ledava lendava pogin ribe terme-lendava
Kaj zdaj berejo drugi