vestnik

Sveti Jurij ob Ščavnici: O proračunu naslednjič

MV, 5. 3. 2021
Atelje Ostan
Projekt za izgradnjo vrtca po varianti 1 je izdelalo podjetje Atelje Ostan Pavlin.
Aktualno

Na razpis za sofinanciranje naložb v šolstvu prijavili tudi projekt novega vrtca, ki nima podpore svetnikov

Po šestih preložitvah zaradi nesklepčnosti, pozivu ministrstva za javno upravo k odpravi nezakonitega stanja in mediaciji med županom in svetniki so 24. februarja le opravili sejo občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

O proračunu naslednjič

Že na začetku so z dnevnega reda na predlog svetnika Mirka Ljubca umaknili obravnavo osnutka odloka o proračunu za leto 2021. »Osnutek proračuna naj se dopolni z že večkrat vloženimi predlogi sedmih članov občinskega sveta. Vanj naj se vključijo vse nerealizirane investicije po proračunu in načrtu razvojnih programov iz leta 2020,« je zahteval Ljubec. Predlagal je še, da se za obravnavo osnutka proračuna skliče posebna seja. Pri tem ga je podprl svetniški kolega Ivan Fras, ki je dejal, da so na mediaciji, ki jo je sklical vodja službe za lokalno samoupravo Roman Lavtar, dobili navodilo, naj se poslušajo in sklepajo konkretne kompromise. Po njegovih besedah bi lahko proračun potrdili še pred koncem marca, ko se izteče začasno financiranje. Svetniki so predlog Ljubca podprli, župan Anton Slana pa je poudaril, da bo osnutek proračuna na novi seji pripravljen tako, kot je bil tokrat. »Bili smo deležni poučitve lokalne službe za samoupravo. Župan ima možnost predlagati svoj osnutek proračuna, ki se potrdi, v nadaljevanju pa obstaja možnost vlaganja amandmajev,« je rekel župan. 

anton-slana
Marina Vrbnjak
»Štirioddelčnega vrtca ne bomo prijavljali,« se je na sklep na seji odzval župan Slana, ki je v tem mandatu začel postopek izdelave novega projekta za vrtec s petimi oddelki.

Ministrstvo popravilo odgovor, oddali dve prijavi 
Svetniki so z večino sprejeli tudi sklep, po katerem občinski svet nalaga županu in občinski upravi, da na aktualni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu prijavita projekt štirioddelčnega vrtca. Iz sklepa še izhaja, da je župan materialno odgovoren za vse stroške, če se občina na razpis ne prijavi. »Štirioddelčnega vrtca ne bomo prijavljali,« se je na sklep na seji odzval župan Slana, ki je v tem mandatu začel postopek izdelave novega projekta za vrtec s petimi oddelki. Na šolsko ministrstvo so pred sejo poslali vprašanje, ali je lahko do sofinanciranja upravičen projekt, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v decembru 2016 in ne zagotavlja površin v skladu s pravilnikom, saj so bili takrat veljavni drugačni normativi. Z ministrstva so odgovorili, da projekt, ki ne zagotavlja površin v skladu s sedaj veljavnim pravilnikom, ne more biti upravičen do sofinanciranja, saj ga ne glede na pridobljeno gradbeno dovoljenje zaradi premajhne površine igralnic ne bo mogoče vpisati v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. 

Po že opravljeni seji občinskega sveta so z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport občini poslali popravek svojega dopisa. »V našem odgovoru smo zapisali, da premajhnih igralnic ne bo možno vpisati v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, vendar smo spregledali izjemo pri uporabi pravilnika, ki v vašem primeru omogoča vpis v razvid tudi manjših igralnic, vendar samo če boste gradnjo začeli na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja in po nespremenjenih načrtih.«
Razpis ministrstva za sofinanciranje investicij v vrtcih se je iztekel 1. marca, občinska uprava je oddala tako prijavo za prizidek vrtca Sonček s štirimi enotami kot novogradnjo petoddelčnega vrtca s pripadajočimi prostori in povezavo z obstoječim vrtcem.

vrtec-sonček, vrtec-sveti-jurij-ob-ščavnici, sveti-jurij-ob-ščavnici
Marina Vrbnjak
Javna predstavitev vrtca Varianta 2 Sveti Jurij ob Ščavnici lani.

S tako odločitvijo je zadovoljna tudi skupina svetnikov, ki je že napovedala, da bi, če projekt štirioddelčnega prizidka ne bi prijavili, predlagala razrešitev in odpoklic župana zaradi prekoračitve pooblastil in opustitve dolžnega ravnanja.

Vrtec bo dražji

Občinski svet Svetega Jurija ob Ščavnici je s s petimi glasovi za in tremi proti potrdil povišanje ekonomske cene vrtca. Da je skok cene velik in ga ne podpira, je med drugim poudarila svetnica Valentina Marinič, predsednica odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Ekonomska cena vrtca bo odslej 474 evrov na mesec za prvo starostno obdobje (prej 424 evrov) in 363 evrov za drugo starostno obdobje (pred podražitvijo 312 evrov).

Marina Vrbnjak
Čeprav so župan in svetniki pri Svetem Juriju še vedno na nasprotnih bregovih, se vsaj strinjajo, da obstoječi vrtec Sonček nujno potrebuje dodatne prostore. Foto Marina Vrbnjak
sveti-jurij-ob-ščavnici proračun vrtec