vestnik

Ob vrnitvi v obnovljene prostore zaradi višjega standarda višja cena

Majda Horvat, 13. 9. 2022
Nataša Juhnov
Dom starejših Lendava je začel obsežno obnovo sob, ki bo trajala predvidoma leto dni, in za to obdobje 63 stanovalcev, torej skoraj polovico vseh, ki so pisno soglašali s preselitvijo, sredi julija preselil v hotel Medico - Izvir v Radence.
Aktualno

Država narekuje izboljšanje bivalnih razmer v domovih za starejše, toda za višji standard bivanja bodo stanovalci plačevali več

Dom starejših Lendava je začel obsežno obnovo sob, ki bo trajala predvidoma leto dni, in za to obdobje 63 stanovalcev, torej skoraj polovico vseh, ki so pisno soglašali s preselitvijo, sredi julija preselil v hotel Medico - Izvir v Radence. Stanovalci so z lokacijo in nastanitvijo zelo zadovoljni, prav tako zaposleni, manj nekateri svojci stanovalcev, plačniki storitev domske oskrbe. Ti morajo zaradi višjega bivanjskega standarda v zdravilišču, kjer imajo samo eno- in dvoposteljne sobe, plačati več. V domu so bili stanovalci tudi v tri- in štiriposteljnih sobah.Eno pojasnilo, pritožb pa ni bilo

»Prejeli smo eno zaprosilo za pojasnilo računa, sicer pritožb nismo prejeli,« o tem pove direktor Doma starejših Lendava Goran Kuzma. Pojasni tudi, da bi bilo do uporabnikov nekorektno, če bi nekaterim enoposteljno sobo ponujali po ceni triposteljne, drugim pa po ceni enoposteljne. Razlika v ceni osnovne oskrbe v enoposteljni sobi z lastno kopalnico in v triposteljni je v lendavskem domu 150 evrov.
Cene oskrbnega dne torej zaradi bivanja v Radencih niso spreminjali, kakor tudi nanjo niso vplivali stroški, povezani s selitvijo. Cene storitev so nazadnje spremenili aprila v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev ter rastjo stroškov.

goran kuzmaDSLjulij22
Majda Horvat
Goran Kuzma, direktor Doma starejših Lendava, pravi, da bi bilo do uporabnikov nekorektno, če bi nekaterim enoposteljno sobo ponujali po ceno triposteljne, drugim pa po ceni enoposteljne.

»Dom pri oblikovanju cen ravna odgovorno in pri tem upošteva tudi plačilno sposobnost plačnikov storitve ter jih skuša v najmanjši možni meri obremeniti z dvigom cen storitev,« še poudari Kuzma. Stanovalcem pomagajo tudi pri uveljavljanju pravic do dodatka za pomoč in postrežbo, zaradi finančne stiske in nezmožnosti plačila domskega varstva pa ob prepoznani upravičenosti tudi pri urejanju oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev.Navodilo dalo ministrstvo

Navodila za iskanje kapacitet za preselitev stanovalcev je dalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), zajemala pa so usmeritev glede izbire objekta, pa tudi, da so sprejemljive samo eno- in dvoposteljne sobe. Kljub takšnim navodilom in ob dejstvu, da obnovo sofinancira država v okviru evropskega instrumenta React-ESRR zakrepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva po krizi zaradi covida-19, stroški, nastali zaradi selitve stanovalcev, pri izvedbi projekta niso priznani. Kriti jih morajo domovi, ki so se obnove lotili, sami pa se morajo tudi ubadati s težavami pri iskanju primernih nadomestnih lokacij za nastanitev stanovalcev. Je pristojno ministrstvo pri pripravi načrta vlaganj v domove z namenom zagotoviti stanovalcem prijazno in varno okolje na ta del pozabilo?

Prav tako nihče ob tem ni jasno povedal, da bodo morali stanovalci tudi ob vrnitvi v obnovljene prostore zaradi višjega standarda plačevati več.

FOTO2 ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Bobo
Na ministrstvu pritrjujejo navedbam, da bo vrnitev stanovalcev v prenovljene prostore doma pomenila višji bivanjski standard in bo zato temu primerna cena oskrbe.


Pojasnila za nastalo situacijo smo iskali tudi na MDDSZ, kjer so z opisano situacijo seznanjeni, na vprašanje o upravičenosti višje cene oskrbe zaradi boljšega standarda sobe na nadomestni lokaciji pa odgovarjajo: »Cena oskrbe se oblikuje na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Verjamemo, da si izvajalci prizadevajo, da bi bili stanovalci preseljeni v sobe, ki so primerljive s tistimi, v katerih stalno bivajo. Vendar v primeru nadomestne nastanitve ni mogoče vedno zagotoviti primerljivih sob.«

Pritrjujejo tudi navedbam, da bo vrnitev stanovalcev v prenovljene prostore doma pomenila višji bivanjski standard in bo zato temu primerna cena oskrbe.
»Na podlagi navedenega pravilnika se zaradi drugačnega obsega in strukture stroškov storitve po prenovi enote spremenijo tudi cene storitve, prav tako se na podlagi pravilnika cene razlikujejo glede na tip sobe. Cena enoposteljne sobe se na podlagi pravilnika določi tako, da se cena dvoposteljne sobe poveča za 10 odstotkov, izvajalci pa lahko ceno povečajo tudi zaradi nadstandardnega bivalnega prostora, in sicer v določenem odstotku od najnižje cene standardne storitve (npr. dodatek za lastno kopalnico, dodatno opremo, balkon).«

Na vprašanje, ali bo ministrstvo sprejelo kakšne ukrepe za zaščito stanovalcev, ki se bodo zaradi višjih cen znašli v stiski in se celo odločili, da si poiščejo cenejšo oskrbo – ta je na primer v zasebnih domovih za starejše na Hrvaškem –, pa so odgovorili: »Boljše bivalne razmere so podlaga za izračun nove cene storitve. Ministrstvo na tem področju ne predvideva ukrepov.«

domovi-za-starejše cene