vestnik

Občane pozvali k zatiranju invazivnih rastlin  

Vestnik, 6. 6. 2019
Wikimedia Commons
japonski dresnik
Aktualno

Na spletni strani Mestne občine Murska Sobota so občane pozvali, da še pred cvetenjem, do katerega večinoma pride julija in avgusta, odstranijo invazivne tujerodne rastline. Te med drugim spreminjajo podobo tradicionalne kulturne krajine, izpodrivajo in ogrožajo domorodne rastlinske in živalske vrste, zmanjšujejo poplavno varnost, povečujejo erozijo in so zaradi svoje alergenosti ali strupenosti škodljive zdravju ljudi in živali.    

»Invazivne tujerodne rastline so tiste, ki so vnesene na območja izven njihove naravne razširjenosti, kjer so se sposobne razmnoževati in se v naravi same čezmerno razširjajo ter s svojo ustalitvijo in širjenjem jemljejo življenjski prostor domorodnim vrstam in posledično negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, gospodarstvo ter na zdravje ljudi in živali. Človek jih je na ta območja zanesel namerno ali nenamerno, skupaj z različnim tovorom, zemljino, sadikami, krmo, balastnimi vodami … Najbolj problematične invazivne tujerodne rastline v Sloveniji so japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska (Solidago canadensis) in orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), enoletna suholetnica (Erigeron annuus) in žlezava nedotika (Impatiens glandulifera),« še med drugim pišejo na občinski spletni strani in poudarjajo, da cvetočih in semenečih rastlin ne kompostiramo, podorjemo ali odlagamo v naravo, temveč jih sežgemo. Pomembno je tudi redno vzdrževanje zemljišč in vzdrževanje robnih območij.


rastline invazivne vrste
Kaj zdaj berejo drugi