vestnik

Občina Ljutomer pod drobnogledom policije: preiskujejo ponarejanje dokumentov in zlorabo položaja

Rok Šavel, 25. 3. 2023
Občina Ljutomer
Na seji je bilo v okviru svetniških vprašanj veliko govora tudi o anonimni kazenski ovadbi, ki je bila vložena zaradi suma kaznivih dejanj ponarejanja listin in zlorabe uradnega položaja.
Aktualno

Olga Karba, ki bo odslej županovala nepoklicno, na seji občinskega sveta obračunala z mediji.

Minulo sejo ljutomerskega občinskega sveta, na kateri so svetniki med drugim potrdili dopolnjen predlog proračuna za letos, ki je težak dobrih 21 milijonov evrov, je zaznamoval predvsem nastop županje Olge Karba. Dva dni pred sejo je namreč nepričakovano sporočila, da bo po več kot dvanajstih letih profesionalnega županovanja odslej župansko funkcijo opravljala nepoklicno. Zaposlila se je v Zavodu Skupaj kot vodja zaposlitvenega centra. Razlog, da se na neki način umika od vodenja ene najpomembnejših pomurskih občin, po njenih besedah tiči v želji pomagati ljudem, za občane in občinski svet pa se s tem, zatrjuje, ne bo spremenilo nič.Zaposlitveni center je bil v okviru zasebnega zavoda, ki ga vodi Darinka Štuhec, županjina politična podpornica, odprt leta 2018 za zaposlovanje invalidov. Nosilec projekta je Društvo varnega zavetja Pomurja, kjer je odgovorna oseba ravno tako Štuhčeva, izvajalec pa Zavod Skupaj, ki je bil podprt z evropskimi sredstvi. Zavod opravlja storitve čiščenja in košnje v mestu ter nogometnega igrišča tudi za ljutomersko občino. Karbova pravi, da je kot pravnica glede nove zaposlitve vse preverila pri komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), in zatrjuje, da »stoji na trdnih temeljih«.

»Čista manipulacija pred volitvami«

Na seji je bilo v okviru svetniških vprašanj veliko govora tudi o anonimni kazenski ovadbi, ki je bila vložena zaradi suma kaznivih dejanj ponarejanja listin in zlorabe uradnega položaja. Ovadbo, ki se nanaša na domnevne nepravilnosti pri delovanju občine, je na podlagi odgovorov, ki smo jih prejeli 9. februarja, KPK odstopila policiji. Karbova je zatrdila, da je bilo v zvezi s tem že vse zavrženo, meni pa, da je bila ovadba »čista manipulacija pred volitvami«.

lokalne volitve, ljutomer, olga karba
Vanesa Jaušovec
Županja je ošvrknila naše poročanje, češ da naj bi na občino poslali novinarska vprašanja konec delovnika, naslednje jutro pa prispevek objavili v časopisu s pojasnilom, da odgovorov nismo prejeli.

Pri tem je ošvrknila naše poročanje, češ da naj bi na občino poslali novinarska vprašanja konec delovnika, naslednje jutro pa prispevek objavili v časopisu s pojasnilom, da odgovorov nismo prejeli. V konkretnem primeru so bila novinarska vprašanja za potrebe članka, ki je izšel 16. februarja, ljutomerski občini poslana 13. februarja, odgovorov občine pa niti do oddaje tega članka v tisk nismo prejeli. Županja je na seji poudarila, da odgovarjajo v zakonskem roku, ta je po zakonu o medijih sedem delovnih dni od prejetja vprašanja, a glede na prakso in izkušnje z drugimi lokalnimi skupnostmi, ministrstvi in vsemi drugimi zavezanci za posredovanje informacij, zaradi upoštevanja narave novinarskega dela in v lastni želji po čim boljši informiranosti javnosti odgovorijo že pred koncem zakonskega roka. Še posebej če gre za perečo tematiko, kar kazenska ovadba zagotovo je. Murskosoboška policijska uprava zaradi varstva osebnih podatkov ne razkriva statusa navedene ovadbe, a po naših podatkih kriminalistična preiskava zaradi domnevnega ponarejanja občinskih dokumentov še vedno intenzivno poteka. 


Ko so netočni lastni podatki

Županjo Olgo Karba je očitno zelo zmotilo, da smo na vestnik.si pojasnili, da ji bo po zakonu kot nepoklicni županji pripadalo nadomestilo v višini 50 odstotkov trenutne županske plače. V skladu z zakonodajo je funkcija župana Občine Ljutomer uvrščena v 52. plačni razred, kjer je osnovna bruto mesečna plača 3401,31 evra. Postregli smo tudi s podatkom s portala plač v javnem sektorju, kamor proračunski uporabniki, torej tudi občine, poročajo podatke o bruto plačah javnih uslužbencev in funkcionarjev.
Na javno dostopnem portalu je navedeno, da je županja dobila za december bruto plačo v višini 3551 evrov, v znesek so vključeni tudi vsi dodatki, razen dodatka za delovno dobo. Karbova pa je na seji večkrat poudarila, da te navedbe o plači, ki izhajajo iz zakona, javnih podatkov, ki jih sporoča občina, in celo sprememb pravilnika, ki so ga na isti seji sprejeli v občinskem svetu, kjer je uvrstitev županske funkcije v 52. plačni razred konkretno navedena, niso točne. 

olga-karba policija občina-ljutomer zloraba-položaja ponarejanje-dokumentov