vestnik

Občina Radenci bo izstopila iz Javnega podjetja Prlekija

Vestnik.si, 8. 6. 2023
Rafael Zver
Tiskovna konferenca
Aktualno

Sekundarno vodovodno omrežje v občini bo odslej upravljal občinski režijski obrat

Župan Občine Radenci Roman Leljak je sklical srečanje z novinarji, kjer je bila osrednja tema izstop občine iz Javnega podjetja (JP) Prlekija. Kot je povedal, podjetje, ki upravlja vodovodni sistem C, že od začetka ustanovitve ni delovalo enotno, nikoli se vseh osem občin ni vključevalo v ta sistem pod enakimi pogoji. Predvsem dve občini se nista enakovredno priključili temu sistemu, to sta Občina Gornja Radgona in Občina Radenci. Šest občin deluje tako, da JP Prlekija opravlja za njih oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje, ostali dve občini pa samo oskrbujejo s pitno vodo. Poleg tega si občine v desetih letih obstoja sistema C še niso razdelile lastništva med seboj. »Tukaj je Občina Radenci v najslabšem položaju. Ko nam mora JP Prlekija kaj plačati, smo mi lastniki 14 %, ko pa mi plačujemo njim, smo lastniki 21 %. Tega ne razumem,« je povedal Leljak.

roman-leljak, tiskovna, občina-radenci
Rafael Zver
Roman Leljak

Izpostavil je visoke stroške, ki jih mora Občina Radenci plačevati podjetju v zadnjih letih. Če so ti na letni ravni še leta 2018 znašali okrog 80.000, 90.000 evrov, so v zadnjih letih narasli na 140.000, 150.000 evrov. »Leta 2020 smo občine v pogodbi dorekle tudi plačevanje omrežnine. Dogovorjeno je bilo, da bo posamezna občina dobila točno toliko denarja, kolikor bodo občani in podjetja te občine plačali. Mi smo se tega držali, celo preplačali smo, niso se pa tega držale vse občine. Dve občini, to sta Ljutomer in Križevci, sta ubrale drugačno pot in pobirale omrežnino glede na lastništvo. Tu je odgovornost JP Prlekija, da je brez vedenja vseh občin dovolila dvema občina, da to opravljata na ta način.«
V JP Prlekija je zaposlenega 80 % vodstvenega kadra in 20 % delavcev, zato je Leljak direktorju Arturju Racmanu predlagal, da bi bilo ravno obratno. »In da bi JP Prlekija postalo dejansko komunalno podjetje, ki bo izvajalo dela na vseh področjih. Režijski obrat v naši občini dela sam, JP Prlekija pa dela v glavnem prek zunanjih izvajalcev, ki debelo zaračunavajo in to se pozna na ceni storitev.«
Zaradi vsega omenjenega je Leljak na včerajšnjem sestanku vseh osmih županov predlagal, da na dnevni red sestanka uvrstijo predlog za krivdno razrešitev direktorja JP Prlekija, a je vseh sedem ostalih županov to zavrnilo. »Zato bo Občina Radenci izstopila iz JP Prlekija, ne potrebujemo več njihovih storitev kar se tiče sekundarnega dela vodovodnega omrežja. Ne bomo izstopili iz sistema C, JP Prlekija bo tudi na področju naše občine še naprej ostala upravljavka sistema, za sekundarni vodovod pa bo skrbel naš režijski obrat.« V prihodnje bo tako Občina Radenci sama določala ceno vode za svoje občane, ki po besedah župana zagotovo ne bo tako visoka kot v ostalih občinah.   
Ob robu srečanja se je Leljak dotaknil še otvoritve nove čistilne naprave, ki bo 22. junija, ko praznujejo občinski praznik, do konca meseca naj bi dokončali tudi amfiteater v mestnem parku. »Gre za celoletno pridobitev, tam bo tudi ekran, kjer bomo lahko imeli letni kino in podobne dogodke,« tako Leljak, ki je predstavil še dogodke, ki se bodo odvili v okviru Radenskega poletja.  
Tema je bil tudi Maraton treh src. Kot je povedal Leljak, je v preteklosti organizatorjem ponujal 50.000 evrov, da bi Občina postala soorganizatorka dogodka, a so ti njegovo ponudbo zavrnili. "Poleg tega sem predlagal, da bi maraton s sobote prestavili na nedeljo. Menim, da je treba gledati tudi na naše občane, ne samo na tekače. Ti v soboto ne morejo od doma, ker so ceste zaprte, zato bi bila nedelja primernejši dan." Napovedal je, da se bo v zvezi s tem sestal z direktorjem Radenske, ki je lastnica znamke Maraton treh src, in mu pojasnil svoj predlog.
občina-radenci roman-leljak javno-podjetje-prlekija
Kaj zdaj berejo drugi