vestnik

(OBČINA TIŠINA) Svetnika bi več vizije

I. B., 12. 12. 2023
Nataša Juhnov
Svetnika Simon Dettelbach (Gibanje Svoboda) in Danijel Kolman (Lista Lipa) sta poudarila, da bi si v predstavljenem proračunu na več področjih želela več vizije, projektov, da bi tudi svetnike lahko povabili k pripravi proračuna.
Aktualno

Obravnava proračuna za leto 2024 po kritikah umaknjena z dnevnega reda.

Svetniki Občine Tišina so se na zadnji redni seji seznanili z ugotovitvenim sklepom o prenehanju mandata članic odbora vaške skupnosti Murski Črnci. Odstopila je članica ter predsednica Andreja Merklin ter članica Urška Pertoci. Namesto Merklinove je bil za člana odbora potrjen Robert Györek. Sprejet je bil odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine za leto 2023. V primerjavi z veljavnim proračunom so se prihodki zmanjšali za slabih 142 tisoč evrov in znašajo okoli 10 milijonov evrov, tudi odhodki so se za enak znesek zmanjšali in znašajo 12 milijonov evrov. Župan Franc Horvat je predlagal tudi amandma, po katerem se odhodki povečajo za 62 tisoč evrov zaradi podpisanega aneksa k pogodbi o ureditvi državne ceste Murska Sobota–Gederovci, saj so se gradbena dela podražila za slabih 31 tisoč evrov. Preostali del pa bo še plačilo do pogodbene vrednosti. Hkrati je Horvat predlagal, da se 62 tisoč evrov za ta namen prerazporedi iz projekta sanacije po gradnji pomurskega vodovoda sistema B. Ob tem je dejal še, da je bil v torek opravljen komisijski pregled del na tej cesti in da bo po odpravljeni napaki tudi odstranjena omejitev hitrosti na 50 kilometrov na uro. Občina Tišina je za rekonstrukcijo odštela 639 tisoč evrov, skupna vrednost projekta pa je slabih deset milijonov evrov. 


Ostra razprava


Svetniki so bili v razpravi ostri, ker se z rebalansom proračuna sanacija cest po gradnji vodovoda, za katero je namenjenih dobrih 480 tisoč evrov, prenaša v naslednje leto. Občina še ni objavila javnega naročila, župan Horvat je pojasnjeval, da zaradi tega, ker še vedno niso vsi uporabniki priključeni na novo vodovodno omrežje, zato tudi cest niso mogli urejati prej, prav tako zaradi zamika izvedbe projekta. »Projekt se je zaradi vremenskih nevšečnosti premaknil v jesen letošnjega leta,« je med drugim zapisano, dodano pa še, da glede na razpoložljivi čas do konca tega leta projekta realno letos ni možno izvesti. 

V naslednji točki bi morali v prvi obravnavi glasovati o proračunu za leto 2024, v katerem je bilo po predlogu 5,4 milijona evrov prihodkov in 5,9 milijona evrov odhodkov. Svetnika Simon Dettelbach (Gibanje Svoboda) in Danijel Kolman (Lista Lipa) sta poudarila, da bi si v predstavljenem proračunu na več področjih želela več vizije, projektov, da bi tudi svetnike lahko povabili k pripravi proračuna. Horvat se je nato odločil, da točko umakne z dnevnega reda, in dodal, da potem pričakuje od tistih, ki dosti govorijo, tudi dejanja.

Svetniki so ob koncu potrdili še sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki so v vodovarstvenih pasovih, za leto 2024. Za njive bo nadomestilo znašalo 262,56 evra na hektar, za travnike pa 439 evrov na hektar. 

občina-tišina seja proračun