vestnik

(CEROP) Odvetnik očitno prepričal sodišče

Rok Šavel, 23. 9. 2021
Jure Zauneker
Začetek nove direktorice javnega podjetja Cerop je težak.
Aktualno

Simono Biro so kot zakonito zastopnico v sodni register vpisali kljub kršitvi zakonodaje.

Ko je Simona Biro kot nova direktorica prevzela vajeti Centra za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop), se je pojavila težava pri njenem vpisu v sodni register. Bernarda Bačič, vodja sodnega registra na okrožnem sodišču v Murski Soboti, je namreč po pregledu predloga za vpis Birove kot zakonite zastopnice javnega podjetja ugotovila, da gre za subjekt javnega interesa, ki nima oblikovanega nadzornega sveta. »Gre za obvezen organ, ki bi ga morala družba oblikovati v treh mesecih po uveljavitvi zakona o gospodarskih družbah, najkasneje 24. maja letos,« je na naše poizvedovanje odgovorila Bačičeva. Nadzorni svet je na podlagi zakona tudi pristojen za imenovanje poslovodje, Birovo pa je, kot je določeno v ustanovitvenem odloku Ceropa, imenoval svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani in županje vseh občin ustanoviteljic javnega podjetja.Zaplet je razumljiv. Računsko sodišče je že v reviziji poslovanja Ceropa zahtevalo ustanovitev nadzornega sveta kot nadzornega organa javnega podjetja. Občine ustanoviteljice so nato v odzivnem poročilu vzpostavitev tega organa tudi predvidele in pripravile spremembe ustanovitvenega odloka ter družbene pogodbe in si zadale, da bodo vse potrebne spremembe uveljavile v enem letu. Sodišče je medtem za vpis nove direktorice izdalo odredbo, v kateri je zahtevalo, da se v 15 dneh predlog za vpis spremembe dopolni in predložijo listine (sklep pristojnega organa družbe o imenovanju nove direktorice). V tako kratkem času vzpostaviti nadzorni svet je bilo seveda nemogoče, a je Ceropu le uspelo prepričati sodišče, saj je bil 17. septembra izdan sklep, po katerem je v sodni register kot direktorica in nova zastopnica Ceropa vpisana Simona Biro.

puconci, cerop
Jure Zauneker
Franc Cipot

Zakon sankcij za kršitev ne predpisuje »Prišlo je do zapletov, ker Cerop nima nadzornega sveta, ampak mi je direktorica potrdila, da rešujejo zadevo s pomočjo odvetnika oziroma odvetniške družbe, in očitno jim je to sedaj tudi uspelo,« je zadevo komentiral Branko Belec, župan Občine Križevci in predsednik sveta ustanoviteljic podjetja Cerop. Za pojasnila smo se obrnili tudi na direktorico Ceropa, ki je bila med urejanjem vpisa v Ukrajini. Dejala nam je, da je zaplet z vpisom v sodni register sedaj rešen, se pa tako ali tako pripravljajo spremembe, s katerimi se bo vzpostavil nadzorni svet. »Glede na to, da gre za 27 pomurskih občin, ki bodo morale spremembe obravnavati in potrditi v občinskih svetih, je razumljivo, da ne gre tako hitro.« 

Po besedah vodje sodnega registra na okrožnem sodišču v Murski Soboti zakon o gospodarskih družbah določa obveznost oblikovanja nadzornega sveta in rok, do katerega mora biti imenovan, ne pa tudi sankcij za opustitev te dolžnosti. Predlagatelj vpisa nove direktorice je sodišče prepričal s pojasnilom, da je že sklicana skupščina, na kateri bodo obravnavali tudi predlog za uskladitev družbene pogodbe z zakonom, zato je po mnenju Bačičeve upravljanje družbe skladno z določbami sedaj veljavne družbene pogodbe. »Družba sicer krši pravila, za kršitev katerih pa zakonodajalec ni predvidel sankcije. Zato sem v zadevi 17. septembra izdala sklep o spremembi zastopnikov.« 

2492af665ff7e7bd263c2b145fdc93df
Nataša Juhnov
»Prišlo je do zapletov, ker Cerop nima nadzornega sveta, ampak mi je direktorica potrdila, da rešujejo zadevo s pomočjo odvetnika oziroma odvetniške družbe, in očitno jim je to sedaj tudi uspelo,« je zadevo komentiral Branko Belec, župan Občine Križevci in predsednik sveta ustanoviteljic podjetja Cerop.

Spremembe ustanovitvenega odloka, ki med drugim določajo vzpostavitev nadzornega sveta, so tudi po besedah Branka Belca v sklepni fazi in jih bodo obravnavali na prihodnji seji sveta ustanoviteljic. Belec pa priznava, da bo postopek dolgotrajen, če bodo spremembe morali potrjevati še svetniki vseh občin, zato bodo morda spremembo odloka potrdili neposredno v svetu ustanoviteljic.

Pričakovati je, da bo naslednja seja sveta ustanoviteljic Ceropa precej burna, saj bo na dnevnem redu tudi ponovna obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov. Elaborat so namreč na zadnji seji umaknili z dnevnega reda, ker ni imel zadostne podpore. 

Cipot pod drobnogledom kriminalistov 

Po naših podatkih preteklo poslovanje Centra za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop) preiskujejo kriminalisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota v smeri kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Za kriminaliste murskosoboške PU je domnevno sporno eno od posojil, ki jih je Cerop dal socialnemu podjetju Mensana. V PU Murska Sobota so na naše poizvedovanje o domnevni preiskavi v Ceropu odgovorili, da kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota v fazi predkazenskega postopka obravnavajo več zadev v javnih podjetjih, javnih zavodih in subjektih, kjer so ustanovitelji ena ali več pomurskih občin, zato v tej fazi postopka ne morejo dati konkretnejših odgovorov.

Spomnimo, da je posojilo Mensani v višini 91 tisoč evrov iz leta 2019 že lani burilo duhove, a nekdanji direktor Ceropa Franc Cipot zanika, da bi bilo v zvezi s posojili, ki so jih dali socialnemu podjetju, kar koli spornega, saj so o tem razpravljali tudi na seji sveta ustanoviteljic in nepravilnosti niso ugotovili. »Ugotovili smo, da je bilo to posojilo dano v skladu z odlokom in znotraj mojih pooblastil. Okrog 80 odstotkov tega posojila je bilo že vrnjenega Ceropu,« je Cipot dejal za Vestnik in namignil, da bi lahko šlo pri prijavi policiji za politično ozadje. 

simona-biro Cerop franc-cipot bernarda-bačič
Kaj zdaj berejo drugi