vestnik

(ODZIV) Sindikat Občine Lendava ima status reprezentativnega sindikata

Vestnik, 16. 12. 2020
Nataša Juhnov
Sindikat Občine Lendava se je odzval na pisanje, da je Konfederacija slovenskih sindikatov prijavila lendavsko občino inšpektoratu za javni sektor zaradi onemogočanje sindikalnega združevanja in delovanja ter zakonitega delovanja.
Aktualno

Sindikat Občine Lendava pravi, da ne drži, da sindikat ni reprezentativen.

Sindikat Občine Lendava se je odzval na prispevek Sindikat KSS prijavil Občino Lendava inšpektoratu za javni sektor. V njem smo pisali o tem, da je Konfederacija slovenskih sindikatov prijavila lendavsko občino inšpektoratu za javni sektor zaradi onemogočanje sindikalnega združevanja in delovanja ter zakonitega delovanja. Prijava z namenom izvedbe inšpekcijskega nadzora pa zajema tudi zahtevo po razveljavitvi kadrovskega načrta. 

Sindikat Občine Lendava pravi, da ne drži, kar je v prijavi navajal predsednik KSS Gvido Novak, in sicer, da njihov sindikat ni reprezentativen. Njihovo pojasnilo objavljamo v celoti. 

"Sindikat občin Slovenije - Sindikat Občine Lendave ima status reprezentativnega sindikata, ki mu ga je delodajalec Občina Lendava pisno priznal dne 28. 11. 2016, saj so bili takrat izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa Zakon o reprezentativnosti sindikatov. Sindikat Občine Lendava aktivno sodeluje z delodajalcem pri usklajevanju kadrovskih vprašanj in pri sprejemanju aktov, ki vplivajo na pravice oziroma obveznosti javnih uslužbencev, s čimer se izvršuje načelo socialnega partnerstva, ki ga predvideva Zakon o javnih uslužbencih. Pri delodajalcu je tako omogočeno sindikalno združevanje in delovanje."

občina-lendava sindikat-občine-lendava odziv
Kaj zdaj berejo drugi