vestnik

Ohlajanja gospodarstva še ne čutijo 

Majda Horvat, 1. 2. 2019
Arhiv Podjetja
Podjetje Varis ima nov razvojno-logistični center, v katerega so vložili 1,1 milijon evrov.
Aktualno

Nemčija ostaja najpomembnejša partnerica – Letos imajo v načrtu pet tisoč dokončanih kopalnic

Gradbeno podjetje Varis je v lanskem letu doseglo načrtovano. Prodali so nekaj manj kot tri tisoč dokončanih kopalnic, ustvarili prihodke v višini 20,5 milijona evrov in poslovanje končali z dobičkom. Prav tako so posodobili opremo in optimizirali procese v razvojno-logističnem centru, v kar so vložili 1,1 milijon evrov. Najpomembnejši trg podjetja še naprej ostaja Nemčija, kjer so uspeli ohraniti tržni delež v višini petnajstih odstotkov. Uspešno leto pa si obetajo tudi v letošnjem letu.


»Čeprav se pojavljajo napovedi o ohlajanju gospodarske rasti, mi tega ne čutimo. Povpraševanje je še vedno zelo visoko, ponudbe pa dajemo že za leto 2020 in 2021. V Nemčiji je namreč še vedno v porastu hotelska gradnja, trend rasti pa se kaže tudi v stanovanjski gradnji,« je povedala direktorica družbe Varis Lendava Sabina Sobočan.
Sklenjenih pogodb imajo že za pet tisoč dokončanih kopalnic, ki jih morajo po načrtu odposlati kupcem v prvih sedmih mesecih tega leta. Zaradi zamika, ki je nastal pri nekaterih poslovnih partnerjih pri izvedbi njihovih naložbenih projektov, so lendavskemu podjetju konec leta res ostale zaloge, in sicer 444 končanih in 97 nedokončanih kopalnic ter 886 betonskih kalupov za kopalnice z že vgrajenimi inštalacijami, toda načrtovani obseg proizvodnje v tem letu vendarle predstavlja velik izziv za podjetje.


Večji obseg naročil bodo lahko izpolnili s povečanim številom zaposlenih. »Zato pospešeno iščemo delovno silo tako v Sloveniji kot na Hrvaškem in Madžarskem. V tem trenutku bi potrebovali od 25 do 30 novih delavcev, predvsem nekvalificirano delovno silo, potem keramičarje, monterje, ključavničarje, inštalaterje, električarje in zidarje,« pove sogovornica. Ob običajnih načinih nove delavce iščejo tudi tako, da zaposlene, ki pripeljejo v podjetje novega delavca, nagradijo z 200 evri bruto.
V celotni skupini Varis je zdaj zaposlenih 257 delavcev, od tega v podjetju Varis Lendava 242. Povprečna bruto plača v podjetju je lani znašala 1.618 evrov bruto in je bila za 26 odstotkov višja od povprečne bruto plače v gradbeništvu. Zaposleni so prejeli tudi najvišji regres, božičnico v višini 300 evrov bruto, izplačilo 400 evrov bruto pa tisti, ki niso bili na bolniškem dopustu. V podjetju so izplačali tudi nagrado za poslovno uspešnost, ki je znašala največ 1.500 evrov bruto, ob tem pa še na druge načine nagrajujejo in spodbujajo dobro delo.

Varis Lendava kopalnice gospodarstvo pomurje
Kaj zdaj berejo drugi