vestnik

Osnovna šola: Otrok nasilen, učiteljica mu je prisolila klofuto 

Andrej Bedek, 21. 3. 2019
Nataša Juhnov
Odgovora na to, kdo lahko otroku pomaga, nismo dobili. Fotografija je simbolična.
Aktualno

Na eni od pomurskih šol so si uprava šole in starši drugošolca v laseh – Posredovala je že policija in zaradi nasilništva ovadila eno od učiteljic na šoli, zaradi brce v glavo pa drugošolca osumila kaznivega dejanja

Po dvajsetih minutah spremljanja pouka učenec drugega razreda ene od pomurskih šol izgubi zbranost. Postane nemiren. Nevaren, so prepričani na šoli. Včasih pouk moti tako, da glasno žvižga, spet drugič grize radirko in delčke pljuva v tiste, ki so blizu njega. V sošolce, učitelje, učiteljice. Če ga ti opomnijo na neprimerno vedenje, jih odriva, tudi udari. Med šolsko uro sošolcem trga liste iz zvezka ali počečka svoj zvezek. Ne pomaga niti, da mu je šola dodelila spremljevalca za strokovno pomoč, saj ga ne uboga. Je manj dojemljiv za učne vsebine.
Tudi na hodniku ta učenec velikokrat koga potisne, udari ali zmerja. Če ga učitelji okarajo, grdo govori. »Ti debela rit«, »Izkopal ti bom oči«, »Ubil te bom z nožem«, so njegovi stavki. Potem se sicer opraviči, a kot da je njegovo opravičilo naučeno in neiskreno, menijo na šoli.Uvod je povzet iz poročila, ki ga je šola poslala pristojnemu centru za socialno delo. Posredovala je tudi policija in zaradi brce v glavo drugošolca decembra osumila kaznivega dejanja. Policisti so z očitki seznanili center za socialno delo, šola je bila tako dolžna poročati. Poročilo šole pa se bere kot kriminalka.

Kosilo zliva po tleh

Na šoli je čas za kosilo. V vrsti za deljenje hrane v kuhinji ta otrok odriva sošolce, ki čakajo na obrok, in jih zmerja. Kadar mu kosilo ni všeč, pove, da kuharica slabo kuha, vsebino krožnika, ki mu ne ustreza, zlije po tleh jedilnice. Nekaj časa so težavo reševali tako, da je otrok sam jedel v računalniški učilnici. Pred kosilom pa se je že zgodilo, da je med poukom kar pobegnil iz učilnice in so ga morali iskati na dvorišču šole. Rad se skrije tudi v zbornici.


Njegova mama nastali položaj vidi povsem drugače.»Otroka so mi v malo več kot enem letu zaradi svoje nesposobnosti in vzvišenosti psihično uničili. Moj sin ni kriminalec, še manj pa psihopat, kakršnega so si drznili opisati centru za socialno delo.«Prizna sicer, da njen otrok ni angel.»Toda vseeno je otrok. In najmanj, kar ima, je pravica, da se v šoli počuti varno, spoštovano in upoštevano. Kot vsi drugi. Svojega otroka bom zaščitila, četudi ga bom morala šolati doma. Vendar tega ne želim, ker bi to glede na njegovo družabnost zanj pomenilo kazen,«nam je dejala. Prepričana je še, da šola njenega otroka vidi le kot porednega otroka, ne pa kot otroka v stiski, kar je po besedah mame posledica nestrokovnega ravnanja izobraževalne ustanove.»Na šoli očitno niso kos delu, za katero do plačani,«je ostra. Pohvali pa razredničarko, da edina razume njenega otroka.»Otroka so mi v malo več kot enem letu zaradi svoje nesposobnosti in vzvišenosti v sodelovanju psihično uničili. Moj sin ni kriminalec, še manj pa psihopat, kakršnega so si drznili opisati centru za socialno delo,« nam je povedala mama osemletnika.

Udarila je učenca

Mama je pred kratkim eno od učiteljic prijavila policiji, ker je njenemu otroku primazala klofuto. Policisti so učiteljico ovadili zaradi nasilništva. »Ravnanja šole so prava slika vsega, kar je narobe v našem šolstvu. Trditve šole pa so obenem neresnične, žaljive in popolnoma zlonamerne,« ob tem pove mama drugošolca. In še: »Kaj se v našem šolskem sistemu zgodi, ko pride do nezakonitosti in nanje starš opozori? Takrat pride do arogance, viktimizacije otroka in prevračanja krivde.«
Šola je na nasprotnem bregu. »Če na šoli še zmeraj ne bomo uspešni pri delu z učencem in s starši in bosta okrnjena varnost ter spodbudno učno okolje njemu in drugim učencem, se bomo morali ponovno obrniti na pristojne zunanje institucije za celostno pomoč učencu v sodelovanju staršev ob prevzemanju odgovornosti za otrokovo funkcioniranje. Glede na predstavljeno težavo predlagamo, da se družini ponudi podpora v smislu svetovanja in sproži postopek usmeritve, saj menimo, da se brez dodatne strokovne pomoči ustreznih strokovnih služb učenec ne bo zmogel vključiti v šolski sistem in ne delovati v skladu z zahtevami družbe,« pravi ravnateljica šole in doda, da z mamo ne morejo sodelovati. »Ta noče nič slišati o otrokovem vedenju v šoli in omalovažuje sposobnosti delavcev na šoli,« pravi ravnateljica.
Zgodba očitno še ne bo tako hitro doživela epiloga. Šolski inšpektorat prav zdaj opravlja nadzor nad šolo, vključil se je tudi center za socialno delo, ki pa konkretnih rešitev brez soglasja staršev nima. Starša sta pred dnevi policiji spet naznanila kaznivo dejanje, ki naj bi bilo storjeno nad njunim otrokom. Tokrat sta prijavila drugo učiteljico.
Kaj lahko stori CSD?
Ko center za socialno delo prejme obvestilo, da je bil otrok obravnavan zaradi povzročitve nasilja, kot je bilo v tem primeru, starše in otroka povabi na razgovor v okviru storitve prve socialne pomoči. Namen tega razgovora je pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, opravi se ocena možnih rešitev, center pa starše in druge vpletene seznani z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in javnimi pooblastili ter mrežo izvajalcev, ki zagotavljajo pomoč.
Če starši sprejmejo svetovalno pomoč centra za socialno delo, se družina lahko vključi v socialnovarstveno storitev pomoč družini za dom, ki obsega strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje ali pomoč družini pri opravljanju njene vsakdanje vloge.
Starši sami in otrok se lahko vključijo v socialnovarstveno storitev osebna pomoč z namenom zagotavljanja pomoči in podpore pri dopolnjevanju in izboljšanju socialnih zmožnosti. Center lahko družini ponudi pomoč tudi v okviru programa Težave v odraščanju. Gre za pomoč otrokom in mladoletnikom pri prepoznavanju in reševanju težav v odraščanju.


»Glede na predstavljeno težavo predlagamo, da se družini ponudi podpora v smislu svetovanja in sproži postopek usmeritve, saj menimo, da se brez dodatne strokovne pomoči ustreznih strokovnih služb učenec ne bo zmogel vključiti v šolski sistem in ne delovati v skladu z zahtevami družbe,« pravi ravnateljica šole.
Nasilje v šoli
Kaj zdaj berejo drugi